Er is 1 openstaande vacature in het Departement Collecties van het War Heritage Institute (Jubelpark 3, 1000 Brussel).

Als Technisch medewerker textiel assisteer je de collectiebeheerders en de textielrestaurateur bij de actieve en passieve conservatie en het beheer van de objecten in de verzameling Uniformen, Uitrustingsstukken en Vlaggen. Je werkt in hoofdzaak in de textieldepots op de site Legermuseum.


Concreet zul je ondermeer volgende taken verrichten:


Collectiestukken manipuleren:
- objecten in- en uitpakken, in de reserve of in de koelkast plaatsen, steeds volgens de gegeven richtlijnen;
- objecten verplaatsen met het oog op selectie voor tentoonstellingen.


Assisteren bij het beheer de registratie van de collectie:
- objecten opzoeken en gegevens invoeren in de databank (CollecPro);
- inventarisnummers aanbrengen op objecten en controleren of objecten correct zijn geregistreerd (controleren of het inventarisnummernummer wel overeenstemt met de beschrijving);
- nagaan of alle losse onderdelen een inventarisnummer hebben, nagaan of het inventarisnummer door zijn aard of bevestigingswijze het object niet is beschadigd,
- inventarisnummers op stoffen etiketten noteren en die nummers in de uniformen of op de vlaggen naaien;
- helpen bij het inventarisnazicht door foto’s en maten te nemen en de inventarisfiches te controleren;
- de staat van de objecten controleren en registreren (objecten meten, fotograferen, beschadigingen noteren);
- objecten stofzuigen;
- nagaan of het object in de doos correct wordt ondersteund, voorziet steunen of vulsels voorzien en stabiliseert het object met zuurvrij zijdepapier;
- Hoezen, kapstokken gevuld met synthetische watten en steunen vervaardigen.


Instaan voor het onderhoud:
- de voorraad inpakmateriaal beheren;
- het inpaklokaal en de depots opruimen en netjes houden;
- tijdelijke en permanente tentoonstellingen onderhouden en de vitrines schoonmaken.


Ervaring niet vereist

War Heritage Institute

Het War Heritage Institute (WHI) beheert en coördineert een netwerk van uitzonderlijke musea en militaire sites: het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis (Brussel), het Fort van Breendonk (Willebroek), Gunfire (Brasschaat), Bastogne Barracks, de Dodengang (Diksmuide) en de Commandobunker Kemmelberg (Heuvelland).


Vacatures

  • Aantal (1) - 1000 Brussel - Koninklijk Legermuseum - War Heritage Institute

http://www.warheritage.be

PROFIEL

Deelnemingsvoorwaarden: je bent jonger dan 26 jaar.


COMPETENTIES

Instaan voor een optimale informatiedoorstroming
- Constructief deelnemen aan het werkoverleg
- Rapporteren aan de leidinggevende in verband met de taakuitvoering
- Signaleren van onregelmatigheden, defecten, klachten,… die al dan niet direct met de eigen taakuitvoering te maken hebben.


Uitvoeren van technische opdrachten binnen de technische expertise
- Uitvoeren van onderhouds- en aanpassingswerken aan de collectie Textiel
- Inwinnen van informatie noodzakelijk voor de afhandeling
- Rapporteren over de stand van zaken aan alle betrokkenen.


Permanente ontwikkeling
- Eigen sterktes en zwaktes kennen.
- Willen leren en kansen zoeken voor eigen ontwikkeling
- Nieuw opgedane inzichten en vaardigheden in de praktijk toepassen
- Leren uit eigen fouten en van ervaren collega’s.


Integriteit
- Verantwoordelijkheid opnemen voor eigen werk en fouten durven toegeven
- Zorgvuldig en discreet omgaan met gevoelige of vertrouwelijke informatie
- Vasthouden aan normen
- Voorbeeldgedrag tonen in respect, eerlijkheid en betrouwbaarheid.


Zelfstandig werken
- Structuur aanbrengen in eigen werk en zoeken naar de meest optimale werkwijzen en werkmiddelen
- Taken tijdig en volledige afwerken zonder externe controle
- Bijsturen indien er fouten optreden of wijzigende omstandigheden.


Kwaliteitsvol werken
- Feedback vragen met betrekking tot de kwaliteit van het geleverde werk
- Ingrijpen als de kwaliteit niet in orde is
- Zich mee verantwoordelijk voelen voor de kwaliteit van alle diensten en producten binnen de dienst of sectie
- Andere of vernieuwende werkwijzen uit proberen om kwaliteit te verbeteren.


Samenwerken
- Afspraken naleven met leidinggevende en collega’s
- Overleggen en afspraken maken om tot een gezamenlijk resultaat te komen
- Zich positief opstellen en energie en dynamiek in de groep brengen.


Veilig werken
- Respecteren van procedures en veiligheidsvoorschriften
- Persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste manier gebruiken
- Oog hebben voor de veiligheid van anderen
- Machines veilig gebruiken en enkel waarvoor ze bestemd zijn
- Onveilige situaties signaleren.


Basiskennis van het Frans is een grote meerwaarde.


Niveau

  • Lager secundair of geen diploma

AANBOD
Wij bieden jou een eerste werkervaring bij het War Heritage Institute. Je wordt voltijds aangeworven als Technisch medewerker Textiel, via startbaanovereenkomst van onbepaalde duur en met de bijhorende weddeschaal NDT1, minimum aanvangswedde:23.561,31 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


BIJKOMENDE VOORDELEN
Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie;
uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren);
voordelige hospitalisatieverzekering;
gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer;
voordelen en interessante aanbiedingen via de FED+ kaart;
mogelijkheid voor een fietsvergoeding;
allerlei sociale voordelen;
gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer;
mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen;
glijdende werkuren in een 38-uren week;
werken in een groene en aangename omgeving;
26 verlofdagen per jaar;
diverse voordelen bij Defensie;
culturele kortingskaart.

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je voldoet aan de voorwaarden van een startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar).


De screening gebeurt op basis van je cv en je motivatiebrief.


Kandidaten met de meest interessante profielen voor de functie worden in de loop van de maand januari 2022 uitgenodigd voor een interview.
Het interview evalueert of je competenties overeenkomen met de job-vereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.


Meer info over de voorwaarden van een startbaanovereenkomst?
rosetta@minfin.fed.be


Meer info over de jobinhoud?
Mevrouw Ilse Bogaerts
Diensthoofd Textiel
O2/737 79 18
ilse.bogaerts@whi.be


Stuur ten laatste op vrijdag 17 december 2021 je motivatiebrief, samen met je cv naar: hr@warheritage.be

Het War Heritage Institute voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.

Ilse Bogaerts - Verantwoordelijke Afdeling Textiel
P: 02 737 79 18
E: Ilse.bogaerts@whi.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures