Je draagt bij tot het behalen van de bedrijfsdoelstellingen van de aan u toegewezen directies, door strategische en systemische HR-ondersteuning te bieden. Je anticipeert op en vertaalt de HR-behoeften van het veld en draagt op die manier bij tot het aanbieden van efficiënte HR-diensten.

Verantwoordelijkheden
- Je adviseert de directies in het beheer en de organisatie van HR-gerelateerde kwesties, zoals

 • het opstellen van een HR-beheersplan;
 • het begeleiden en adviseren van managers en directeurs in de verschillende moeilijkheden die ze tegenkomen in het kader van personeelbeheer;
 • hen ondersteunen in de uitvoering van hun managementtaken;
 • het analyseren van de HR impact van strategische en operationele projecten;

- Je beheert of participeert aan de creatie en verdere ontwikkeling van het HR-beleid en de organisatiecultuur;
- Je adviseert/begeleidt de besluitvorming met betrekking tot belangrijke HR-processen;
- Je stelt oplossingen voor HR-vraagstukken voor, die in lijn zijn met het HR-kader;
- Je verwijst bedrijfsproblemen door naar de betreffende HR-diensten en zorgt ervoor dat er een oplossing wordt gevonden;
- Je zorgt voor de overdracht en de implementatie van het HR-beleid in de directies;
- Je begeleidt de directies in het kader van changemanagement.

ACTIRIS

Als Brusselse overheidsdienst zijn wij de belangrijkste speler op de Brusselse arbeidsmarkt. Elke dag helpen onze 1500 medewerkers werkzoekenden aan het werk en  werkgevers aan competente en gemotiveerde medewerkers. 
Hiervoor werken wij nauw samen met een groot aantal partners. Onze waarden zijn samenwerking, respect en oplossingsgerichtheid, met als rode draad de wens om efficiënte en relevante diensten aan te bieden.

Als strategische partner begeleidt en adviseert het team HR Business Partners de elf directies van Actiris bij HR aangelegenheden en dat in overeenstemming met de visie en het beleid van de organisatie inzake HR.
Het team vertaalt de doelstellingen in strategieën en prioriteiten voor elke directie. Het team biedt ook ondersteuning bij het uitdenken van de processen en bij de juiste toepassing ervan. Daarenboven is het team de link tussen de verschillende spelers van de HR-gemeenschap en de andere directies.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1210 Sint-Joost-ten-Node - Sterrenkundelaan 14

https://www.actiris.brussels/nl/burgers/

Je bent in het bezit van een Masterdiploma en hebt minimum drie jaar ervaring in het domein van de HR inzake begeleiding en advies.

Daarnaast beschik je over de volgende vaardigheden:

 • Je hebt een goede kennis van HR-praktijken, onder meer van aanwervingstechnieken en coachingtechnieken en beschikt over een goede kennis van de sociale wetgeving;
 • Een actieve kennis van de tweede gewesttaal wordt beschouwd als een troef;
 • Klantgerichtheid is een van uw sterke troeven, je geeft blijk van een goede luistervaardigheid en bent een uitmuntende coach;
 • Je bent diplomatisch en communiceert op een vlotte en assertieve manier;
 • Je stelt verandering op prijs, je bent flexibel en kan je vlot aanpassen aan anderen en aan de omgeving waarin je opereert;
 • Je bent in staat om strategische beleidslijnen van de organisatie in het kader van een langetermijnvisie te integreren in je analyses, beslissingen en actieplannen.

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Contract en voordelen :

 • Een voltijds arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
 • Een bruto maandsalaris van 3659€ voor 3 jaren anciënniteit met de mogelijkheid om bijkomende jaren ervaring te valoriseren bij intrede in de functie
 • Hospitalisatie- en een tandzorgverzekering
 • Gratis abonnement openbaar vervoer op basis van je domicilie
 • Maaltijdcheques van 8€
 • De mogelijkheid om een taalpremie aan te vragen van 340 à 450€ bruto/maand.

Waarom kiezen voor Actiris? 

Onze werknemers is een weerspiegeling van de Brusselse populatie: diversiteit op de werkvloer is niet enkel een objectief, het is onze dagelijkse realiteit. Overeenkomstig onze waarden hechten wij belang aan het evenwicht tussen het privé- en beroepsleven en het welzijn van onze medewerkers.
Als werkgever :

 • zorgen we voor een optimaal evenwicht tussen het privé- en beroepsleven, dankzij 35 jaarlijks verlofdagen, een glijdend uurrooster en de mogelijkheid om van thuis te werken.
 • stimuleren we uw persoonlijke en professionele ontplooiing door jaarlijks 11 opleidingsdagen aan te bieden, in overeenstemming met je beroep, je behoeften en je ambities
 • geven we om het milieu en streven we naar een duurzame samenleving, je kunt gemakkelijk met de bus, tram, trein of fiets naar werk komen. We bieden een gratis abonnement (Villo, MIVB, TEC, De Lijn, NMBS) en een fietsvergoeding aan. Bovendien kan je elektrische fietsen lenen op uw werkplek.
 • bieden we een aangenaam en een stimulerend werkkader : een bedrijfsrestaurant met een gevarieerd menu voor verschillende smaken en budgetten, een sportzaal waar je yoga-, pilates-, zumbalessen of andere activiteiten kunt volgen afhankelijk van het moment.
 • zorgen we voor je gezondheid door het organiseren van screenings en hulp bij bepaalde medische en paramedische kosten, evenals een hospitalisatie- en een tandzorgverzekering.
 • bieden we ten slotte ook voordelen voor uw kinderen, organiseren we initiatieven die gericht zijn op zuiniger leven (bibliotheek, uitlenen van diverse apparatuur), culturele activiteiten tegen gereduceerde prijzen, enz.

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Klik op de deze link "HR Business Partner" ten laatste op 02-12-2021.


Vergeet niet om uw cv en sollicitatiebrief toe te voegen en eventueel andere documenten als u dat wenst.


Uw kandidatuur zal aandachtig worden gelezen en wij brengen u op de hoogte van het gevolg dat wij eraan geven. Als uw kandidatuur wordt geselecteerd, zullen wij u uitnodigen voor een preselectie (gesprek en/of test). Vervolgens zal aan de beste kandidaten worden gevraagd een juryexamen af te leggen. 

Documenten:  In de loop van de procedure moeten onderstaande documenten verplicht kunnen worden voorgelegd:

 • Kopie van het diploma (+ officiële equivalentie indien het diploma is uitgereikt in een ander land dan België)
 • Uittreksel uit het strafregister
 • Attest voor elke eerdere ervaring indien valorisatie van de verworven ervaring is voorzien

http://actiris.brussels

Actiris: werk voor iedereen!

Wij kiezen onze medewerkers op basis van hun competenties. Wij maken geen onderscheid naar leeftijd, seksuele geaardheid, huidskleur, geloof, handicap, levensbeschouwing of nationaliteit.


Bent u een persoon met een handicap?

Vermeld dit dan in uw kandidatuur! Wij stellen eventuele aanpassingen voor zodat u gemakkelijk aan de aanwervingsprocedure kunt deelnemen en comfortabel kunt werken in onze organisatie.

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures