- Je bent de speech & copy writer van het kabinet.

- Op basis van de aangeleverde inhoud door de adviseurs, schrijf je teksten die appelleren aan het doelpubliek. Dat kan gaan van speeches tot korte tussenkomsten in debatten, teksten voor op de website, tot zelfs tweets. Je volgt nauw de actualiteit op en het werk dat het kabinet, de andere groene kabinetten en de partij leveren, zodat je die kennis kan verwerken. Je kleurt ook buiten de lijntjes van het klassieke redactiewerk: je gaat op zoek naar nieuwe manieren waarop de minister haar boodschap kan uitdragen: zowel in geschreven tekst als in filmpjes en podcasts.

- Je schrijft de speeches van de minister, maar redigeert ook webteksten en nieuwsbrieven en je kan ingeschakeld worden voor het schrijven van bijv. captions voor sociale media.

- Je bent eindverantwoordelijke voor de briefings voor de minister: je schrijft de inhoudelijke teksten, maar je regelt evengoed de praktische details i.v.m. de parking voor de chauffeur van de minister en je stemt met de woordvoerder af i.v.m. persmatige follow-up.

- Daarnaast verzorg je de terreinbezoeken van het kabinet. Je centraliseert alle uitnodigingen aan het adres van de minister en evalueert ze in nauwe samenspraak met de leidinggevenden binnen het kabinet, de persoonlijke assistente van de minister en de minister zelf

- De events (zowel de toegezegde uitnodigingen als de zelf georganiseerde terreinbezoeken) worden door jou voorbereid.

Kabinet van Petra De Sutter

Je komt terecht op het kabinet van Petra De Sutter, Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post.  
Samen met de hele regeringsploeg wil ze de omslag maken naar een groener en socialer België, voor iedereen. En met respect en samenwerking tonen dat politiek anders kan dan wat we de voorbije jaren zagen.

De medewerker die we zoeken komt in de communicatiecel terecht en vormt de onmisbare schakel tussen het beleid en het grotere publiek.


Vacatures

  • Aantal (1) - 1000 Brussel - Kabinet van Petra De Sutter: Kruidtuinlaan 50 te 1000 Brussel

https://www.petradesutter.be/

- Nederlands is je moedertaal. Je beheert het Frans (zeer) goed. Tweetaligheid is een absolute troef

- Je kan je snel inwerken in hoe de minister haar boodschappen wil uitdragen

- Je bent een taalvirtuoos. Je hebt zeer ruime ervaring met het schrijven van teksten en/of speeches, en je woorden hebben een inspirerend en enthousiasmerend effect op toehoorders

- Je hebt feeling met politiek werk. Affiniteit met het groene gedachtegoed strekt tot aanbeveling

- Je kan goed managen en presteren onder druk: elke week zijn er verscheidene speeches, events en teksten die plaatsvinden en afgeleverd moeten worden

- Je houdt perfect het overzicht, coördineert met mensen binnen en buiten het kabinet, en je levert alles op tijd af

- Je kan zelfstandig werken. Op basis van ruwe inhoudelijke input, schrijf jij een mooi verhaal

- Flexibiliteit is belangrijk, zowel in termen van inzetbaarheid als in termen van beschikbaarheid. Zo kan je mee worden ingeschakeld in een permanentiebeurtrol voor persopvolging.


Niveau

  • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
  • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)

Contractueel, maar personen die gedetacheerd willen worden zijn welkom.

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Op basis van je CV, motivatiebrief en ingezonden tekst maken we een eerste selectie.

De geselecteerden hebben een gesprek met het hoofd van de communicatiecel en de kabinetssecretaris.

Personen die de tweede ronde halen gaan in gesprek met de vice-eersteminister Petra De Sutter en krijgen een schrijfopdracht ter plekke.

Mail je CV en motivatiebrief voor maandag 29 november (9u) naar Nathalie De Boelpaep via vacatures@desutter.fed.be met als onderwerp “Vacature Medewerker Speech & Tekst”. Voeg ook een tekst naar keuze van jouw hand toe van maximum één A4.

Indiensttreding zo snel mogelijk.

Nathalie De Boelpaep - Kabinetssecretaris Kabinet Petra De Sutter
P: 0486 56 27 58
E: nathalie.deboelpaep@desutter.fed.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures