Je zal deel uitmaken van een team van 12 personen dat zich bezighoudt met de GAS-boetes. Je wordt de referentiepersoon voor deze dossiers. Je staat in voor de opmaak en de opvolging van de dossiers. Op die manier draag je bij aan de uitvoering van de beslissingen van de overheid. Je werkt nauw samen met de politie, het kabinet van de burgemeester en de Stadssecretaris, maar ook met de manager openbare rust en de vzw Bravvo. Je staat ook in contact met de actoren uit de juridische wereld, de verschillende stadsdiensten en met andere gemeenten.

TAKEN

 • Je maakt dossier van GAS-boetes op en staat in voor de opvolging ervan, met respect voor de wetgeving, het beleid dat de Stad hierrond voert en de wettelijke deadlines
 • Je organiseert, coördineert en controleert de uitvoering van de missies van de dienst
 • Je superviseert en corrigeert documenten die de dienst opgemaakt heeft
 • Je begeleidt de medewerkers van de dienst bij de uitvoering van hun taken
 • Je bepaalt welk gevolg er gegeven wordt aan de pv’s en vaststellingen die opgemaakt werden op het vlak van administratieve sancties
 • Je ontwikkelt en verbetert de bemiddelingsprocedures samen met de vzw Bravvo
 • Je stelt de briefwisseling op en ontwerpbesluiten net als pv’s van verhoren en van vergaderingen
 • Je ontvangt klachten die binnenkomen bij de dienst, bekijkt of ze gegrond zijn en verzorgt de opvolging
 • Je houdt je kennis rond je beroepsmaterie up-to-date en deelt je expertise
 • Je verzekert de opvolging van de dossiers en van de vastgestelde problemen door het team bij de GAS-coördinator

Stad Brussel

Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

Het Departement Organisatie staat in voor de public relations en de externe communicatie van de Stad. Het is ook belast met het toezicht dat de Stad uitoefent op verschillende publieke organen en zorgt voor de goede werking van College en Gemeenteraad.

Je zal deel uitmaken van het Departement Organisatie. Dit departement is belast met het toezicht op verschillende organismen en beheert het secretariaat van het College en de Gemeenteraad. Op technisch vlak beheert het de informatica- en bureauticastrategie. Het departement staat ook in voor het protocol, de public relations en de internationale betrekkingen.

Binnen het departement is de Dienst Administratieve Sancties, als onderdeel van de juridische dienst, verantwoordelijk voor de dossiers van de GAS-boetes op het grondgebied van de Stad Brussel.


Vacatures

 • Aantal (1) - Brussel

https://www.brussel.be/

Je bent in het bezit van een master of licentiaatsdiploma

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig (https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-getuigschrift-in-vlaanderen)

 • Goede kennis van gemeenterecht en administratief recht (in het bijzonder GAS-reglementering) vormt een troef
 • Je gaat gestructureerd en nauwkeurig te werk met respect voor de opgelegde deadlines
 • Je hebt een analytisch denkvermogen en werkt oplossingsgericht bij de behandeling van de dossiers van de dienst
 • Je bent in staat voorrang te geven aan de belangen van de instellingen en deze in alle omstandigheden te verdedigen
 • Je bent een vlot communicator en hebt een groot overtuigingsvermogen
 • Je hebt zin voor synthese en hebt een vlotte pen
 • Je kan overweg met MS Office
 • Je hebt een zeer goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Frans

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

 • Voltijds contract van onbepaalde duur
 • Maandelijks brutosalaris: minimum 3118,49 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering
 • Regelmatige bijscholing
 • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

 • Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief door de Cel Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit onderhoud heeft plaats in aanwezigheid van een jury en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

 • Stuur ons je kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 16/01/2022 Onvolledige kandidaturen (zonder de vereiste documenten) worden niet in aanmerking genomen.

https://jobs.bruxelles.be/nl/vacature/65275/charge-de-dossiers-h-f-x-de-sanctions-administratives-communales/

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

Thomas Loeckx - HR Analist
E: thomas.loeckx@brucity.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures