Je zal de entiteiten ondersteunen die onder de verantwoordelijkheid van de Adjunct-Directrice-generaal werken, in het bijzonder de ICT, het Internationaal en juridisch departement, de Externe communicatie en de Algemene aankopen en onthaal. 

Functie

Als beheerder·ster–adviseur Operationeel Plan en Budget ondersteun je de directie en het middenmanagement van de betrokken entiteiten bij de aansturing en uitvoering van hun Operationeel Plan (POP). Je zorgt voor een coherentie tussen de budgettaire en programmatorische planning, het beheer van de projectactiviteiten en de prestatie-indicatoren en draagt bij tot een goed verloop van de activiteiten van het POP en het bereiken van de diverse doelstellingen. Je onderhoudt contacten met de andere beheerders-adviseurs POP-Budget van Leefmilieu Brussel.

Budgettaire en programmatorische planning:

 • Je houdt voortdurend toezicht op de kwaliteit van de budgettaire vooruitzichten door ze nauwgezet te analyseren in Anaplan, de tool voor budgettaire en programmatorische planning van Leefmilieu Brussel.
 • Je controleert de coherentie van de eerstelijnsplanning: op basis van de arbitrage van de Adjunct-Directrice-generaal controleer je de overeenstemming van de inhoud en het informatieniveau tussen de beleidsnota, de beleidsbrieven, het POP en de indicatoren die het bereiken van de doelstellingen meten.
 • Je handelt als eerstelijnsondersteuning voor de vragen over het gebruik van Anaplan.
 • Je stuurt de budgettaire controles van de betrokken entiteiten aan door de doorstroming en de naleving van de richtlijnen inzake begrotingsbeleid (omzendbrief van de Minister van Begroting ...) te verzekeren. 
 • Je volgt en controleert de uitvoering van de begroting.
 • Je leeft de interne budgettaire vervaldata na en verzekert een efficiënte communicatie tussen het departement Begroting en het management van de entiteiten.
 • Je coördineert de opstelling en update van de jaarlijkse reporting (bv. beleidsbrieven, thematische fiches).
 • Je adviseert de managers actief over de definitie en het beheer van hun POP (definitie van de SMART-doelstellingen, harmonisering van de structuur ...).

 PMO (Project Management Office):

 • Je fungeert als aanspreekpunt en doorgeefluik voor projectleiders en managers naar de normen en middelen van het Enterprise-Project Management Office.
 • Je daagt de managers uit in hun prioritering en toewijzing van middelen en hulpbronnen voor de verwezenlijking van hun projecten.
 • Je bent verantwoordelijk voor de follow-up van de projectportefeuille en doet aanbevelingen over programmatische aspecten in verband met het performance management.
 • Je neemt ook deel aan de dynamiek van de inter-PMO-coördinatie.

 Performance management:

 • Je coördineert de definitie en evolutie van de performance management-indicatoren om de verwezenlijking van de in het POP vastgestelde doelstellingen te meten.
 • Je bent verantwoordelijk voor het verzamelen en coderen van gegevens en commentaren in verband met de indicatoren op een viermaandelijkse basis.

Leefmilieu Brussel

is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel

https://leefmilieu.brussels/leefmilieu-brussel/wie-zijn-wij

Diploma*: master, een studierichting economie, handel of financiën is een troef.

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Evaring: minstens 1 jaar relevante werkervaring op vlak van 

 • Budgetbeheer of financieel beheer
 • Projectbeheer

Kennis

 • Je hebt affiniteit met cijfers.
 • Informatica : Microsoft Office, gegevensverwerking
 • Je begrijpt gesprekken en teksten in het Frans en kunt Frans spreken.
 • Je kent de opdrachten en waarden van Leefmilieu Brussel.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je behandelt problemen zelfstandig en bent oplossingsgericht.
 • Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je gaat constructief om met stress en kritiek.
 • Je bouwt een netwerk van relaties uit en onderhoudt deze contacten.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

De selectieprocedure bestaat uit een interview en schriftelijke proef.
In het interview wordt beoordeeld of uw technische kennis en gedragsvaardigheden alsook uw motivatie voldoen aan de eisen van de functie.
Dit interview wordt voorafgegaan door een schriftelijke test van de vereiste technische kennis.

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

VERHEGGHEN Emmanuelle - HR Dossierbeheerster
P: 02 563 4219
E: human.resources@leefmilieu.brussels

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures