Belangrijkste Taken

Als gegevensbeheerder beheert u de dossiers en de sociale leningen van A tot Z, berekent u de medische kosten en beheert u de financiële bijdragen tijdens stages en jeugdvakanties. 

Als contactpersoon voert u gesprekken met begunstigden en onderhoudt u contacten met externen. U verzorgt de communicatie inzake de algemene activiteiten van de Sociale Dienst.

Als administratief medewerker beheert u e-mails, post en telefoongesprekken. U biedt administratieve ondersteuning aan begunstigden (leggen van contacten, invullen van documenten,..) en biedt hulp bij de organisatie van evenementen van de Sociale Dienst (Sinterklaas, Sportdag,..)

Als vertrouwenspersoon luistert u naar de personen en hun problemen en geeft u hen steun en raad teneinde een oplossing te vinden.

FOD Kanselarij van de Eerste Minister

De FOD Kanselarij van de Eerste Minister is de federale overheidsdienst die de eerste minister steunt bij de voorbereiding, de coördinatie en de uitvoering van het regeringsbeleid.

De Kanselarij informeert over de beleidsbeslissingen van de regering en draagt België uit als kwaliteitsmerk in de wereld.

Als maatschappelijk assistent wordt u tewerkgesteld op de Sociale Dienst.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel - FOD Kanselarij van de Eerste Minister

https://kanselarij.belgium.be

We zoeken een Bachelor -26 jaar voor een contract van bepaalde duur (6 maanden) in een tweetalige omgeving. 

Profiel:

 • -26 jaar (startbaanovereenkomst)
 • Diploma bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent of een daarmee gelijkgesteld diploma of diploma bachelor in de sociale gezondheidszorg, of een daarmee gelijkgesteld diploma.

Troef:

 • Eerste professionele ervaring in het sociaal werk

Gedragscompetenties:

 • U begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier in hun keuzeproces, U biedt hen een persoonlijke dienstverlening  en U onderhoudt constructieve contacten.

 • U gaat zelfstandig om met problemen en lost deze zelfstandig op, U zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.

 • U handelt integer in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, U respecteert de vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.

 

Uw motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en telt dubbel mee in de eindscore.


Niveau

 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)

U wordt aangeworven als Bachelor (niveau B1) met de bijhorende weddeschaal B1
 
Loon
Minimum aanvangswedde: 29.840,5 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+ kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • werken in een groene en aangename omgeving
 • 26 dagen verlof per jaar

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

1. Analyse van de cv's op basis van diploma,  competenties en motivatie

Bedankt om uw kandidatuur te motiveren op basis van de functiebeschrijving.

2. Selectiegesprek (ongeveer 1 uur): bespreking van uw profiel, uw competenties, uw motivatie, uw ervaring.

U dient minimum 50% te behalen om te slagen.

De selectiegesprekken zullen plaatsvinden in de laatste helft van januari of de eerste helft van februari.

Stuur uw diploma, cv en motivatiebrief via mail naar 16_person@premier.fed.be met vermelding van de titel en de referentie van de vacature. Kandidaturen die deze drie elementen niet bevatten, worden niet weerhouden.

De FOD Kanselarij van de Eerste Minister zet zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Valerie Zyde - Attaché
P: 02/501.03.67
E: valerie.zyde@premier.fed.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures