De strijd tegen de financiering van internationaal terrorisme en het misbruik van het financiële stelsel – denk maar aan de Panama-papers en de Bahamas Leaks – spelen een cruciale rol in het behouden van onze welvaart en veiligheid.

Heb je een masterdiploma in de rechten (of ben je laatstejaarsstudent rechten)? Ben je leergierig en resultaatgericht?
Als jurist bij de Thesaurie zal je van dichtbij deelnemen aan het proces voor de opstelling en uitwerking van financiële wetgeving en normatieve teksten. Je geeft adviezen en je beheert ook geschillendossiers. Er zijn vacatures bij de dienst Compliance en de dienst StaatsGaranties en Financiële Controles (zie rubriek 'werkgever' in deze vacature).

Je krijgt een gerichte opleiding en training on-the-job door je collega’s helpt je bij het uitvoeren van je taken:

 • Je werkt mee aan de uitwerking en/of aanpassing van normatieve teksten voor zowel het nationale recht (wetsontwerpen, koninklijke en ministeriële besluiten) als het internationale en Europese financieel recht;
 • Je analyseert de reglementering en antwoordt op vragen van je collega’s, van de minister en van zijn kabinet;
 • Je verstrekt advies en doet aanbevelingen over de interpretatie en de toepassing van normatieve teksten inzake financieel recht;
 • Je neemt deel aan de ontwikkeling van nieuwe diensten (eDEPO/UBO/enz.) oa. door de bijhorende reglementering om te zetten. Je werkt ook mee aan de digitalisering van onze processen en diensten;
 • Je beheert geschillendossiers van de verschillende operationele diensten van de Thesaurie;
 • Je vertegenwoordigt de Thesaurie tijdens vergaderingen met andere administraties en externe partners.

Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met het publiek.

Meer info over de jobinhoud:

Dienst Compliance

Annika Agemans

Tel.: 0257/607.72

E-mail: annika.agemans@minfin.fed.be

Dienst StaatsGaranties en Financiële Controles

Christel De Vleeschauwer

Tel.: 0257/472.62

E-mail: christel.devleeschauwer@minfin.fed.be

 

FOD Financiën

Er zijn 2 plaatsen verdeeld over de dienst Compliance en de dienst StaatsGaranties en financiële Controles in Brussel (Kunstlaan 30 - 1040 Brussel) die allen deel uitmaken van de Algemene Administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën.

Compliance

De dienst draagt bij aan het preventieve luik in die strijd tegen het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering. Het team werkt zowel op internationaal, Europees als nationaal niveau mee aan deze strijd en staat ook in voor het opvolgen en opstellen van de internationale, Europese en nationale rechtsregels in dit domein.

Het team is betrokken bij het oprichten en beheren van geautomatiseerde gecentraliseerde mechanismen voor het opzoeken van gegevens zoals het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner – register). Het team UBO-register beheert het gelijknamige register, waarin elke uiteindelijke begunstigde van een vzw, stichting of trust zich moet laten registreren. Het doel van het UBO-register is het identificeren van de personen die daadwerkelijk achter een rechtspersoon zitten, om zo het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en aanverwante misdrijven beter te kunnen bestrijden

StaatsGaranties & financiële Controles

Het coronavirus bedreigt niet alleen onze gezondheid, het heeft ook een effect op de economie. Heel wat bedrijven en zelfstandigen moesten verplicht de deuren sluiten en komen/kwamen in financiële moeilijkheden. De regering heeft samen met de banken een noodplan uitgewerkt om de bedrijven en particulieren die getroffen worden door de coronacrisis te steunen. Het team StaatsGaranties en financiële Controles beheert onder andere een systeem van staatswaarborgen en zorgt voor de operationalisering ervan. De activiteiten van het team bestaan uit het verlenen, innen, uitbetalen en recupereren van de waarborgen. Een dergelijke waarborg werd er ook verleend tijdens de bankencrisis in 2008 aan de banken in moeilijkheden bijvoorbeeld. En wist je dat het Garantiefonds je geld bij de Belgische banken tot 100.000 euro waarborgt? De dienst draagt bij aan het operationeel maken van de maatregelen die genomen werden om de financiële stabiliteit in de eurozone te verzekeren.

I found a treasure, a Treasury Job'.

Dit is de slogan waarmee de Algemene Administratie van de Thesaurie uitpakt en die de zorg die wij besteden aan de tevredenheid van onze medewerkers, perfect weergeeft. Als centrale publieke speler in de financiële wereld neemt de Thesaurie haar verantwoordelijkheid om de huidige en toekomstige uitdagingen aan te gaan.

De zes voornaamste competentiepolen van de Thesaurie zijn:

 • het waarborgen van een optimale financiering door een evenwichtige Staatskas te verzekeren en de overheidsschuld te beheren;
 • deelnemen aan het proces voor de uitwerking en opstelling van financiële wetgeving;
 • bijdragen aan de strijd tegen financiële fraude en financiering van terrorisme;
 • de Staat vertegenwoordigen bij internationale en bilaterale verhoudingen inzake financiën;
 • diensten aanbieden voor het beheer van derdengelden;
 • het garantiestelsel voor deposito's en financiële instrumenten beheren.

De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt FOD Financiën ervoor dat dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Hierdoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. De meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën zetten zich elke dag in voor het maatschappelijk belang.
We zijn de grootste federale overheidsdienst, een werkgever die je de kans geeft om voortdurend je kennis en competenties te blijven ontwikkelen, en je te blijven bewegen op onze eveneens grote interne arbeidsmarkt.

Meer info over de jobinhoud:

Dienst Compliance

Annika Agemans

Tel.: 0257/607.72

E-mail: annika.agemans@minfin.fed.be

Dienst StaatsGaranties en Financiële Controles

Christel De Vleeschauwer

Tel.: 0257/472.62

E-mail: christel.devleeschauwer@minfin.fed.be


Vacatures

 • Aantal (2) - 1040 Etterbeek - Brussel

https://financien.belgium.be/nl

Gedragsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Niet vereist, wel een troef

 • affiniteit met financieel recht

Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
Diploma van licentiaat/master in de rechten of doctor in de rechten uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie (laatstejaarsstudenten ook toegelaten).

2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:
Er is geen ervaring vereist
. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

3. Voorwaarden:
Je bent jonger dan 26 jaar (startbaanovereenkomst)
Je hebt je diploma of getuigschrift behaald in het Nederlandstalige onderwijs.


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Je wordt aangeworven via een startbaanovereenkomst (1 jaar, mogelijk verlengbaar) als Attaché (niveau A – master) met de bijhorende weddeschaal. 

Alle informatie (loon, extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid kan je raadplegen op FedWeb, het portaal voor het federale personeel.

Voordelen

 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Benefits@work
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant aan democratische prijzen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 jaarlijkse vakantiedagen die aangevuld worden met 12 tot 18 extra dagen, afhankelijk van jouw keuze rond de uurregeling
 • mogelijkheid tot telewerk

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Een eerste screening gebeurt op basis van je cv en je antwoorden op de motivatievragen in de sollicitatietool zoals je die hebt opgeladen via het online formulier. Kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functie worden uitgenodigd voor een interview.

Je wordt enkel toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt en voldoet aan de voorwaarden voor een startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar). 

Interview (ongeveer 40 min):
Het interview evalueert of je competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein, en ook jij krijgt uiteraard de kans om jouw vragen te stellen.

Je opgeladen cv wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Afhankelijk van de functie en het aantal kandidaten is het mogelijk dat je nogmaals wordt opgebeld om jouw affiniteit met de functie en een mogelijke match met onze organisatie verder uit te diepen.

Je solliciteert via het online formulier

Je kan niet solliciteren via e-mail

https://eservices.minfin.fgov.be/webForm/public/rosetta/rosetta.jsf

Team Startbaanovereenkomsten
P: 0257 257 71
E: rosetta@minfin.fed.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures