Opdracht

 

Samen met de verantwoordelijke van de RH beheer je de administratieve aspecten van de dienst en geef je ondersteuning bij het opvolgen van de verschillende HR-processen.

 

Voornaamste activiteiten

 

1. Administratief beheer van de individuele dossiers van de personeelsleden vanaf hun indiensttreding tot hun vertrek.

 • Opmaken van arbeidsovereenkomsten en hun bijlagen.
 • Meewerken aan de aanwerving van nieuwe agenten: opstellen van functiebeschrijvingen in samenwerking met de hiërarchie, opstellen van vacatures/aankondigingen, beheer van sollicitaties, organisatie en deelname aan de selectiegesprekken.
 • Opstellen van alle administratieve handelingen (verslagen, beraadslagingen, brieven, nota's en dienstorders).
 • Bijhouden van een personeelstabel en andere indicatieve tabellen.
 • Zorgen voor het beheer van de loopbaan en de ontwikkeling van de professionele competentievaardigheden van het personeel (loopbaan, statuut, vorming, mobiliteit, …).
 • Beantwoorden van HR-vragen van medewerkers en/of leidinggevenden.

 

2. Ontwikkeling van de organisatie.

 • Het updaten en bijhouden van verschillende reglementen en statuten.
 • Deelnemen aan de beoordeling van processen en procedures met betrekking tot HR.
 • De hiërarchie adviseren in alle zaken met betrekking tot het personeelsbeheer.

Gemeentebestuur van Etterbeek

Dienst HR


Vacatures

 • Aantal (1) - 1040 Etterbeek - Gemeentebestuur van Etterbeek
 • Je hebt een goede kennis van de verschillende wetgevingen met betrekking tot de uitoefening van  de functie.
 • Je kunt goed overweg met computerprogramma's (word/excel/…).
 • Je hebt een analytische geest.
 • Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke communicatie.
 • Je respecteert de vertrouwelijkheid en je bent discreet.
 • Je bent precies en rigoureus.
 • Je beschikt over goede redactionele vaardigheden en kunt een correcte spelling toepassen.
 • Je bent georganiseerd en neemt initiatief.
 • Je bent stress bestendig.
 • Je hebt het vermogen om je aan te passen aan onvoorziene omstandigheden.

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)

 • een contract van bepaalde duur van 1 jaar (verlengbaar)
 • gemeentelijk barema van niveau A of B volgens het diploma
 • valorisatie van de anciënniteit in de berekening van de wedde :

-   zonder limiet voor de openbare sector

-   max. 6 jaar in de private sector voor niveau B

-   max. 12 jaar in de private sector voor niveau A, mits deze jaren een direct en onbetwistbaar nut hebben voor de functie in kwestie

 • toekenning van een maaltijdcheque per gepresteerde dag
 • volledige terugbetaling van de openbare vervoerskosten, tegemoetkoming voor personen die per fiets of te voet komen

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Er is een eerste selectie op basis van de CV.

De kandidaten die weerhouden worden zullen opgeroepen worden voor een intervieuw

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan je curriculum, je motivatiebrief en een kopie van je diploma naar Annie Vanquekelberghe, dienst Personeelsbeleid, Kazernenlaan 31/1 te 1040 Etterbeek - email: annie.vanquekelberghe@etterbeek.brussels.

Ons instituut respecteert de gelijkheid van kansen

Vanquekelberghe Annie - administratief secretaris
P: 02/6272588
E: annie.vanquekelberghe@etterbeek.brussels

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures