Opdracht

Een entiteit beheren waarvoor men de verantwoordelijkheid draagt en/of een team werknemers leiden. Objectieven stellen en toezien op hun realisatie. De medewerkers evalueren, toezien op hun ontwikkeling en hun welzijn. Een dagelijkse coaching voorzien.

Het Diensthoofd Technisch Beheer van de Gebouwen de dagelijkse organisatie van zijn dienst en neemt hij deel aan de resultaten die eruit voortkomen. Hierbij geeft hij/zij rekenschap van de activiteiten aan zijn/haar hiërarchische meerdere. Hij/zij is eveneens belast met het optimaliseren van de werking van het gemeentebestuur door de strategische objectieven ervan te dienen en dit onder strikte inachtneming van de wetgeving. Het diensthoofd moet eveneens de ontwikkeling van zijn/haar medewerkers bevorderen met verschillende middelen. Hierbij houdt hij/zij rekening met het menselijke aspect op het werk en stelt hij/zij de gemeentelijke waarden voorop. Hij/Zij is belast met het superviseren van projecten met een technisch karakter en doet hierbij beroep op specifieke kennis.

Hoofdactiviteiten

De activiteiten van de dienst Technisch Beheer van de Gebouwen op organisatorisch en operationeel vlak oriënteren en coördineren.

 • Voorlopen op de tendenzen, de risico’s, de opportuniteiten, de evolutie van de wetgeving, de noden en er rekening mee houden binnen de activiteiten
 • Zin geven aan de gemeenschappelijke actie door impuls te geven aan de objectieven en de transversale stappen van het gemeentebestuur
 • De objectieven evenals de indicatoren van de dienst bepalen (realisatie/resultaten)
 • Het werk plannen en verdelen in functie van de personeelsbestanden
 • Vergaderingen animeren en bijwonen, discussiëren over problemen en aanpassingen voorstellen
 • Praktische problemen oplossen
 • De resultaten superviseren en de medewerkers feedback geven over hun werk
 • Compromissen vinden tussen de verwachtingen van de verschillende belanghebbende partijen (klanten, administratieve hiërarchie en/of politieke mandatarissen, medewerkers)
 • Een goede samenwerking onderhouden met de managers van de andere gemeentediensten
 • Het budget van de dienst voorstellen, het verdedigen en instaan voor de opvolging ervan

De verschillende interne en externe gesprekspartners coördineren

 • Zorgen voor de coördinatie met de externe studiebureaus
 • Instaan voor de coördinatie met de dienst Architectuur en Energie
 • Permanent nadenken over de ecologische inzet (energiebesparing, enz.)

Het buurtmanagement verzekeren door de ontwikkeling van de medewerkers te garanderen en te zorgen voor het menselijke aspect van het team

 • De medewerkers ondersteunen in hun dagdagelijkse taken
 • Individuele en/of collectieve objectieven vastleggen en de medewerkers evalueren
 • Gecontextualiseerde functiebeschrijvingen opstellen
 • De noden aan ontwikkeling bij de medewerkers inschatten
 • Moeilijke situaties op menselijk vlak beheren
 • De beroepsontwikkeling van de medewerkers bewerkstelligen
 • Bouwen aan de cohesie, de mensen doen samenwerken
 • Zin geven aan het werk

Instaan voor de veiligheid en het welzijn van de werknemers, inzake zowel preventie als risicobeheer

 • De welzijnspolitiek op het werk uitvoeren zoals ze werd bepaald door de werkgever
 • Voorstellen en adviezen formuleren om het welzijn op het werk te verbeteren
 • De risicoanalyse van de uitrustingen en van de arbeidsplaatsen onder zijn/haar verantwoordelijkheid uitvoeren in samenwerking met het IDPB
 • De statistieken van de werkongevallen van zijn/haar dienst bestuderen om oplossingen te vinden

Vaststellingen doen die kunnen bijdragen tot het verbeteren van het dynamisch riscicobeheer-singssysteem.

Gemeentebestuur van Jette

Het gemeentebestuur van Jette stelt zich als opdracht een warme omgeving te creëren, gericht op de levenskwaliteit van de burgers.

Hiervoor engageert het gemeentebestuur van Jette zich met name om de administratieve diensten te verzekeren, een veilige leefomgeving te garanderen waar het goed leven is, educatieve, sportieve en culturele infrastructuren en activiteiten aan te bieden, activiteiten te organiseren en te ondersteunen, die van Jette een gezellige gemeente maken en een dynamische economische ontwikkeling en solidariteit te stimuleren.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1090 Jette - Wemmelsesteenweg 100

Toelatingsvoorwaarden

 • Gevraagde diploma:

           - burgelijk Ingenieur of industrieel ingenieur

           - architecten met aantoonbare ervaring in management en technisch beheer van gebouwen

           - management ingenieurs met aantoonbare ervaring in management en technisch beheer van gebouwen

           - managers van projecten en technische teams met aantoonbare ervaring in management en technisch beheer van gebouwen 

Kandidaten met een buitenlands diploma mogen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat ze
voor hun diploma een gelijkwaardigheiderkenning van de Vlaamse of de Franse gemeenschap hebben ontvangen

 • Over het Selor taalbrevet - schriftelijk (artikel 8) en mondeling (artikel 9 of 10) – Beschikken, of bereid zijn om erin te slagen

Gezochte profiel

Gezochte competenties :

Kennis

 • Gemeentelijke organisatie en de reglementen ervan
 • De werking en de structuur van het gemeentebestuur, zijn missies en zijn diensten
 • De arbeidsreglementen (arbeidsreglement , evaluatie, opleiding en ontwikkeling, administratief statuut, financieel statuut, verloven-vakantie, medische controle, …)
 • Regels die nodig zijn voor het dagelijkse beheer van de dienst
 • Noties van managementsconcepten en -technieken
 • Technische kennis op het gebied van HVAC, van de veiligheid (controle uitgevoerd door erkende organisaties binnen de domeinen van elektriciteit, gas…)

Know-how

 • Beheersing van de volgende computerprogramma’s: Word ; Excel ; Outlook (mails, agenda); Power Point; Access; Internet; Phoenix; 3P; Bo secretariaat; Metrilio; Wintime
 • Technische beroepsgebonden vaardigheden: wiskundige technieken i.v.m. bouwvak, ruimtelijke voorstellingstechnieken, begrip van de berekening van het energieverbruik, stabiliteitsberekeningen, plannen kunnen lezen (architectuur, stabiliteit, elektriciteit, speciale technieken)
 • Talenkennis: Frans - Nederlands
 • Redactionele vaardigheden: uitstekende redactionele vaardigheden en uitstekende communicatieve vaardigheden
 • Pedagogische vaardigheden: presentatietechnieken voor een publiek

Soft skills

Competenties en bekwaamheden hebben die hernomen worden in volgende lijst :

Resultaatgericht werken

Energie steken in de verwezenlijking van de doelstellingen, en blijk geven van vastberadenheid met een permanente aandacht voor kwaliteit

Communiceren

Een mondelinge mededeling doen op een manier die voor mijn gesprekspartner begrijpelijk is

Onderhandelen

Meezoeken naar een gemeenschappelijk akkoord /naar een wederzijdse oplossing die/dat , rekening houdend met de middelen, verplichtingen en doelstellingen, aanvaardbaar is voor de betrokken partijen

Zijn werk structureren

Bepalen en organiseren op samenhangende wijze van de prioriteiten en de stappen die nodig zijn voor de verwezenlijking van de doelstellingen en/of activiteiten

Specifieke managementvaardigheden

Begeleiden/ coachen

Acties ondersteunen die het vertrouwen stimuleren en mensen, individueel of in teamverband, begeleiden om hen in staat te stellen zich zelfstandig te ontwikkelen

Globaal denken

Rekening houden met de complexe interacties tussen situaties, activiteiten, missies, doelstellingen

Oplossingsgericht werken

Actief korte-/langetermijn oplossingen voor problemen of alternatieven voorstellen in een constructieve geest/ het zoeken naar oplossingen binnen het team aanmoedigen

Beslissen

Een keuze maken na analyse van de situatie en de doelstellingen en het actieplan bepalen

Analyseren

De verschillende elementen van een situatie identificeren, bestuderen en kritisch benaderen om de context/dynamiek en de logische verbanden te begrijpen, om toelichting te geven en zelfs om aanbevelingen te doen


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Wij bieden

 • Contract van onbepaalde duur
 • Uurrooster : glijdende uurrooster (begin tussen 07u en 09u, middagpauze van een halfuur tussen 11u30 en 14u, vertrek tussen 15u30 en 19u00)
 • Bruto schaalwedde aangepast aan de huidige index van niveau A (niveau Master – Licenciaat) zonder anciënniteit : 2.938,37€ ;
 • Valorisatie van de anciënniteit op basis van de tewerkstellingsattesten van voormalige werkgevers voor voorgaande functiegerelateerde betrekkingen
 • Maaltijdcheques
 • Taalpremie in geval van het behalen van het Selor taalbrevet (schriftelijke en mondelinge proeven)
 • Terugbetaling (100%) van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer (nmbs, mivb, tec, de lijn)

NB: De vervoerkosten met de auto (benzine, parkeren) worden NIET ten laste genomen, en de gemeente biedt geen faciliteiten op dit vlak.

 • 26 reglementaire dagen verlof
 • Inhalen van overuren in de vorm van verloven
 • Mogelijkheid om opleidingen te volgen
 • Eindejaarspremie
 • telewerk

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Selectieprocedure

1) Preselectie

    a) op basis van de toelatingsvoorwaarden

    b) op basis van de CV en/of van een vragenlijst

2) Selectieproeven

    a) Opstel van een nota over de manageriale visie

    b) Geïnformatiseerde test (persoonlijkheid, leerproces, emotionele intelligentie)

    c) Mondelinge proef over de gedragscompetenties (soft skills) en de motivatie, en eventueel over de resultaten van de geïnformatiseerde testen

Hoe kunt u solliciteren ?

Solliciteer direct on line met alle* hiernavolgende documenten:

 • Curriculum Vitae
 • Kopie van het diploma
 • Kopie van de rijbewijs
 • Eventueel de kopie van het Selor taalbrevet of kopie van de inschrijving voor de proef

* Slechts de volledige kandidaturen (die alle vereiste documenten omvatten) en on line ingevoerd zullen in aanmerking komen.

Kandidaten met een buitenlands diploma mogen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat ze voor hun diploma een gelijkwaardigheiderkenning van de Vlaamse of de Franse gemeenschap hebben ontvangen.

https://jobs.jette.irisnet.be/nl/vacature/69372/diensthoofd-technisch-beheer-van-de-gebouwen-h-f-x--cdi/

De gemeente Jette bevordert de diversiteit en de inclusie te midden van zijn personeel. Menselijke kwaliteiten zijn bepalend, ongeacht de leeftijd, de afkomst, de handicap, het geslacht, of de seksuele geaardheid van de persoon.

Het gemeentebestuur van Jette voert in het bijzonder een aanwervingsbeleid voor mensen met handicap. Als u een handicap hebt, raden wij u aan om dit in uw kandidatuur te vermelden. Alle administratieve kantoren van de gemeente van Jette zijn toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.

Smets Nadège - Belast met Aanwerving & Integratie
P: 0490/14.20.37
E: nsmets@jette.brussels

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures