Ben jij een technisch talent en wil je jouw competenties in dienst stellen van de FOD Justitie, dan ben jij de persoon die wij zoeken. 

Je biedt logistieke ondersteuning. Dit houdt onder andere in dat je:

 • op regelmatige basis de datacenter infrastructuur (servers, bekabeling,...) controleert op defecten of problemen;
 • de firma's assisteert bij, of zelfstandig fysieke (de)installatie van ICT-apparatuur (servers, bekabeling,...) in de datacenters verzorgt;
 • op regelmatige basis de dragers met de backup gegevens van de datacenters op veilige locatie stockeert;
 • het transport van ICT-hardware tussen de gebouwen van de FOD Justitie mee helpt organiseren;
 • de leveringen aanneemt, deze administratief afhandelt en ze op de juiste plaats stockeert;
 • geregeld controleert of de stockruimtes er verzorgd bij liggen en alles op zijn plaats staat;
 • alle aanvragen tot wijzigingen aan de apparatuur in de datacentra nauwgezet doorgeeft aan je chef en ervoor zorgt dat de (digitale) inventaris up-to-date blijft.

Je biedt technische ondersteuning. Dit houdt onder andere in dat je:

 • de ICT-desktop hardware installeert en onderhoudt;
 • technische issues of aanvragen in verband met ICT-hardware die via de ticketingsystemen binnenkomen behandelt en opvolgt;
 • bij grote drukte tijdelijk bijspringt als helpdesk operator ICT (opnemen van telefoon en noteren van problemen).

FOD Justitie

Er is 1 vacante betrekking. Je wordt tewerkgesteld bij:

ICT - Datacenter bij FOD Justitie

De FOD Justitie biedt zijn 23 000 medewerkers een aangename werkomgeving en een bedrijfscultuur die gericht is op de burger maar ook op de eigen medewerkers.

Samen zetten al deze medewerkers zich dagelijks in voor een betere justitie.

De verscheidenheid aan jobs, de uitdagingen en de talrijke loopbaanperspectieven dragen bij tot het welzijn van onze medewerkers. Onze organisatie legt de nadruk op kennis uitwisselen, talenten ontwikkelen en ideeën verzilveren, om samen onze doelstellingen te bereiken.


Maatschappelijk engagement is voor ons net zo belangrijk. De FOD Justitie streeft ernaar een open en moderne organisatie te zijn die meegaat met zijn tijd en rekening houdt met de veranderingen in de maatschappij.

 

Consulteer de website van de FOD Justitie om de verschillende diensten te leren kennen.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel - Bordet D- Eversstraat 2/8

https://justitie.belgium.be/nl

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten (x2).
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken (x2)
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.

Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk (x2).

 

Opgelet! Je motivatie en de competenties in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd. Deze wegen harder door in de eindscore (x2).

Niet vereist, wel een troef

 • Je beschikt over een goede kennis van Windows, Outlook en MS Office.
 • Aangezien je in een tweetalige omgeving tewerkgesteld wordt, is de kennis van het Frans een pluspunt.

 

Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Deze selectie wordt georganiseerd in het kader van een startbaanovereenkomst. Een startbaanovereenkomst (of rosettacontract) is een contract van bepaalde duur dat aan jongeren van minder dan 26 jaar de mogelijkheid biedt om professionele ervaring op te doen.

 

Vereist diploma:

 • getuigschrift uitgereikt na het slagen "met vrucht" van een zesde leerjaar van het secundair onderwijs met volledig leerplan
 • getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs
 • diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden
 • diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderdvijftig lestijden.

 

Hoe nog deelnemen qua diploma?

 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland?

Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid.

 •  in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland?

Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid.

 

 

2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

 

3. Voorwaarden startbaanovereenkomst (SBO)

Gezien de aard van het contract (startbaanovereenkomst - Rosetta) mag je niet ouder zijn dan 26 jaar.


Niveau

 • Hoger secundair

Je wordt aangeworven via een startbaanovereenkomst (contract van bepaalde duur, - 26 jaar) als logistiek assistent (niveau C) met de bijhorende
weddeschaal (C1).

Minimum aanvangswedde: 25.855,92 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen:

 • mogelijkheid om een tweetaligheidpremie te behalen
 • uitgebreid opleidingsaanbod
 • tussenkomst voor hospitalisatieverzekering 
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (gratis)
 • Fed+-kaart: interessante aanbiedingen en voordelen
 • bedrijfsrestaurant
 • mogelijkheid om overuren in recup op te nemen
 • 26 dagen verlof
 • fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen 
 • kinderopvang (juli en augustus)

 

Ontdek alle informatie (salaris, extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om in dienst te treden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Een eerste screening gebeurt op basis van je cv en je motivatiebrief. Kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functie worden uitgenodigd voor een interview.

Je wordt enkel toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt en voldoet aan de voorwaarden voor een startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar). 

Interview (ongeveer 30 min):

Er worden interviews georganiseerd, vanaf het moment dat er geschikte kandidaturen zijn. 

Het interview evalueert of je competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je CV wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Afhankelijk van de sanitair situatie in verband met COVID-19, kan dit interview online plaatsvinden.

Je bent geslaagd als je het vereiste niveau behaalt. 

De procedure wordt afgesloten van zodra de geschikte kandidaat is gevonden.

Lijkt deze functie iets voor jou?

Zend dan je CV en motivatiebrief naar patrick.ghyssens@just.fgov.be. Vermeld “Logistiek Assitent” in het onderwerp van je mail. 

Zorg dat jouw kandidatuur volgende punten bevat:

 • - je CV en motivatiebrief 
 • - je geboortedatum
 • - de correcte vermelding in het onderwerp
 • - de juiste contactpersoon

Indien jouw kandidatuur niet volledig is, wordt deze niet weerhouden.

De FOD Justitie voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.

Ghyssens Patrick - ICT Deskundige
P: 02 542 78 72
E: patrick.ghyssens@just.fgov.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures