Je voornaamste taken

Personeelsmanagement:

 • Organiseren, coördineren en superviseren van het werk van de medewerk(st)ers;
 • Toezien op de naleving van de reglementen, procedures en normen eigen aan de activiteit, de medewerk(st)ers opleiden in de kennis ervan en toezien op de correcte toepassing ervan;
 • Organiseren van regelmatige teamvergaderingen om de medewerk(st)ers alle informatie door te geven die zij nodig hebben om hun werk goed uit te voeren;
 • Voeren van de plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken;
 • Een respectvolle en positieve werksfeer tot stand brengen. Samenwerking stimuleren en teamgeest ontwikkelen;
 • Organiseren van het onthaal en opleiding van nieuw medewerk(st)ers.

Activiteitenbeheer

 • De directie van het openbaar onderwijs bijstaan in alle kwesties betreffende de loopbaan van het onderwijzend personeel en het beheer van de scholen (telling, validering van opties, toewijzingen, …);
 • Creëren en bijwerken van de dashboards, statistische en beheerstools die essentieel zijn voor activiteiten- en projectreporting;
 • Toezien op de goede uitvoering van de operationele doelstellingen, bepalen en beheren van de middelen die nodig zijn voor de werking van de cel (personeel, materiaal en financiële middelen);
 • Organiseren en verzorgen van het administratief beheer van de opleidingen en de leerkrachtenevaluaties;
 • De inrichtende machten (IM) vertegenwoordigen binnen en bij de verschillende instanties (Federatie Wallonië-Brussel, vakbonden, ...);
 • De IM promoten als potentiële werkgever (opendeurdag, follow-up van stagiairs, networking met de Hoge scholen;
 • De prioriteiten bepalen, de problemen oplossen en noodsituaties beheren.

Administratie

 • Controleren van alle dossiers die in de besluitvormingsstroom van de organisatie worden ingevoerd;
 • Werken aan administratieve vereenvoudiging van de procedures;
 • Zorgen voor de opstelling en verzending van documenten met betrekking tot de activiteit van de cel;
 • Opstellen van nota's, verslagen, brieven, notulen, verzoeken, artikelen, enz.

Gemeente Elsene

De cel "Onderwijspersoneel” volgt de dossiers op betreffende de loopbaan van het onderwijzend personeel van de gemeentelijke scholen en van het personeel van het psycho-medico-sociaal centrum (PMS). In dit verband werkt zij nauw samen met de Federatie Wallonië-Brussel, voor het gesubsidieerd personeel, en met het departement Human Resources van de gemeente, voor het niet-gesubsidieerd personeel, betreffende alle loopbaanfasen van de leerkrachten, de directies, het paramedisch en educatief personeel van de scholen en de PMS. De cel "Onderwijspersoneel” werkt nauw samen met de pedagogische cel van het departement Openbaar Onderwijs.

 

De cel, die uit 6 personen bestaat, maakt deel uit van de dienst Openbaar Onderwijs, die in totaal 26 personeelsleden telt. De dienst Openbaar Onderwijs van de gemeente Elsene houdt toezicht op 8 basisscholen, 3 middelbare scholen, 1 instelling voor sociaal onderwijs, 1 kunstschool, 1 muziekacademie, 1 PMS-centrum en 1 Centrum voor gezondheidspromotie op school.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1050 Elsene - Mercelisstraat, 19

https://jobs.elsene.be/nl/vacature/72231/un-e-manager-chargee-de-coordonner-et-piloter-la-cellule--personnels-de-l-enseignement-/

 • Je bent houder van een masterdiploma erkend door NARIC-Vlaanderen of de Franse Gemeenschap (voeg desgevallend een kopie van je gelijkwaardigheidsattest bij je kandidaatstelling);
 • Je bent een uitstekend manager, met minimum 3 jaar beroepservaring in een leidinggevende functie;
 • De uitoefening van een soortgelijke functie en een goede kennis van de wereld en de functionering van het onderwijs zijn belangrijke troeven;
 • Je hebt bijzondere interesse voor het lezen, analyseren en begrijpen van juridische teksten (decreten, verordeningen, statuten, circulaires, enz.);
 • Je hebt een goede beheersing van de kantoorautomatiseringstools (Windows suite);
 • Jouw schrijf- en spellingsvaardigheden zijn uitstekend;
 • Dankzij jouw nauwkeurigheid en jouw organisatietalent ben je efficiënt in het leiden van jouw team, het vinden van oplossingen en het nemen van beslissingen;
 • Je bent in het bezit van het mondelinge en schriftelijke SELOR-taalcertificaat in de tweede landstaal of beschikt over voldoende kennis om het op korte termijn te behalen.

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Assessment

Gesprek

Solliciteer nu via onze website: jobs.elsene.be

De kandidaatstellingen worden afgesloten op: zondag 5 juni 2022.

Om je kandidaatstelling snel te kunnen behandelen, hebben we de volgende documenten nodig:

- Een motivatiebrief;

- Een kopie van je diploma;

- Een uittreksel uit het strafregister (model 595).

https://jobs.elsene.be/nl/vacature/72231/un-e-manager-chargee-de-coordonner-et-piloter-la-cellule--personnels-de-l-enseignement-/

De gemeente Elsene selecteert de kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid in leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.

 

Maud Pauwels - Recruteuse
P: 02/515.61.51
E: maud.pauwels@ixelles.brussels

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures