MISSIE

De belangrijkste missie is om een goede werking te verzekeren tussen de sociale acties die worden uitgevoerd door de Front Office-diensten door leiding geven om de beslissingen van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) uit te voeren. De supervisor van de dienst Back-Office houdt toezicht op de verschillende interventiegebieden van de dienst en ziet toe op de goede werking ervan en het naleven van de doelstellingen en opdrachten. Hij heeft een verbindingsfunctie tussen de sociale actiediensten en de financiële dienst. Hij werkt onder het toezicht van de verantwoordelijken van de sociale diensten van het OCMW.

 

Teammangement en personeelsondersteuning

 

Draagt bij aan de samenhang van het team en zorgt voor het welzijn van elk van zijn medewerkers. Hij ondersteunt, coördineert, stimuleert professionnele relaties tussen de teamleden en gebruikt de juiste tools om conflicten te beheersen.

 

Ondersteunt de administratieve medewerkers bij het beheer van hun dagelijkse taken. Begeleidt teamleden bij de concrete oganisatie van het werk om te voldoen aan kwaliteits- en kwantiteitseisen en zorgt tegerlijkertijd voor continuele vorming. Hij zorgt ook voor lokale ondersteuning van medewerkers door middel van gesprekken, supervisie, teambijeenkomsten en individuele coaching.

 

Stelt dashboards op en andere beheertools om bestanden te superviseren (inventaris, export van gegevens naar Excel-bestanden, evaluatie, balans, opstellen van statistieken, enz..)

 

Zorgt voor controle van de naleving van deadlines in overeenstemming met de geldende regelgeving.

Verantwoordelijkheidsgevoel tonen in de dagelijkse en algemene leiding van de afdeling (beheer van de verloven, taakverdeling, overleg, enz..)

 

Voert evaluaties uit van zijn medewerkers en definieert individuele en collectieve doelstellingen in overleg met de directie van de sociale dienst.

 

 

Toezicht van de dienst : coördineert activiteiten, stelt prioriteiten en zorgt ervoor dat alle taken worden uitgevoerd :

 

 • Voert de beslissingen van het BCSD uit en zorgt voor de betaling
 • Het regulariseren van betalingsretours
 • Het BCSD-schema up-to-date houden en communiceert met zijn medewerkers
 • Het voorbereiden van de BCSD-sessie
 • Het voorbereiden van dossiers met betrekking tot sociale geschillen met de arbeidsrechtbank
 • Het afhandelen van meldingen van territoriale bevoegdheden  in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen
 • Het zorgdragen voor de opvolging en verwerking van hospitalisatiemeldingen
 • Deelnemen aan het BCSD en het opstellen van de notulen
 • Controleren van de conformiteit van de kennisgeving van de beslissingen van het BCSD aan het publiek (leesbaarheid/begrijpelijkheid, inhoud en vorm om te voldoen aan de wettelijke vereisten)
 • Binnen een wettelijke termijn de kennisgevingsbrieven sturen naar de rechthebbenden
 • Klassement en het archiveren van de meldingen
 • Het controleren van de betalingslijnen en de bijgevoegde bewijsstukken en zo nodig de nodige correcties aanbrengen
 • Zorgen voor het intikken van de bankrekeningen en de echtheid controleren 
 • Het netwerk -en applicatietoegang beheren         

          

OCMW te Koekelberg

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) van Koekelberg dat toegankelijk wenst te zijn voor alle inwoners van Koekelberg zodat iedereen zich ondersteund voelt en een leven kan leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1081 Koekelberg

In het bezit zijn van een bacherlorsdiploma in recht/administratieve wetenschappen/openbaar management/GSOB managementsopleiding

Tweetalig nl/fr (in het bezit van de Selor-attesten artikel 8 en 10)

Goede schrijfvaardigheid 

Orde en striktheid

   


Niveau

 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)

Contract van bepaalde duur (6 maanden) mogelijk verlengbaar tot een contract van onbepaalde duur

Erkenning van de anciënniteit in de openbare en prive sector

Gedeeltelijke terugbetaling van de openbare vervoerskosten (De Lijn, NMBS, TEC)

Gratis MIVB-abonnement

Tweetaligheidspremie

Maaltijdscheques € 8,00   

 

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

De selectie van de kandidaten gebeurt na ontvangst van alle kandidaturen. De weerhouden kandidaten zullen opgeroepen worden voor een schriftelijke proef en op basis van het resultaat van deze proef, zal een mondeling onderhoud voorzien worden.  

Geleive uw motivatiebrief en CV op te sturen ter attentie van Mevr. Ann Vanderstraeten

Via mail : avanderstraeten@koekelberg.brussels

Per post : OCMW Koekelberg, Fr. Delcoignestraat 39 te 1081 Koekelberg  

Vanderstraeten - Administratief secretaris
P: 02/412.16.64
E: avanderstraeten@koekelberg.brussels

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures