Je bent verantwoordelijk voor de inkoop van standaard, commerciële, technische en strategische leveringen en diensten. Je maakt gebruik van goede aankooppraktijken en wetgeving als instrument voor efficiëntie bij overheidsopdrachten en integreert milieu- en sociale aspecten. Je zorgt ervoor dat alle dossiers gelijk behandeld worden. Je zorgt voor een optimaal beheer van de vereisten en een tijdige levering. Je stelt innoverende en duurzame oplossingen voor om de dienstverlening aan de gebruikers te verbeteren en de kosten te drukken. Je bent het aanspreekpunt voor vragen in verband met de contracten van je team.

VOORNAAMSTE TAKEN

 • Je licht toe en consolideert de functionele behoefte in samenwerking met de klant/leverancier en vertaalt ze in een bijzonder bestek. Je analyseert, bundelt en standaardiseert de vragen/behoeften. Je definieert een visie, stelt een aankoopproject op en zet dit om in een actieplan
 • Je anticipeert, plant en waarborgt deadlines voor het beheer, de validatie en de levering van contractaanvragen in elke fase. Je gebruikt de beschikbare planning/project instrumenten. Je stelt retroplanningen op
 • Je analyseert de risico's en kansen van de aankoopaanvraag. Je stelt oplossingen voor en creëert meerwaarde. Je sensibiliseert/accommodeert/adviseert de klant op het gebied van aankopen/overheidsopdrachten. Je werkt samen om de doelstellingen van het team te bereiken
 • Je stelt verbeteringen in de bijzondere bestekken voor op basis van de ervaring van andere opdrachten. Je prospecteert, ontmoet en vernieuwt de leveranciersportefeuille. Je komt meer te weten over marktoplossingen/trends
 • Je onderhandelt met bedrijven en de klant met integriteit. Je vergadert met de klant, de analisten en de dienst Overheidsopdrachten tijdens de heropstart of het opstellen van een overheidsopdracht. Je deelt je ervaring/expertise met het team
 • Je schrijft bijzondere bestekken, inventarissen, onderzoeken, brieven, bestelbonnen, enz.
 • Je voert de gegevens van de opdracht in de bedrijfs- en beheersoftware in, op het E-Procurement platform, in de tabellen voor planning/procedure/follow-up, creëert Workflow goedkeuringsbestanden en vastleggingen
 • Je controleert de aanvragen van de klanten en analyseert de offertes
 • Je test, evalueert en geeft feedback aan de verantwoordelijken over de aankoopinstrumenten, -processen en -procedures. Je doet voorstellen voor aanpassingen in het belang van voortdurende verbetering
 • Je volgt opleiding en actualiseert je kennis van overheidsopdrachten (rechtspraak), geldende wetgeving en aankopen
 • Je geeft informatie door aan je verantwoordelijke

Stad Brussel

Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet, kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

De Aankoopcentrale heeft een transversale en globale functie binnen de stadsadministratie. Ze beheert de logistieke aanvragen van de departementen en derden (vzw’s van de Stad, Politiezone Brussel Hoofdstad – Elsene), aanvragen voor aankopen en de levering van goederen en diensten aan de gebruikers

In het kader van deze missie beheert de Directie Aankopen de aankopen en waakt over het naleven van de wet op openbare aanbestedingen. De directie bestaat uit drie diensten: de aankopen, de wettelijke officesupport en de opvolging van de uitvoering van de openbare aanbestedingen.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel

https://www.brussel.be/

 • Je bent in het bezit van een master- of licentiaatsdiploma

Voor interne mobiliteit, moet je in het bezit zijn van een master- of licentiaatsdiploma en voldoen aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie in de graad van bestuurssecretaris

 • Je bent een expert in onderhandelen
 • Ervaring in de publieke sector, op juridisch gebied of op het gebied van aanbestedingen vormt een troef
 • Je gaat gestructureerd en nauwkeurig te werk met respect voor de opgelegde deadlines
 • Je hebt oog voor kwaliteit
 • Je bent in staat je vlot aan te passen aan je gesprekspartner, of dat nu een klant is of een leverancier
 • Je hebt een analytisch denkvermogen
 • Je hebt een vlotte pen en een goede spellingkennis
 • Je hebt een goede kennis van het Frans
 • Je kan overweg met MS Office

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

 • Voltijds contract van onbepaalde duur
 • Maandelijks brutosalaris: minimum 3375,52 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering, pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope van 3% van het brutosalaris
 • De mogelijkheid om van thuis uit te werken (home office)
 • Regelmatige bijscholing
 • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

 • Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief door de Dienst Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit gesprek heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

 • Stuur ons je kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 26/06/2022. Onvolledige kandidaturen (zonder de vereiste documenten) worden niet in aanmerking genomen.

https://jobs.brussel.be/NL/vacature/reference/SQ73311/application-form.aspx

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

Thomas Loeckx - HR Analist
E: thomas.loeckx@brucity.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures