Uw opdracht

U verleent administratieve en organisatorische bijstand voor alles wat te maken heeft met aankopen, bouw- en inrichtingsprojecten (vastgoed) en het secretariaat van de directie.
U doet dat onder het toezicht van de verantwoordelijke van het departement Transversale Pool – Aankopen – Budget.

U staat daarvoor in contact met alle departementen van de directie, en meer bepaald met de projectontwikkelaars, maar ook met andere interne (dienst boekhouding, juridische dienst ...) en externe partijen.

U draagt bij tot de goede werking en het imago van citydev.brussels door mee te werken aan het correcte, professionele beheer van de dossiers en aanvragen die het team behandelt.

 

Uw activiteiten

I/ U ondersteunt het departement Transversale Pool – Aankopen – Budget.

U biedt administratieve ondersteuning bij alle taken van het departement en van de directie van de Stadsvernieuwing. Uw taken zijn onder andere:

-          U stelt de aankoopdossiers van de Stadsvernieuwing op, van de informatieverzameling tot de naverkoopfase.

-          U zorgt voor de bundeling en overdracht van informatie uit de verschillende dossiers met interne en/of externe partijen.

-          U beheert de contacten met de personen die het goed gebruiken na aankoop door de Stadsvernieuwing.

-          U beheert alles wat verband houdt met de vastgoedportefeuille van de Stadsvernieuwing, de onroerende voorheffing, de taksen ...

-          U volgt dossiers, overeenkomsten, beslissingen van de raad van bestuur ... op.

-          U werkt samen met de Quality Manager.

-          U doet opzoekingen voor studies en analyses, verzamelt gegevens (verslagen, syntheses, vergelijkingen, analyses) en gebruikt studietools (economische parameters, vastgoedgegevens, demografische gegevens, financiële aspecten).

-          U beheert alle informatie en documenten die u nodig hebt om uw functie uit te oefenen.

-          U zorgt voor de invoer, opvolging en betaling van de facturen van uw dossiers.

II/ U ondersteunt het projectontwikkelaarsteam.

Op de eerste plaats biedt u administratieve en organisatorische ondersteuning voor het LionCity-project. Op die site komen potentieel zo’n 200 woningen, 15.000 m² economische activiteiten en 7.000 m² voorzieningen.

 • U voert administratieve taken van het algemeen secretariaat uit:

-          U bent de bevoorrechte contactpersoon voor interne en externe vragen.

-          U helpt de planning en agenda’s beheren.

-          U helpt de taken plannen en op elkaar afstemmen.

-          U organiseert vergaderingen en ontvangt bezoekers.

-          U stelt correspondentie en, indien nodig, andere nota’s op.

-          U neemt deel aan strategische vergaderingen en stelt de notulen op.

-          U bereidt de documenten voor de vergaderingen voor op basis van de informatie van projectontwikkelaars of hiërarchische meerderen.

-          U organiseert de dossiers, en klasseert en archiveert ze.

-          U leest documenten van projectontwikkelaars na (nota’s, brieven, documenten voor overheidsopdrachten ...), lay-out ze, en verbetert ze indien nodig.

-          U ontvangt en behandelt de inkomende en uitgaande post.

-          U behandelt telefoonoproepen en e-mails.

-          U volgt de uitvoering op van de taken die de projectontwikkelaars en de hiërarchische meerderen geven.

 • U ziet erop toe dat belangrijke informatie correct wordt doorgegeven aan de projectontwikkelaars en de hiërarchische meerderen.
 • U spoort op uw niveau problemen op, meldt ze en stelt oplossingen voor.
 • U beheert alle informatie en documenten die u nodig hebt om uw functie uit te oefenen.
 • U biedt logistieke steun bij de analyse van offertes en kandidaturen: u verzorgt de administratieve controle van de documenten en helpt de brieven naar de kandidaten op te stellen.

 

 III/ U treedt op als back-up voor het algemeen secretariaat van de Stadsvernieuwing.

 • U volgt de interne procedures (u registreert verloven, volgt nota's aan de raad van bestuur op en leeft de planningen na).
 • Wanneer de assistent van de directeur-generaal afwezig is, vervult u de secretariaatstaken. U biedt ook ondersteuning wanneer nodig (u beheert en klasseert brieven, verwerkt oproepen en e-mails, beheert agenda's ...).
 • Op rechtstreekse vraag van de directie van de Stadsvernieuwing voert u gevarieerde en gerichte administratieve taken uit.

citydev.brussels

/


Vacatures

 • Aantal (1) - 1080 Sint-Jans-Molenbeek

https://www.citydev.brussels/nl/jobs

Uw profiel

 • Toegangsvoorwaarden  

-       U behaalde een relevant bachelordiploma en hebt afdoende ervaring in een gelijkaardige functie.

 

 • Beroepscompetenties

-       U hebt de kantoortoepassingen (Microsoft 365) zeer goed onder de knie.

-       U spreekt vlot Nederlands en Frans.

-       U hebt een bijzonder vlotte pen, beheerst de spellingsregels en kunt uitstekend samenvatten.

-       U organiseert uw werk volgens de prioriteiten en instructies.

-       Enkele troeven:

 • U bent vertrouwd met of geïnteresseerd in de beroepen uit de bouw-, architectuur- of inrichtingssector.
 • U kunt werken met de boekhoudsoftware van SAP.

 

 • Gedragscompetenties

-       U werkt georganiseerd en gestructureerd. 

-       U past zich moeiteloos aan en bent zeer flexibel.

-       U hebt oog voor detail en werkt nauwkeurig. 

-       U bent oplossings- en dienstgericht.

-       U bent proactief.

-       U hebt een open geest en bent nieuwsgierig.

-       U bent stressbestendig.

-       U kunt vooruitdenken.

-       U springt vertrouwelijk om met informatie.

-       U bent leergierig.

-       U bent een teamspeler die ook autonoom aan de slag gaat.


Niveau

 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)

Ons aanbod

 

 • voltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
 • evenwicht tussen werk en privéleven (minstens 35 jaarlijkse vakantiedagen +
  10,5 dag recuperatie om de 40 urenweek te compenseren + mogelijkheid om te telewerken na toestemming van de verantwoordelijke);
 • loon volgens het niveau van uw diploma (weddeschaal B101, geïndexeerd brutojaarloon tussen 28.105,81 euro en 52.804,65 euro, plus vakantiegeld en eindejaarspremie);
 • verrekening van alle anciënniteit in de openbare sector en tot 6 jaar anciënniteit in de privésector;
 • tal van voordelen: maaltijdcheques, diverse premies (levensduurtepremie als u in Brussel bent gedomicilieerd, tweetaligheidspremie als u een Selor-attest behaalde), terugbetaling woon-werkverkeer (openbaar vervoer, fiets), voordelige hospitalisatieverzekering ...;
 • een dynamische, geëngageerde en gemoedelijke werkomgeving, want dat zijn de drie kernwaarden van citydev.brussels.

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

/

Gaat u de uitdaging aan?

Bent u geïnteresseerd in deze functie en beantwoordt u aan het profiel? Stuur dan uw cv, uw motivatiebrief en een kopie van uw diploma per e-mail naar jobs@citydev.brussels.

https://www.citydev.brussels/nl/jobs

citydev.brussels moedigt iedereen aan om te solliciteren, ongeacht afkomst, huidskleur, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, geloofs- of filosofische overtuiging, of handicap. Redelijke aanpassingen kunnen worden gevraagd. Vermeld ze in uw motivatiebrief.

HR departement
E: jobs@citydev.brussels

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures