Verantwoordelijke beheer en opvolging stakeholders-management; u kunt mensen aansturen; u ondersteunt en adviseert de diensten over de acties die nodig zijn voor een efficiënt en positief stakeholdersmanagement & u levert hiervoor de documenten en middelen (analyses, voorstellen, presentaties...) u begrijpt de werking van het Agentschap, de taken, omgeving en belangen; u biedt ondersteuning aan de diensthoofden en werkt samen met alle interne diensten bij het Agentschap om hen te ondersteunen bij het goede beheer van de partners; u gebruikt en/of ontwikkelt de middelen die nodig zijn om een stakeholdersmanagement plan te ontwikkelen en te evalueren.

 

Kennis van de asiel- en migratiesector, van de opvang en de doelgroep is essentieel.

 

Fedasil

Als attaché stakeholdersmanagement op de hoofdzetel van Fedasil, draagt u bij tot de strategie rond stakeholdersmanagement binnen het Agentschap. U analyseert en maakt de inventaris en een gestructureerde rapportering van de stakeholders van het Agentschap. Verder werkt u samen met de verschillende diensten van het Agentschap en betrekt u hen bij uw taken.

 

U werkt binnen de directie Strategie & Organisatie (S&O) van het Agentschap.


Vacatures

  • Aantal (1) - 1000 Brussel

http://www.fedasil.be

Fedasil zoekt een ervaren persoon om het stakeholdersmanagement te ontwikkelen; hij of zij heeft over de nodige kennis en sociale vaardigheden en zowel goede mondelinge als schriftelijke vaardigheden;  georganiseerd en rigoureus werken; pragmatisch en neemt initiatief; moet verplicht tweetalig zijn - of bijna.

Vereisten

U hebt een universitair diploma/hogeschooldiploma van het lange type (master of licentie) & hebt 3 jaar ervaring in een gelijkaardige functie binnen de publieke of sociale sector.


Niveau

  • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Ons aanbod

 

Type overeenkomst

We bieden je een voltijds contract van onbepaalde duur (38u/week) aangebonden aan Europees fonds. .

+ Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten voor de duur van minstens 2 jaar.

 

Loon

 

U wordt aangeworven op het niveau NA11 met de loonschaal die voor u van toepassing is. Het minimum bruto maandsalaris bedraagt € 3.368 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

 

Voordelen

 

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Fedasil is gehuisvest in een indrukwekkend kantoorgebouw in hartje Brussel, op een boogscheut van de Grote Markt en midden in de hippe Dansaertwijk. Je werkplek is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer en mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Je kan gebruik maken van een flexibele werkregeling met o.a. glijdende werktijden en thuiswerken.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

 

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie, bestaande uit een schriftelijke test en een selectiegesprek, zal plaatsvinden vanaf eind juli 2022. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, maar niet als eerste gerangschikt staan, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Interne kandidaten

Aangezien het maximum aantal opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (met inbegrip van de vervangingsovereenkomsten) beperkt is tot 4 over een periode van 2 jaar; kunnen de medewerkers die zich in dat geval bevinden, niet meer deelnemen aan een selectie voor een contract van bepaalde duur of een vervanging. Ze kunnen immers contractueel niet meer worden aangeworven met een vijfde overeenkomst van bepaalde duur.

 

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij Hector ZANVO (selectieverantwoordelijke).

Heb je interesse in deze functie en herken je jezelf in het profiel solliciteer via de link in de vacature op https://fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil

Solliciteer ten laatste op 15/07/2022.

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

-              een motivatiebrief

-              een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)

-              een kopie van het vereiste diploma.

 

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen.

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be).

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Een bewijs model 2 is nodig voor functies op de minderjarigen afdeling.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

http://www.fedasil.be

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures