Het doel van de preventiedienst van Ganshoren is het gevoel van veiligheid onder de burgers te vergroten. op basis van het globale veiligheids- en preventieplan en het gemeentelijke plan voor de aanpak van schoolverzuim. De preventiedienst werkt specifiek rond volgende thematieken:

 

-        de strijd tegen schooluitval

-        de fysieke en psychische integriteit van personen

-        polarisatie en radicalisering

-        drugs en verslavingen

-        misdrijven tegen eigendommen

-        mobiliteit en verkeersveiligheid

-        milieu en onwellevendheid

 

Deze thematieken kunnen evolueren naar gelang van de realiteit op het terrein.

 

Onder het gezag van de Gemeentesecretaris (N+1) en in nauwe samenwerking met de Burgemeester, stelt de preventieambtenaar een lokaal veiligheids- en preventiebeleid voor het gemeentelijk grondgebied voor, ontwikkelt het en voert het uit.

Gemeentebestuur Ganshoren

Het doel van de preventiedienst van Ganshoren is het gevoel van veiligheid onder de burgers te vergroten. op basis van het globale veiligheids- en preventieplan en het gemeentelijke plan voor de aanpak van schoolverzuim. De preventiedienst werkt specifiek rond volgende thematieken:

 

-        de strijd tegen schooluitval

-        de fysieke en psychische integriteit van personen

-        polarisatie en radicalisering

-        drugs en verslavingen

-        misdrijven tegen eigendommen

-        mobiliteit en verkeersveiligheid

-        milieu en onwellevendheid

 

Deze thematieken kunnen evolueren naar gelang van de realiteit op het terrein.

 

Onder het gezag van de Gemeentesecretaris (N+1) en in nauwe samenwerking met de Burgemeester, stelt de preventieambtenaar een lokaal veiligheids- en preventiebeleid voor het gemeentelijk grondgebied voor, ontwikkelt het en voert het uit.

 

BELANGRIJKSTE OPDRACHTEN

 

Als verantwoordelijke voor het preventie- en veiligheidsbeleid staat de preventieambtenaar in voor volgende opdrachten:

-          informeert de burgemeester in real time

-          assisteert de burgemeester en verzorgt het secretariaat van de vergaderingen van de Strategische Raad voor Preventie en Veiligheid

-          zorgt voor de samenhang van veiligheids- en preventieprojecten op lokaal niveau

-          bezint zich permanent over de veiligheids- en preventievraagstukken die op het grondgebied van Ganshoren worden waargenomen en deelt zijn/haar vaststellingen mee aan de burgemeester

-          ontwikkelt en coördineert specifieke preventieacties rond de vastgestelde problemen stimuleert overleg met andere actoren die betrokken zijn bij veiligheids- en preventievraagstukken

-          bevordert partnerschappen door nauwe relaties met plaatselijke actoren op te bouwen

 

Als verantwoordelijke voor het personeel van de preventiediensten staat de preventieambtenaar in voor volgende opdrachten: 

-        leidt, motiveert, steunt en begeleidt elk van de medewerkers

-        zorgt voor de goede werking en het welzijn van de medewerkers 

-        past de evaluatiecyclus toe en zorgt voor de opvolging van de aandachtspunten (leidt aanwervingen een organiseert en leidt functie-, functionerings-, plannings- en evaluatiegesprekken) en stelt passende opleidingen voor

-        faciliteert interne vergaderingen van de preventiediensten, alsmede vergaderingen met externe partners

-        beheert conflicten en ontwikkelt teamgeest ontwikkelt

-        beheert verloven en afwezigheden

-        zorgt ervoor dat de medewerkers op de hoogte zijn van de geldende administratieve procedures

-        verdeelt de taken en controleert of deze overeenkomstig de voorschriften worden uitgevoerd

-        organiseert de aanwezigheid en controleert verlof, aanwezigheid en afwezigheid door het opstellen van roosters en verlofkalenders

-        geeft informatie door naar boven en naar beneden en zorgt voor de juiste communicatie, begrip en uitvoering van memo's, voorschriften, instructies, besluiten

-        ondersteunt veranderingen en helpt ze door te voeren

 

 

Als administratief en budgettair verantwoordelijke staat de preventie ambtenaar in voor volgende opdrachten: 

-        vertegenwoordigt zijn/haar diensten binnen en buiten de gemeentelijke administratie

-        is het aanspreekpunt voor de besluitvormingsorganen en de  subsidiërende overheden

-        ziet toe op de administratieve en financiële opvolging van de dossiers

-        bereidt de begroting voor zijn/haar afdeling voor

-        blijft op de hoogte van de administratieve procedures en de ontwikkeling daarvan

-        ziet toe op het logistieke beheer dat nodig is voor het goede verloop van de missies en de goede werking van de diensten

-        houdt toezicht op de communicatie in verband met preventieactiviteiten

-        ziet toe op de naleving van de richtlijnen van de verschillende subsidiërende overheden en volgt de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving inzake veiligheid en preventie op


Vacatures

  • Aantal (1) - 1083 Ganshoren

https://www.ganshoren.be/

TECHNISCHE VAARDIGHED

 

-        Masterdiploma (criminologie, rechten, menswetenschappen...)

-        Aantoonbare ervaring als teamleider (minimum 3 jaren)

-        Relevante ervaring hebben in projectbeheer en -ondersteuning en in verschillende verantwoordelijke functies

-        Kennis van preventiebeleid en -regelgeving met betrekking tot preventie- en veiligheidsprojecten (met name regionaal en federaal)

-        Kennis van de administratieve en financiële procedures van een gemeentebestuur is een pluspunt

-        In het bezit zijn van het certificaat Selor Artikel 9§2 voldoende voor de tweede taal (het Frans of het Nederlands) of bereid dit te behalen

 

GEDRAGSCOMPETENCIES

-        Creatief handelen

-        Oplossingsgericht zijn

-        Het werk van de medewerkers organiseren

-        Verantwoordelijkheid nemen en beslissingen nemen

-        Professioneel en integer handelen

-        Begeleiden / coachen

-        Weten hoe te communiceren met verschillende soorten personen

-        Samenwerken en een teamspeler zijn


Niveau

  • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

CONTRACTUELE VOORWAARDEN

-       Voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (37u30)

-        Variabel uurrooster

-        Weddeschaal: salarisschaal van niveau A4 van het sociale handvest (3.840,24 euro bruto), (wettelijke toelagen niet inbegrepen, anciënniteit 0)

-        Mogelijkheid rekening te houden de volledige anciënniteit in de publieke sector en tot 6 jaar nuttige ervaring in de privésector

-        Tweetaligheidspremie indien in het bezit van het vereiste taalbrevet

-        Interventie in de kosten voor het openbaarvervoer voor het woon-werkverkeer

-        MIVB-abonnement

-        Fiets- en voetgangers-premie

-        Preferentieel tarief voor hospitalisatieverzekering

-        Collectieve Sociale Dienst

-        2de pensioen pijler

-        Maaltijdcheque 4,50€ per dag (1,09€ ten laste van de werknemer)

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

WENST U TE SOLLICITEREN

Solliciteer uiterlijk tegen 24 juli 2022 via

 http://jobs.ganshoren.be/nl/vacature/73865/preventieambenaar-m-v-x/ 

Uw kandidatuur moet bevatten:

-        CV (zonder foto)

-        Motivatiebrief

-        Kopij van uw master diploma

 

De administratie zal ten vroegste op 27 juli 2022 contact opnemen met de geselecteerde kandidaten om de verdere selectieprocedure te plannen.

Aanvragen die buiten de deadline ontvangen worden of onvolledig zijn zullen niet in aanmerking worden genomen.

Briand Nathalie - HR directrice

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures