Na een uitgebreide opleiding on the job, zal je takenpakket er als volgt uitzien:

 

 • Je werkt mee aan de verbetering van je proces door o.a. deel te nemen aan werkgroepen of documentatie op te stellen (bv. procesbeschrijvingen, onderrichtingen). In dat kader breng je ook bezoeken aan de entiteiten om lokale werkwijzen in kaart te brengen.
 • Je staat in voor het goede verloop van vergaderingen met de entiteiten en andere directies van het hoofdbestuur (organisatie, verslaggeving, actieve deelname aan besprekingen).
 • Je werkt mee aan de ontwikkeling van opleidingsmateriaal en geeft eventueel ook nationale NOC-opleidingen.
 • Je beantwoordt vragen van de entiteiten en directies aan de procescoördinatie.
 • Je onderzoekt de kwaliteit van de behandelde dossiers (SPC) en adviseert de entiteiten over de correcte toepassing van de reglementering en werkwijzen. Zo waak je mee over de uniformiteit tussen de entiteiten. In dat kader waak je ook over de kwaliteit van de behandelde klachten binnen het proces.
 • Je analyseert cijfers m.b.t. de boordtabellen voor je proces (bv. indieningen, productie, saldo, termijnen) en adviseert de hiërarchie m.b.t. het beheer (prioriteiten, aandachtspunten, aanpak van problemen).
 • Je houdt je kennis van de reglementering en werkprocessen op peil door regelmatig dossiers te behandelen en onderrichtingen op RioDoc op te volgen.

Bekijk ook ons filmpje om meer informatie te krijgen over onze processen.

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Momenteel zijn er 2 plaatsen vacant bij de directie Interne Controle en Procesbeheer van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (Keizerslaan 7, 1000 Brussel).

De directie Interne Controle en Procesbeheer bewaakt de kwaliteit van de toepassing van de reglementering en het naleven van de procedures en uniformiteit. Dit doen ze door het detecteren, analyseren en beheersen van de risico's.

De RVA is een federale openbare instelling van sociale zekerheid met specialisaties in meerdere domeinen zoals werkloosheid, loopbaanonderbreking, tijdskrediet en controle. Binnen onze organisatie staan dynamisme, vertrouwen, klantgerichtheid en samenwerking centraal. Als eerste federale overheidsdienst kregen we het label ‘investors in people’ (Opnieuw belangrijke erkenning voor het personeelsbeleid van de RVA). 


Vacatures

 • Aantal (2) - 1000 Brussel - RVA Hoofdbestuur - directie Interne Controle en Procesbeheer (Keizerslaan 7, 1000 Brussel)

http://www.rva.be

OPLEIDING EN ERVARING

 • Je bent in het bezit van een bachelordiploma.
 • Ervaring is niet vereist want we voorzien een uitgebreide opleiding on the job.
 • Je bent jonger dan 26 jaar (de voorwaarde om in aanmerking te komen voor een startbaanovereenkomst).

COMPETENTIES

 • Je bent gemotiveerd om deze functie op te nemen.
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de kwaliteit van de ondernomen acties.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je creëert en verbetert de groepsgeest door je meningen en ideeën te delen.
 • Je plant en beheert je eigen groei op een actieve manier in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je bent in staat om professioneel, helder, constructief en respectvol te communiceren, zowel mondeling als schriftelijk.

PLUSPUNTEN

 • Kennis Office 365.
 • Kennis Frans: gezien je werkt in een tweetalige werkomgeving verwachten we dat je in staat bent om je Franstalige collega's te begrijpen.

Niveau

 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)

CONTRACT EN VERLONING

 • Je krijgt een startbaanovereenkomst (onbepaalde duur).
 • Je wordt verloond in weddeschaal B1 met een minimum brutomaandloon van 2.638,93 euro (geïndexeerd).
 • Relevante ervaring kan gevaloriseerd worden.

VOORDELEN

 • 26 dagen betaald verlof per jaar
 • telewerk
 • uitgebreid opleidingsaanbod
 • werken in 38-uren werkweek met flexibel uurrooster
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • fietsvergoeding mogelijk
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • bedrijfsrestaurant met maaltijden aan democratische prijs
 • allerlei sociale voordelen: gratis griepvaccin, tussenkomst voor vakantiekampen voor kinderen,...
 • verschillende teamactiviteiten (Team@Work, Wellbeing@Work).

Contract: Contractueel

Interview met casus (2u)

Het interview wordt voorafgegaan door een casus. Je krijgt voldoende tijd om deze casus voor te bereiden. De casus wordt besproken tijdens het gesprek.

Je motivatie weegt zwaarder door in de eindscore (x2).

Je CV wordt gebruikt als aanvullende informatie tijdens het gesprek.

Je bent geslaagd indien je minstens 50/100 behaalt.

Stel je kandidaat via jobs.hrm@rva.be met je CV en motivatiebrief in de taal van de selectie. Gelieve in de titel te vermelden dat je solliciteert voor de directie ICPB. Voor meer info kan je steeds contact opnemen met de dienst Werving via bovenstaand e-mailadres.

Indien je wenst gebruik te maken van redelijke aanpassingen voor deze selectie, gelieve ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.

http://www.rva.be

De RVA voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid door Selor op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Indien je wenst gebruik te maken van redelijke aanpassingen voor deze selectie, gelieve ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen via jobs.hrm@rva.be. 

Dienst Werving RVA
E: jobs.hrm@rva.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures