• Je draagt bij tot de ontwikkeling van de communicatiestrategie van de organisatie, in het bijzonder de interne communicatiestrategie, en helpt de organisatie zo om duidelijk en doeltreffend te communiceren naar personeelsleden en klanten.
 • Je operationaliseert het communicatiebeleid van de organisatie en neemt deel aan de uitwerking van het strategisch en operationeel communicatieplan. 
 • Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding, de uitvoering en de opvolging van de communicatieacties van de organisatie (bv. redactie van werkinstructies en nieuwsbrieven, ontwikkelen van brochures, publicaties op intranet of website, maken van presentaties, …) of neemt er aan deel.
 • Je stelt communicatieplannen op voor de projecten die lopen binnen de organisatie en staat in voor de uitvoering en opvolging ervan.
 • Je adviseert, ondersteunt en begeleidt het management en de verschillende diensten binnen de organisatie op vlak van communicatie. Je vindt een antwoord op hun communicatienoden, adviseert over de communicatiekanalen en werkt de communicatie-actie uit.
 • Je schrijft en optimaliseert mee nota’s, artikels, nieuwbrieven, rapporten, aankondigingen, enz. die duidelijk en aangenaam zijn om te lezen. Je gebruikt heldere taal op maat van het doelpubliek en past de communicatiestijl aan op basis van het doel van de communicatie-actie.
 • Je beheert de communicatiekanalen van de organisatie en werkt mee aan het verbeteren van de kanalen en communicatietechnieken.
 • Je volgt nieuwe taken of dossiers die aan jou worden toevertrouwd grondig op. Een strakke deadline of een last-minute opdracht schrikken je niet af.
 • Je ondersteunt de operationele en administratieve activiteiten van de communicatiedienst van de organisatie.

FOD Justite, Directie strategische ondersteuning

Er is 1 vacante betrekking binnen de directie Strategische Ondersteuning - DG EPI.

Missie

Ondersteunen, informeren en begeleiden van het management bij het uitvoeren van hun missie:

 • de directeur-generaal en het management ondersteunen bij het uitvoeren van de strategie van de FOD, de ontwikkeling van het penitentiair beleid en het projectbeheer;
 • adviseren, helpen, begeleiden en ondersteunen van het management en/of het terrein bij de werkprocessen;
 • adviseren en ondersteunen van het management bij de implementatie van een intern controle- en risicobeheer-systeem;
 • de ontwikkeling, het opstellen en verspreiden van de strategische en operationele communicatie;
 • de research en development van het penitentiair beleid, met inbegrip van de (strategische) ondersteuning van het opleidingsbeleid voor de personeelsleden van het gevangeniswezen, overeenkomstig de bepalingen van de Wet met betrekking tot de organisatie van de penitentiaire diensten en het statuut van het penitentiair personeel.
 • de opvolging van projecten, ondersteuning en beheer van procesmanagement en de coördinatie rond interne controle;
 • de strategische en operationele interne communicatie;
 • het beheer van parlementaire vragen en klachtenbeheer op centraal niveau;
 • de coördinatie van de implementatie van de GDPR.

Taken van de dienst:

 •  de opvolging van projecten, ondersteuning en beheer van procesmanagement en de coördinatie rond interne controle;
 • de strategische en operationele interne communicatie;
 • het beheer van parlementaire vragen en klachtenbeheer op centraal niveau;
 • de coördinatie van de implementatie van de GDPR.

De FOD Justitie biedt zijn 23 000 medewerkers een aangename werkomgeving en een bedrijfscultuur die gericht is op de burger maar ook op de eigen medewerkers. Samen zetten we ons elke dag in voor een rechtvaardige samenleving.

De verscheidenheid aan jobs, de uitdagingen en de talrijke loopbaanperspectieven dragen bij tot het welzijn van onze medewerkers. Onze organisatie legt de nadruk op kennis uitwisselen, talenten ontwikkelen en ideeën verzilveren, om samen onze doelstellingen te bereiken.

Maatschappelijk engagement is voor ons belangrijk. De FOD Justitie wil een open en moderne organisatie zijn die meegaat met zijn tijd en inspeelt op veranderingen in de maatschappij.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel

Leeftijd:

Deze functie is toegankelijk via een startbaanovereenkomst. Een startbaanovereenkomst (of rosettacontract) is een contract van bepaalde duur dat aan jongeren van minder dan 26 jaar de mogelijkheid biedt om professionele ervaring op te doen.

Je diploma: 
Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licentiaat/master) in het domein media-communicatie (b.v. communicatiewetenschappen, bedrijfscommunicatie, journalistiek, meertalige communicatie, …) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie.

Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent voor het behalen van deze diploma’s.

Gedragsgerichte competenties:

 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Opgelet! Jouw motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore (x2). 

Pluspunten

 

 • Aangezien je in een tweetalige werkomgeving terecht komt is de kennis van de tweede landstaal een troef.
 • Je beschikt over goede redactionele vaardigheden.
 • Je kan vlot werken met de meest courante informaticatoepassingen (Word, Excel, Powerpoint).
 • Je kan je vlot mondeling uitdrukken
 • Ervaring met de onderstaande courante taken binnen een communicatiedienst is een pluspunt:
  • Copywriting
  • Opstellen van communicatieplannen
  • Change management

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Je wordt aangeworven via een contract ven bepaalde duur (startbaanovereenkomst) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Voordelen:

 • mogelijkheid tot telewerken
 • mogelijkheid om een tweetaligheidpremie te behalen
 • uitgebreid opleidingsaanbod
 • tussenkomst voor hospitalisatieverzekering 
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (gratis)
 • Fed+-kaart: interessante aanbiedingen en voordelen
 • bedrijfsrestaurant
 • mogelijkheid om overuren in recup op te nemen of een vast forfait dagen als je niet prikt  
 • 26 dagen verlof (3 extra feestdagen en 2 brugdagen)
 • Verlof tussen Kerst en nieuwjaar
 • fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen 
 • kinderopvang (juli en augustus)

 

Ontdek alle informatie (salaris, extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op Werken bij de overheid | BOSA (belgium.be), het portaal van het federale personeel.

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Een eerste screening gebeurt op basis van je cv en je motivatiebrief. Kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functie worden uitgenodigd voor een interview.

Je wordt enkel toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt en voldoet aan de voorwaarden voor een startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar). 

Interview (ongeveer 50 min):

Er worden interviews georganiseerd, vanaf het moment dat er geschikte kandidaturen zijn. 

Het interview evalueert of je competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je CV wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je het vereiste niveau behaalt. 

De procedure wordt afgesloten van zodra de geschikte kandidaat is gevonden.

Lijkt deze functie iets voor jou?

Zend dan je CV en motivatiebrief naar ils.milis@just.fgov.be 

Vermeld “Rosetta - attaché communicatie – directie strategische ondersteuning” in het onderwerp van je mail.

Zorg dat jouw kandidatuur volgende punten bevat:

 • je CV en motivatiebrief 
 • je geboortedatum
 • de correcte vermelding in het onderwerp
 • de juiste contactpersoon

 

Indien jouw kandidatuur niet volledig is, wordt deze niet weerhouden.

De FOD Justitie voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.

Heeft u een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kunt u een aangepaste selectieprocedure aanvragen. Neem contact op met ons, op het moment dat u solliciteert.

Ils Milis
E: ils.milis@just.fgov.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures