Ben jij een administratief talent en wil je jouw competenties in dienst stellen van de FOD Justitie, dan ben jij de persoon die wij zoeken.

Administratief assistenten worden tewerkgesteld binnen verschillende entiteiten van de FOD Justitie. Je taken en verantwoordelijkheden hangen af van de dienst waarin je tewerkgesteld kan worden.

Een aantal mogelijke taken:

 • Je behandelt informatie uit verschillende bronnen, die zich binnen één (deelgebied van een) kennisdomein situeert.
 • Je maakt documenten op of past deze aan waarvoor een beperkte analyse van de inhoud van de informatie vereist is. Je gaat na of de documenten voldoen aan de geldende procedures of voorschriften.
 • Je neemt verschillende taken op bij praktische activiteiten of evenementen. Je past je aan bij onverwachte situaties.
 • Je volgt de mogelijkheden die binnen de procedures of voorschriften zijn bepaald en kiest tussen de bestaande alternatieven.
 • Je stelt concrete verbeteringen van de gehanteerde procedures en methodes voor.
 • Je beantwoordt vragen of klachten op basis van een keuze tussen bestaande alternatieven. Je verwijst door bij vragen of klachten wanneer het antwoord niet kan worden afgeleid uit de beschikbare alternatieven.
 • Je beantwoordt concrete vragen van de interne of externe klanten door hen correcte informatie en adviezen te geven.

FOD Justitie

Missie en doelstellingen van de dienst:

Je komt terecht bij de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. Deze commissie werd opgericht om  de aanvragen tot toekenning van financiële hulp te behandelen.

De Commissie staat uitsluitend in voor de financiële hulp en is niet bevoegd voor psychosociale bijstand.   De financiële hulp aan slachtoffers is een teken van solidariteit tussen leden van dezelfde natie. Het is subsidiair ten opzichte van de gebruikelijke schadevergoedingsmiddelen (burgerlijke partijstelling, verzekeringen, mutualiteiten, enz.) en garandeert nooit volledige vergoeding van de schade. 

Deze Commissie is een administratieve rechtbank met twee afdelingen: de algemene afdeling (voor alle andere gewelddaden: slagen en verwondingen, moord, diefstal met geweld, seksueel misbruik, enz.) en de terrorisme afdeling.

De commissie bestaat uit een secretariaat dat wordt geleid door een secretaris en verder is samengesteld uit adjunct-secretarissen en administratieve medewerkers.

 

De FOD Justitie biedt zijn 23 000 medewerkers een aangename werkomgeving en een bedrijfscultuur die gericht is op de burger maar ook op de eigen medewerkers.

Samen zetten al deze medewerkers zich dagelijks in voor een betere justitie.

De verscheidenheid aan jobs, de uitdagingen en de talrijke loopbaanperspectieven dragen bij tot het welzijn van onze medewerkers. Onze organisatie legt de nadruk op kennis uitwisselen, talenten ontwikkelen en ideeën verzilveren, om samen onze doelstellingen te bereiken.

Maatschappelijk engagement is voor ons net zo belangrijk. De FOD Justitie streeft ernaar een open en moderne organisatie te zijn die meegaat met zijn tijd en rekening houdt met de veranderingen in de maatschappij.

Consulteer de website van de FOD Justitie (https://justitie.belgium.be/nl) om de verschillende diensten te leren kennen.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel

https://justitie.belgium.be/nl

Leeftijd:

Deze functie is toegankelijk via een startbaanovereenkomst. Een startbaanovereenkomst (of rosettacontract) is een contract van bepaalde duur dat aan jongeren van minder dan 26 jaar de mogelijkheid biedt om professionele ervaring op te doen.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma Hoger Secundair Onderwijs

Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent voor het behalen van dit diploma.

Gedragsgerichte competenties:

 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega’s.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Opgelet! Een goede motivatie en een correcte visie op de dienst/FOD Justitie en de functie zijn eveneens belangrijk.

Pluspunten:

 • Je beschikt over goede pc-vaardigheden (Word en Excel).
 • Je beschikt over een goede administratieve vaardigheden.
 • Je beschikt over een zeer goede schriftelijke vaardigheden.

Niveau

 • Hoger secundair

Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur (startbaanovereenkomst) met de bijhorende weddeschaal C1.

Voordelen:

 • mogelijkheid om een tweetaligheidpremie te behalen
 • uitgebreid opleidingsaanbod
 • tussenkomst voor hospitalisatieverzekering 
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (gratis)
 • Fed+-kaart: interessante aanbiedingen en voordelen
 • bedrijfsrestaurant
 • mogelijkheid om overuren in recup op te nemen
 • 26 dagen verlof
 • fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen 
 • kinderopvang (juli en augustus)

Ontdek alle informatie (salaris, extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op Werken bij de overheid | BOSA (belgium.be), het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden:

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Contract: Contractueel

Een eerste screening gebeurt op basis van je cv en je motivatiebrief. Kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functie worden uitgenodigd voor een interview.

Je wordt enkel toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt en voldoet aan de voorwaarden voor een startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar). 

Interview (ongeveer 50 min):

Er worden interviews georganiseerd vanaf het moment dat er geschikte kandidaturen zijn. 

Het interview evalueert of je competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je CV wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je het vereiste niveau behaalt. 

De procedure wordt afgesloten van zodra de geschikte kandidaat is gevonden.

Lijkt deze functie iets voor jou?

Zend dan je CV en motivatiebrief naar Leon.Oldenhove@just.fgov.be. 

Vermeld “Rosetta - administratief assistent - Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden” in het onderwerp van je mail.

Zorg dat jouw kandidatuur volgende punten bevat:

 • je CV en motivatiebrief 
 • je geboortedatum
 • de correcte vermelding in het onderwerp
 • de juiste contactpersoon

Indien jouw kandidatuur niet volledig is, wordt deze niet weerhouden.

Leon Oldenhove
E: Leon.Oldenhove@just.fgov.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures