Taken :

In het kader van de naleving van de wetgeving in de sector de verantwoordelijkheid dragen voor de afstemming van de zorgprotocollen (verpleegkundige en paramedische zorg), de tools, de zorgdossiers;·        

Het zorgbeleid plannen en coördineren en de effectiviteit van de continuïteit van de verstrekte zorgen (omkadering en controle) garanderen, in overleg met de teams, de coördinerende en behandelende artsen, met respect voor de procedures, de wetgeving hieromtrent en de richtlijnen inzake hygiëne en kwaliteit/veiligheid;·        

De interventies van de externe dienstverleners coördineren (medisch en paramedisch team, relaties met de andere rusthuizen en ziekenhuizen);·        

Meewerken aan de bepaling van de therapeutische doelstellingen van elk van de functies waarvoor u verantwoordelijk bent (verzorgend en paramedisch);·        

Instaan voor de coördinatie en de organisatie van de dienst en toezien op de afstemming van de bijscholingen van de verzorgende teams in samenwerking met de personeelsdienst van het OCMW;·        

De planning en de ontwikkeling van veranderingsprojecten uitvoeren om de strategische visie van de politieke overheden van het OCMW inzake de begeleiding van ouderen in concrete doelstellingen te vertalen;·        

Bijdragen tot het goede geldelijke beheer van de dienst, met inbegrip van het beheer van het personeel, het materiaal, de verzorgingsproducten en de voorraden/aankopen, de planning van de aankoopbehoeften, om de middelen te optimaliseren en de kwaliteit en de veiligheid van de diensten te verhogen en deel te nemen aan de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten met betrekking tot deze aankopen;·        

Meewerken aan de opstelling van het budget en de wijzigingen ervan in samenwerking met de hiërarchie;·        

Deelnemen aan institutionele vergaderingen, zowel intern als extern;·        

In samenwerking met de personeelsdienst van het OCMW instaan voor het beleid inzake aanwerving, aanstelling, vervanging, evaluatie en motivatie van het zorgpersoneel;·        

In samenwerking met de personeelsdienst en het middenmanagement de arbeidstijd en het absenteïsme controleren;·        

Toezien op de naleving van de personeelsnormen, instaan voor het toekomstgerichte beheer van het personeelsbestand, de beroepen en de competenties en de omkadering en opvolging van de stagiairs.

 

OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Lambrechts-Woluwe werft aan,

voor zijn rust- en verzorgingstehuis, het Sint-Lambrechtstehuis,

 

Een Adjunct-Directeur Belast Met De Coördinatie Van De Zorg (m/v/x)

 

in het kader van een voltijds contract van onbepaalde duur.

 

Voorstelling van het Sint-Lambrechtstehuis:

Het Sint-Lambrechtstehuis is gelegen in een aangename en groene omgeving, tegenover het Roodebeekpark. De instelling is erkend als rusthuis (RH) en rust- en verzorgingstehuis (RVT) en heeft een capaciteit van 130 eenpersoonskamers.

Een multidisciplinair team (coördinerend arts, verpleegkundigen, verzorgenden, maatschappelijk assistenten, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedist, animatrice en diëtiste) staat in voor de begeleiding van de bewoners bij hun levensproject in het Tehuis.

Opdrachten:

Onder toezicht van de Directeur van de zorginstellingen en van de Directeur van het rust- en verzorgingstehuis staat u in voor de coördinatie en de goede afstemming van de operationele (verzorgende, paramedische) teams. U superviseert en controleert hun werk in overeenstemming met de wettelijke, technische en kwaliteits- en veiligheidsvoorschriften.

 

Met het oog op het verzekeren van het welzijn van de bewoners, het behoud van hun autonomie, hun deelname aan het leven in de instelling en het respect voor hun waardigheid, draagt u bij tot de voortdurende bijwerking en dagelijkse uitvoering van het levensproject in het tehuis, in overleg met de coördinerende arts, de directeur van het rusthuis, de hoofdverpleegkundigen, de verschillende teams en de bewonersraad.

 

U zorgt voor een proactieve samenwerking met het medisch team, de families en alle andere derden (ziekenhuizen …).

 

Via nota’s, rapporten en opvolgingstabellen zorgt u voor regelmatige rapportering aan uw hiërarchie, de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, uw teams …

 

U helpt de directeur van het rust- en verzorgingstehuis bij het beheer van het personeel, de families en de bewoners.

 


Vacatures

 • Aantal (1) - 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe - BRUSSELS

https://jobs.cpas1200.be/NL/vacature/reference/SQ75624//application-form.aspx

Vereiste kwaliteiten voor de functie:

Voorwaarden voor deelname aan de aanwerving:    

 • Beschikken over een bachelor in de verpleegkunde aangevuld met een master (in gezondheidszorg, management in de gerontologie, ziekenhuiswetenschappen, management en beleid van de gezondheidszorg …) ;
 • In het bezit zijn van het getuigschrift inzake beheer van de rusthuizen dat u toegang geeft tot de uitoefening van de functie van directeur rusthuizen, of bereid zijn dit voor te leggen binnen de 2 jaar ;
 • Bewezen ervaring hebben in het beheer van een verzorgend en paramedisch team, idealiter in een rusthuis en/of een ziekenhuisomgeving ;
 • In het bezit zijn van het taalattest van Selor dat overeenstemt met uw niveau of bereid zijn dit zo snel mogelijk voor te leggen.

Technische vaardigheden:

 • Het reglementaire kader en de omgeving van een OCMW kennen ;
 • De wetgeving kennen die van toepassing is op het rusthuis en het voogdijkader, de erkenning RH/RVT, de hygiëneregels … ;
 • De courante informaticatools (Outlook, Word, Excel) beheersen.

Persoonsgebonden competenties:

 • Blijk geven van analyse, communicatie, zin voor initiatief, teammanagement en organisatie ;
 • Het beroepsgeheim respecteren.

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Wij bieden u:

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur (COD) (37,30 u/week) van niveau AH4 (brutomaandloon, zonder anciënniteit: 3.692,86 euro) met de mogelijkheid om in 2023 door te stromen naar de AH5-rang (4.050,24 euro) ;
 • Mogelijkheid tot erkenning en valorisatie van uw anciënniteit in overeenstemming 
 • Een tweetaligheidspremie (via examen Selor) ;
 • Een eindejaarspremie ;
 • Gratis openbaar vervoer ;
 • Een hospitalisatieverzekering ;
 • Maaltijdcheques;
 • 10% korting op verzekeringen bij Ethias ;
 • Een mooi aantal vakantiedagen ;
 • Een aangepast individueel opleidingsplan ;
 • Een aangename werkomgeving in volle evolutie (met respect voor uw work-lifebalans).Mogelijkheid tot erkenning en valorisatie van uw anciënniteit in overeenstemming met de functie ;

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

De selectie van de kandidaten zal gebeuren zodra alle sollicitaties zijn ontvangen. De gekozen kandidaten worden in de week van 29/08/22 uitgenodigd voor een mondeling gesprek op 05/09/22. Tijdens een tweede selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een schriftelijke test die in de volgende dagen op afstand zal worden uitgevoerd, gevolgd door een tweede interview op 13/09/22.

Deze planning kan nog wijzigen

 

 

Geïnteresseerd?

Uiterste datum van kandidaatstelling: 23/08/22

 

Wilt u solliciteren? Surf dan naar onze website: https://cpas1200.be/. Al onze vacatures vindt u onder het tabblad ‘Jobs’

https://jobs.cpas1200.be/NL/vacature/reference/SQ75624//application-form.aspx

Angélique MONTPELIER - Recruteur
E: grh.jobs@cpas.woluwe1200.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures