Je stelt op ieder ogenblik kantoorbenodigdheden en meubels ter beschikking van de externe kantoren en interne diensten zodat de personeelsleden en diensten correct kunnen werken. Daarnaast sta je ook in voor de bediening van de mess (cafetaria) en zorg je ervoor dat de drank- en koffieautomaten ten allen tijde beschikbaar zijn voor de collega’s en bezoekers.

Je hoofdtaken:

 • Je bent verantwoordelijk voor het bestellen, ontvangen en controleren van goederen en diensten.
 • Je voert diverse administratieve taken uit om bij te dragen tot de optimale werking van de dienst (controle en verificatie van facturen, enz.).
 • Je zorgt voor een correcte administratieve opvolging van het aankoopproces, zodat de budgettaire regels en de wettelijke voorschriften van de organisatie worden nageleefd.
 • Je zorgt voor het goede verloop van de activiteiten van de afdelingen Magazijn en Mess Logistiek om een vlekkeloze dienstverlening te garanderen (voorraadbeheer, onderhoud magazijn enz.)
 • In de Mess zorg je voor de bediening en de bereiding van dranken en de verdeling van de bestelde maaltijden, het vullen en leeg maken van de afwasmachine.
 • Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud van de drank/koffieautomaten en neemt in geval van technische problemen contact op met de erkende firma.
 • Je zorgt dat er drank aanwezig is bij vergaderingen (op vraag).

Hulpkas van Werkloosheidsuitkeringen

Er is één plaats bij de afdeling FIN bij de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW) (Brabantstraat 62, 1210 Brussel, gelegen vlak achter het Brusselse Noordstation). Deze dienst is o.a. verantwoordelijk voor de opvolging van de budgetten en het economaat.

De HVW, Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen, is een openbare instelling van sociale zekerheid. Ze betaalt werkloosheidsuitkeringen en aanverwante uitkeringen (jeugdvakantie, seniorvakantie,...). Ze informeert de klanten, stelt hun aanvraagdossier samen, bezorgt het aan de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) en betaalt de uitkeringen. De HVW heeft 35 kantoren verspreid over het land, en een hoofdzetel in Brussel. Wat we doen:

 • de dossiers van de klanten samenstellen, en indienen bij de RVA
 • uitkeringen betalen, na ontvangst van de toelating van de RVA
 • klanten de voorgeschreven formulieren en documenten bezorgen
 • de bevoegde dienst of instelling de wettelijk voorgeschreven documenten of gegevens bezorgen
 • klanten kosteloos adviseren en informeren over hun rechten en hun plichten

Deze opdrachten worden gedetailleerd beschreven in de wetgeving over de werkloosheidsreglementering.

De waarden respect, engagement en teamspirit staan centraal. Al onze collega’s, waar ze ook werken en wat ook hun taak is, passen die waarden toe in hun dagelijkse activiteiten. Wie we zijn en wat we doen, lees je hier. We zijn voortdurend op zoek naar gemotiveerde en geëngageerde nieuwe collega’s om mee te werken aan een waardevolle dienstverlening.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1210 Sint-Joost-ten-Node

http://www.hvw.fgov.be

 • Je kan zelfstandig omgaan met en het oplossen van problemen, zoekt naar alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je creeërt en bevordert de groepsgeest door jouw mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's. 
 • Je begeleid interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier om hen een persoonlijke dienstverlening te leveren en constructieve contacten te onderhouden. 
 • Je plant actief de eigen groei en beheert deze in functie van jouw mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.

Niveau

 • Hoger secundair

Je wordt aangeworven in de loonschaal C1 met een aanvangswedde van €26 899,00 aanvangswedde (bruto jaarsalaris, aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie 
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+ kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomt in de gsm-kosten
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • flexibele werkuren in een 38-uren week
 • 26 dagen verlof per jaar aangevuld met 12 compensatiedagen

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Een eerste screening gebeurt op basis van je cv en je motivatiebrief. Kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functie worden uitgenodigd voor een interview.

Je wordt enkel toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt en voldoet aan de voorwaarden voor een startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar). 

Interview (+/- 1u): 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

De interviews worden doorlopend georganiseerd. Indien je kandidatuur voldoet word je gecontacteerd om een afspraak te maken.  Deze proef zal plaatsvinden in het hoofdbestuur van de HVW, Brabantstraat 62, 1210 Brussel).

Interesse ?

Vertel ons wie je bent en waarom je graag bij ons zou willen werken! Stuur je CV samen met een motivatiebrief naar HR.partners@HVW-CAPAC.fgov.be   

De HVW voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert volgens de bepalingen van Selor. De selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Lisa Bruynseels - HR Partner
E: lisa.bruynseels@hvw-capac.fgov.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures