Uw opdracht

Samen met de directrice van het departement en haar team beheert u juridische dossiers, geeft u juridisch advies over verschillende materies en stelt u uiteenlopende juridische teksten op.

 

Uw activiteiten

U biedt de nodige juridische ondersteuning aan de operationele teams zodat ze de gewestelijke projecten voor stadsvernieuwing en economische ontwikkeling kunnen uitvoeren die de stad van morgen vormgeven. Dat houdt in dat u specifieke juridische dossiers beheert, analyseert en onderzoekt; dossiers rond geschillen voorbereidt en opvolgt; juridische teksten reviseert; dossiers administratief opvolgt; bestaande regelgeving aanpast en nieuwe regelgeving ontwikkelt; administratieve taken vervult in het kader van de functie; verslagen, nota’s en notulen opstelt en de evolutie van de wetgeving, materies en/of technieken die betrekking hebben op de functie, op de voet volgt.

 

citydev.brussels

/


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel

https://www.citydev.brussels/nl

Diploma's en vaardigheden

 • Toegangsvoorwaarden

-       U hebt een masterdiploma Rechten, bij voorkeur met afstudeerrichting vennootschapsrecht, handelsrecht of notariaat.

-       Pluspunt:  relevante ervaring in dit soort functie.

 

 • Beroepscompetenties

-       U beschikt over grondige kennis van vennootschapsrecht, handelsrecht of notariaat.

-       U kunt zich uitstekend mondeling en schriftelijk uitdrukken, waardoor uw adviezen en verslagen nauwkeurig, synthetisch en relevant zijn.

-       Pluspunt: kunnen onderhandelen met spelers uit de private en de publieke sector.

-       Pluspunt: grondige kennis van de procedures inzake overheidsopdrachten. 

-       Pluspunt: algemene kennis van publiekrecht.

 

 • Gedragscompetenties

-       U kunt goed met mensen overweg, u waarborgt de vertrouwelijkheid, u brengt vlot verslag uit en bent snel autonoom inzetbaar.

-       U werkt stipt, gestructureerd en nauwkeurig en leeft termijnen na.

-       U kunt uw emoties beheersen en omgaan met stress.


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Ons aanbod

 • arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 
 • evenwicht tussen werk en privé (minstens 35 jaarlijkse vakantiedagen + 10,5 dagen recuperatie om de 40-urenweek te compenseren + mogelijkheid om te telewerken na akkoord van de verantwoordelijke);
 • loon volgens het niveau van het diploma (weddeschaal A101, geïndexeerd brutojaarloon tussen 42.945,87 euro en 85.782,43 euro, plus vakantiegeld en eindejaarspremie);
 • verrekening van alle anciënniteit in de openbare sector en van maximaal 6 jaar anciënniteit in de privésector;
 • tal van voordelen: maaltijdcheques, diverse premies (levensduurtepremie als u in Brussel bent gedomicilieerd, tweetaligheidspremie als u een Selor-attest behaalde), terugbetaling woon-werkverkeer (openbaar vervoer, fiets), voordelige hospitalisatieverzekering ...;
 • een dynamische, geëngageerde en gemoedelijke werkomgeving, want dat zijn de drie kernwaarden van citydev.brussels.

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

/

Gaat u de uitdaging aan?

Interesseert de functie u en beantwoordt u aan het profiel? Bezorg ons dan uw cv, motivatiebrief en een kopie van uw diploma per e-mail: jobs@citydev.brussels

https://www.citydev.brussels/nl

citydev.brussels moedigt iedereen aan om te solliciteren, ongeacht afkomst, huidskleur, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, geloofs- of filosofische overtuiging, of handicap. Redelijke aanpassingen kunnen worden gevraagd. Vermeld ze in uw motivatiebrief.

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures