Uw opdrachten

 

Als directeur/directrice van het rust- en verzorgingstehuis:

 • staat u garant voor een optimaal beheer, zowel op financieel als op administratief en organisatorisch vlak.
 • biedt u de ouderen een kwaliteitsvolle dienstverlening in de filosofie van het leefproject. Het is uw rol om van het rust- en verzorgingstehuis een gezellige plaats te maken die de ontplooiing, autonomie en actieve deelname van alle rusthuisbewoners bevordert.

 

Uw taken

 • U ontwikkelt en implementeert samen met uw teams een leefproject voor de instelling dat met de waarden van het OCMW overeenstemt
 • U staat in voor het financieel, administratief en organisatorisch beheer in naleving van de wettelijke, statutaire en reglementaire voorschriften
 • U ziet toe op de implementatie van een kwaliteitszorgproces in samenwerking met het personeel en de coördinerend arts
 • U concretiseert de strategische visie die beslist werd door de beraadslagende organen
 • U superviseert het wervings-, opleidings- en ontwikkelingsproces van de medewerkers aan de hand van operationele doelstellingen
 • U coacht de leden van uw team tijdens hun persoonlijke ontwikkeling en  mobiliseert ze voor gezamenlijke acties
 • U werkt actief mee aan de opbouw van een vertrouwenssfeer en ontwikkelt een beleid voor het welzijn op het werk
 • U zorgt ervoor dat u beschikbaar bent voor uw teams, de rusthuisbewoners en hun naasten.

OCMW VAN SCHAERBEEK

HET OCMW VAN SCHAARBEEK IN HET KORT:

 • Het 2e grootste OCMW van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Een nieuwe managementcultuur die berust op de principes van welwillendheid, respect, rechtvaardigheid en vernieuwing.
 • Een aangename werkplek die bereikbaar is met het openbaar vervoer.
 • Meer dan 1000 werknemers waarvan 350 socioprofessionele inschakelingsmedewerkers.
 • Het OCMW van Schaarbeek voert een beleid van diversiteit, non-discriminatie en gelijke rechten. Wij garanderen voor alle kandidaten een gelijke behandeling en toegang tot de selecties. De bekwaamheden zijn doorslaggevend, en dit ongeacht de leeftijd, de afkomst, de handicap, het geslacht of de seksuele geaardheid.

 

RUST- EN VERZORGINGSTEHUIS DE KRIEKENBOOMGAARD

 

Het RVT ‘De Kriekenboomgaard’ bevindt zich in Schaarbeek vlakbij de site Paul Brien van het Brugmannziekenhuis.

 

De woonstructuur voor ouderen telt 135 erkende bedden (120 RVT-bedden en 15 ROB-bedden) verdeeld over drie verdiepingen met 69 eenpersoonskamers en 33 dubbele kamers.

 

De Kriekenboomgaard verwelkomt de bewoners in een aangenaam en vredig kader.

Alle verdiepingen beschikken over een zithoek, eetzaal en terrassen. Op het gelijkvloers is het gezellig vertoeven in de cafetaria, de tv-zaal en het restaurant met een rechtstreekse toegang tot de groene tuin.

 

Ontdek het RVT via deze link: www.lacerisaie1030.be


Vacatures

 • Aantal (1) - 1030 Schaarbeek - RUST- EN VERZORGINGSTEHUIS DE KRIEKENBOOMGAARD

https://www.1030.be/nl/vacatures-ocmw

Voor personen van buiten de EU: verblijfsvergunning met onbeperkte arbeidsvergunning of vrijgesteld zijn van een arbeidsvergunning

 

Contractuele selectie

 • In het bezit zijn van een universitaire master /diploma hoger onderwijs van het lange type
 • In het bezit zijn van een diploma directeur van een voorziening voor opvang of huisvesting van bejaarde personen (opleiding van 500 uur)
 • Verplicht over minimaal 5 jaar ervaring in teammanagement beschikken
 • Ervaring in een rusthuis is een troef
 • Kennis van de andere landstaal hebben (in het bezit zijn van het Selorbrevet of bereid zijn om het te behalen)

 

Gedragsvaardigheden

 • In staat zijn om te prioriteren, beslissingen te nemen en te handelen in overeenstemming met de strategische lijnen.
 • Sterk zijn in teammanagement en -ontwikkeling, een visie kunnen uitwerken en blijk geven van vernieuwing.
 • Tegelijkertijd visionair, vernieuwend, nauwgezet, pragmatisch en proactief zijn en erkend worden voor uw interpersoonlijke vaardigheden en uw vermogen om mensen te verenigen
 • Vlot kunnen samenwerken en onderhandelen.
 • Integer en professioneel werken in overeenstemming met de deontologieregels.
 • Resultaatgericht zijn.
 • Gepast mondeling en schriftelijk kunnen communiceren.
 • Goed leiding kunnen geven, delegeren en teams motiveren
 • In staat zijn om een strategische visie uit te werken, de behoeften te evalueren en een project uit te denken, managen en ontwikkelen
 • Toetreding tot de bedrijfscultuur gericht op een participatieve aanpak

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

 • Voltijds contract van onbepaalde duur
 • Gemiddeld 37 vakantiedagen per jaar voor een voltijdse functie
 • Weddeschaal overeenkomstig de barema’s van de lokale Brusselse besturen: NIVEAU AH5

Maandelijks brutoloon aan de huidige index (erkenning van de beroepservaring onder voorbehoud van afgifte van relevante attesten in toepassing van het geldelijk statuut):

 • Zonder anciënniteit = € 4.050,63 
 • 10 jaar anciënniteit = € 4.904,45 
 • 20 jaar anciënniteit = € 5.758,26 
 • Volledige overname van de anciënniteit die nuttig is voor de functie
 • Eindejaarspremie
 • Maandelijkse taalpremie indien geslaagd voor het artikel 8 van SELOR (€ 356,37)
 • Maaltijdcheques met een nominale waarde van 8 euro
 • Terbeschikkingstelling van een telefoon voor beroeps- en privégebruik met abonnement
 • Hospitalisatieverzekering (na 6 maanden anciënniteit)
 • Pensioenverzekering
 • Transport: gratis abonnement op het Brusselse MIVB-net
 • Maandelijkse tussenkomst ten belope van 78 % in de kosten van het vervoer met de NMBS/De Lijn/TEC buiten het Brusselse net
 • Fietsvergoeding mogelijk
 • Goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer en gratis parking bij het rust- en verzorgingstehuis De Kriekenboomgaard
 • Opleidingsprogramma

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

SELECTIEPROCEDURE

 

Om u de kans te geven om u te schikken, willen we alvast de volgende data meegeven:

De selectie verloopt in 3 fasen:

-        Een schriftelijke proef: op 13 oktober 2022 van 9 tot 12u30.

-        Een mondelinge proef: op 7 november 2022 van 12u30 tot 17u.

-        Een assessmentdag bij een externe dienstverlener op 14 en /of 15 november.

OVERTUIGD?

Stuur ons uw kandidatuur in het Frans of in het Nederlands tegen uiterlijk:

25/09/2022

Per e-mail ter attentie van het Humanresources-departement:

grh-hrm@cpas-schaerbeek.brussels

Of per post naar:

OCMW van Schaarbeek

Human resources

Reyerslaan 70

1030 Schaarbeek

 

De kandidatuurdossiers moeten verplicht het volgende bevatten:

-        de functiereferentie in het onderwerp van uw kandidatuur

-        een up-to-date cv in pdf-formaat

-        een motivatiebrief

-        een kopie van het vereiste diploma (of gelijkwaardigheidsattest)

Onvolledige dossiers worden niet behandeld.

 

https://www.1030.be/nl/vacatures-ocmw

Nathalie OLLICHON - HR Partner
E: grh-hrm@cpas-schaerbeek.brussels

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures