Als junior data-analist maak je deel uit van het Viapass Data & Geomatics-team. Hierbij een overzicht van je  verantwoordelijkheden :

 

1.            Je  belangrijkste taak bestaat erin de dagelijkse activiteiten van Viapass te ondersteunen door regelmatig rapporten en prestatie-indicatoren op te stellen over de status van het systeem voor het verzamelen van kilometerstanden, en op verzoek van je collega's ad-hocanalyses uit te voeren in de databanken,

2.            Je tweede opdracht is de verbetering van de "Business Intelligence"-tools die door Viapass worden geïmplementeerd, door deel te nemen aan ontwikkelingsprojecten onder leiding van je collega's van het Data & Geomatics-team,

3.            Tot slot zie je ook toe op de kwaliteit van de verschillende interne en externe gegevensstromen die door Viapass worden beheerd.

Viapass

De intergewestelijke entiteit VIAPASS werd opgericht om de kilometerheffing voor vrachtwagens in de drie gewesten (Waals, Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk Gewest) te implementeren.  Deze interregionale samenwerking was een bewuste keuze voor meer consistentie en efficiency.  Met het samenwerkingsakkoord van 31 januari 2014 hebben de drie gewesten een interregionale entiteit met rechtspersoonlijkheid opgericht, die ter goedkeuring aan de drie parlementen is voorgelegd .

 

De belangrijkste functies van Viapass zijn:

- Het beheer van en het toezicht op de ontwikkeling, de realisatie en de ingebruikneming van een systeem van rekeningrijden voor vrachtwagens, dat de drie gewesten of  hun wegconcessiehouders wensen toe te vertrouwen aan één thuisdienstverlener en/of dienstverleners,

- Het beheer van en het toezicht op de uitvoering van een publiek-private samenwerking, die vervat zit in een een DBFMO-contract en het toezicht op de aanverwante diensten,

- Controle op de juistheid van de financiële stromen, in de vorm van

 (a) inkomsten voor de gewesten of hun wegconcessiehouders en

(b) provisiebetalingen aan het thuisdienstverlener,

- de opvang en het het certificeren van andere dienstverleners en de controle op de juistheid van hun betalingen,

- In het kader van de handhavingsopdracht van de drie gewesten, de afstemming tussen de thuisdienstverlener en de gewesten of hun  hun concessiehouders en het handhavingsbeleid, onder meer door de best mogelijke plaatsing van handhavingstoestellen,

- Coördinatie van de interregionale samenwerking en daarmee verband houdende communicatie aan de betrokken partijen.

Meer informatie over de verdeling van de bevoegdheden tussen Viapass, de gewesten (en hun concessiehouders), de dienstverlener(s) en de weggebruikers vindt u op onze website www.viapass.be  


Vacatures

  • Aantal (1) - 1080 Sint-Jans-Molenbeek - Brussel

http://www.viapass.be

Je werkt zowel zelfstandig als in teamverband, zorgvuldig en met een duidelijke en reproduceerbare werkmethode. Je bent in staat meerdere dagelijkse taken tegelijk te beheren, je werkplan aan te passen in geval van dringende incidenten en streeft ernaar jezelf voortdurend te verbeteren op je eigen vakgebied. Je bent in het bezit van een universitair diploma van het korte of lange type (bijvoorbeeld ingenieur, statisticus, bio-ingenieur, geograaf, natuurkundige, wiskundige of gelijkwaardig in vaardigheden) en je  beschikt over de volgende vaardigheden en kwaliteiten:

 

Technische vaardigheden:

Je hebt de volgende vaardigheden:

 

- SQL (basis tot gemiddeld niveau),

- Datamining en statistische analyse (bij voorkeur met behulp van R/RStudio of Python),

- Office365 office suite,

- Mondeling en schriftelijk Engels (gemiddeld niveau).

 

Kennis of ervaring op een of meer van de volgende gebieden is een pluspunt, maar niet essentieel:

 

- Kennis van een andere landstaal  dan de moedertaal van de kandidaat (Frans/Nederlands),

- Geomatica,

- Helpdesk- en ticketingtools (zoals JIRA),

- Tools voor een collaboratieve documentendatabase (zoals Confluence),

- Basisbegrip van de Agile / SCRUM methode,

- Dynamische business intelligence tools (zoals QlikSense, Tableau, Power BI).

 

Interpersoonlijke vaardigheden:

 

- Nieuwsgierig, zelflerend en zelfsturend zijn,

- Vlot kunen samenwerken,

- Analytisch vermogen bezitten , vermogen om verbanden of onvolkomenheden tussen gegevens van verschillende aard en oorsprong te onderscheiden,

- Communicatie, met name het vermogen om de resultaten van uw technische analyses samen te vatten in een taal die duidelijk is voor uw niet-technische collega's,

- Vermogen om dagelijkse taken en langetermijnprojecten tegelijk te beheren.

 

Waarden:

 

- Handelen volgens de codes van integriteit, striktheid, objectiviteit, gelijke behandeling, correctheid en volledige transparantie volgens de gangbare sociale en ethische normen. 

- Nakomen van afspraken en verantwoordelijkheid nemen.

-  professioneel bewustzijn en aandacht voor detail tonen,

- de legitieme behoeften van de verschillende soorten belanghebbenden (interne en externe) onderkennen en daarop passend te reageren, waarbij het gemeenschappelijk belang van het team, de entiteit of de organisatie boven het persoonlijk belang wordt gesteld,

- Zich inzetten voor de opdracht, het beroep en de organisatie; en die te  behartigen tegenover derden.


Niveau

  • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
  • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)

Arbeidscontract van onbepaalde duur.

De bezoldiging van de junior data-analist is in overeenstemming met het niveau van soortgelijke functies in de overheidssector (niveau A of B, afhankelijk van opleiding en ervaring) en omvat diverse extralegale voordelen (maaltijdcheques, mobiele telefoon, terugbetaling van vervoerkosten, hospitalisatieverzekering en aanvullend pensioen). De Viapass-medewerkers kunnen op contractbasis worden aangeworven, zij  kunnen ambtenaren zijn met dienstverlof, of kunnen door een regionale autoriteit gedetacheerd personeel zijn.

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Procedure beheerd door Viapass zelf. Na een screening op cv zullen kandidaten worden opgeroepen voor bijkomende selectierondes. 

Viapass verkiest maximaal te werken met elektronische communicatie. Notificaties en berichtgeving worden uitsluitend via deze weg verstuurd.

Geïnteresseerde kandidaten sturen hun cv + motivatiebrief uiterlijk voor 30 september 2022  naar contact@viapass.be met vermelding

'Junior Data Analyst' in de hoofding

Meer informatie is te vinden op de Viapass website:  

Home - Viapass Jobs

https://jobs.viapass.be

VIAPASS selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit

Viapass - Aanwervingen
P: +32 2 709 79 40
E: contact@viapass.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures