Presentatie van de functie en van de uit te voeren opdrachten:

De directeur van het departement Infrastructuur is verantwoordelijk voor de leiding en de coördinatie van de algemene activiteit van zijn departement, dat in volle groei is en nieuwe structuren vergt, voor de diensten die er deel van uitmaken en voor het personeel.

Hij zal de belangrijkste gesprekspartner zijn ten aanzien van de hiërarchie van het OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe, van de vzw Wolu-Facilities en tevens de afgevaardigde gesprekspartner bij de externe organismen, vennootschappen en leveranciers. 

 

 

Deze functie omvat 4 krachtlijnen

 1. Management en aansturing van de ressources
 • Beheer, optimalisering van de human ressources en de operationele coördinatie, de agenten en de diensten van het departement begeleiden; 
 • Instaan voor de voorbereiding, de opvolging en de jaarlijkse rapportering van de begroting van de betrokken diensten (beheer van een begroting door het toezicht op de evolutie van de uitgaven en het zoeken naar beperkingen van de exploitatiekosten), deelneming aan het opbouwen van de subsidiedossiers.   

 

 1. Projectbeheer
 • Projecten bedenken en aansturen binnen zijn departement of in samenwerking met andere departementen;
 • Een dynamiek van reflectie, innovatie en optimalisatie stimuleren op het vlak van de technische interventies via processen, structuren en middelen binnen het eigen departement.

 

 1. Organisatie en uitrol van activiteiten die gekoppeld zijn aan de infrastructuur en aan de logistiek
 • Strategische en operationele plannen coördineren en realiseren voor de betrokken diensten (kerndoelstellingen, resultaatsindicatoren en maandelijkse rapportering binnen het directiecomité enz.), rekening houdend met de noden van de Instelling en door vooruit te lopen op de evolutie ervan;
 • Diverse dossiers beheren inzake:
 • de exploitatie en het beheer van de gebouwen en de uitrustingen;
 • het beheer van de bouwprojecten en de evolutieprojecten van de gebouwen;  
 • het energiebeheer;
 • de ruimtelijke inrichting;
 • De technische voorraad en het park van de machines en de HVAC-installaties inventariseren en beheren;
 • Instaan voor de invoering en de opvolging van het GTB-systeem (Gecentraliseerd Technisch Beheer);  
 • De technische documenten opstellen die nodig zijn voor de procedures van de openbare aanbestedingen; 
 • Erop toezien dat de wet- en regelgeving wordt nageleefd.  
 1. Communicatie en relatie met de partners
 • Een interne communicatiestrategie ontwikkelen om de verschillende actoren rond collectieve projecten te mobiliseren en te doen verenigen;
 • De infrastructuurdossiers presenteren aan de besluitvormende organen; 
 • De interne en externe informatie coördineren; 
 • Interprofessionele partnerschappen ontwikkelen;   
 • De Administratie vertegenwoordigen op externe vergaderingen, in overleg met de algemene secretaris en de voorzitster;
 • Het OCMW vertegenwoordigen bij de institutionele en partnerinstanties.

OCMW

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Lambrechts-Woluwe rekruteert

Een Directeur (m/v/x)

 

in het kader van een voltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur binnen het departement Infrastructuur.

 

Presentatie van het departement Infrastructuur:

Het departement Infrastructuur, dat bestaat uit een pluridisciplinair team van vier mensen, is opgebouwd rond drie onafhankelijke pijlers:

 1. het Technisch Beheer (preventief en curatief onderhoud – reglementaire controles);
 2. de Ontwikkeling en het Beheer van vastgoedprojecten (aanpassing aan de vigerende milieugerelateerde, architecturale en technische reglementeringen (EPB)/Innovatie);
 3. Logistiek: administratieve ondersteuning, beheer van de plannings, technische dispatch, leveringen en contacten met de leveranciers/klanten.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe - Sint-Lambrechts-Woluwe

Voor de functie vereist kwaliteiten:

Voorwaarden om aan de rekrutering deel te nemen:

 • houder zijn van een diploma van het niveau master in engineering, architectuur of ingenieur-architect;
 • een specialisatie hebben gevolgd in EPB (energieprestatie bouw) (opleiding PAE, PEB-certificateur, platform passiefhuis enz.);
 • ministens 6 jaar ervaring hebben in het beheer van een dienst en in projectbeheer.

 

Gedragsgerelateerde vaardigheden:

 • Kunnen beslissen en handelen rekening houdend met de strategische krachtlijnen en de beslissingsprocedures;
 • Een visie kunnen ontwikkelen;
 • Open staan voor samenwerking en onderhandeling;
 • Integer en professioneel handelen in lijn met de deontologische voorschriften;
 • Resultaatgericht zijn.

Technische vaardigheden:

 • Beschikken over de nodige vaardigheden om personen te leiden, om de verandering en het projectbeheer aan te sturen;   
 • De functie-eigen juridische aspecten kennen, is een pluspunt (de OCMW-wetgeving die van kracht is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; de wetgeving op het welzijn op het werk en op de arbeidsovereenkomsten – burgerlijk recht gekoppeld aan de functie; openbare aanbestedingen van werken) alsook de technische aspecten onder de knie hebben (opstellen van technische voorwaarden voor de openbare aanbestedingen van werken; energieoptimalisering; regelgeving en normen inzake veiligheid en leefmilieu en inzake energieprestatie van de gebouwen);
 • Een goede kennis hebben van de procedures, de reglementen en de missies van het Instituut is een pluspunt;
 • De kantoorsoftware goed beheersen: Officesuite, MS Office, CAO (Autocad), Adobesuite (Photoshop, InDesign), SketchUp enz.  

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Wij bieden u:

 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur (37u30/week) op het niveau A7 (maandelijks brutoloon, anciënniteit niet meegerekend: 4.955,59 euro);
 • Een mogelijkheid tot erkenning en valorisatie van uw functiegerelateerde anciënniteit;
 • Een tweetaligheidspremie (via het Selorexamen);
 • Een eindejaarspremie;
 • Gratis openbaar vervoer;
 • Een hospitalisatieverzekering;
 • Maaltijdcheques;
 • Een voordelig aantal vakantiedagen;
 • Een aangepast individueel opleidingsplan;
 • Een aangename werkomgeving in volle evolutie (met respect voor het evenwicht tussen werk en privéleven);
 • 10% korting bij Ethias voor uw persoonlijk afgesloten verzekeringen

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

De selectie van kandidaten vindt plaats na ontvangst van alle sollicitaties. Succesvolle kandidaten worden in de week van 07/10/22 gecontacteerd om uitgenodigd te worden voor en een mondeling interview op 20/10/22. De tweede fase van de werving voorziet in een evaluatie die eind oktober zal plaatsvinden. Deze planning kan nog wijzigen.

Geïnteresseerd?

Uiterste datum om te kandideren: 02/10/2022

 

 • om te kandideren, surf naar onze website: http://www.cpas1200.be waar u al onze vacatures vindt onder het tabblad "Jobs".

 

https://jobs.cpas1200.be/NL/vacature/reference/SQ76997//application-form.aspx

Laure DECONINCK
E: GRH.Jobs@cpas.woluwe1200.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures