Je ondersteunt de diensten op weg naar het verkrijgen van een beraadslaging om sociale gegevens te kunnen gebruiken. Dit loopt samen met op te starten projecten (zowel intern als voor externe partners). Je werkt hiervoor ook samen met de diensten informatieveiligheid, IT en met de business van het RSVZ. Je assisteert bij het opstellen van documenten zoals protocollen voor gegevensuitwisseling, aanvragen voor beraadslagingen die nodig zijn voor het bekomen van gegevens binnen het sociaal statuut. Je verdiept je in de regelgeving betreffende informatieveiligheid en privacy.

Je onderhoudt contacten met verschillende externe partners binnen de sociale zekerheid (KSZ, RSZ, RVA, RIZIV, ...) en bouwt een netwerk uit.

Je geeft advies of beantwoordt vragen (in samenwerking met de dienst informatieveiligheid) als ondersteuning voor de operationele diensten van het RSVZ met betrekking tot de regelgeving.

Naast deze taken wens je je eveneens te verdiepen in het veelzijdige takenpakket van de dienst:

 • Je werkt samen met de collega's bij de initiëring van projecten
 • Je ondersteunt bij het onderzoeken van de behoeften van de operationele diensten van het RSVZ om gegevens te kunnen raadplegen. Je onderzoekt de haalbaarheid en de pertinentie van de vraag, samen met de collega's van de het Repertorium.
 • Je onderzoekt vragen van externe partners met betrekking tot dossierbeheer binnen de dienst informatiebeheer en je maakt hierbij gebruik van de beschikbare applicaties. 
 • Je analyseert en interpreteert statistieken en tendensen wanneer nodig.

RSVZ

De dienst Informatiebeheer bestaat uit 3 eenheden, de dienst statistieken, BI (business intelligence) en de dienst Repertorium.

De dienst is de draaischijf rond gegevensuitwisseling binnen het RSVZ en staat in voor het loopbaanbeheer van het Algemeen Repertorium voor de Zelfstandige Arbeiders (ARZA), de signaletieke gegevens en staat in nauw contact met alle operationele diensten van het RSVZ.

Statistieken afleveren behoort eveneens tot het takenpakket.

Daarnaast helpt de dienst de verschillende diensten bij de opmaak en indiening van beraadslagingen, is contactpunt voor de externe partners met betrekking tot beraadslagingen en uitwisseling van gegevens, in samenwerking met KSZ.

De dienst informatiebeheer is een dienst die sterk wordt bevraagd wanneer onverwachte gebeurtenissen de kop opsteken. Vele partners vragen soms zeer dringend om bijkomende gegevens, statistieken,… Covid is daar een zeer recent voorbeeld van, maar ook kabinetsvragen en beleidsvragen dienen dikwijls binnen een zeer korte tijdspanne van een antwoord te worden voorzien.

Werken op de dienst laat je kennismaken met zeer veel aspecten van de verschillende domeinen binnen het RSVZ. Hierdoor wordt de job aantrekkelijk, vooral als je houdt van afwisseling en uitdaging.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel

https://www.rsvz.be

Gedrachtsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door meningen en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt op basis van jouw expertise een vertrouwensrelatie met hen op.
 • Je plant en beheert actief je eigen groei door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en neemt verantwoordelijkheid voor de correctheid van ondernomen acties
 • Je kan zelfstandig werken en neemt initiatief, in overleg met jouw collega's
 • Je bent in staat interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier te begeleiden, hen een persoonlijke dienstverlening te leveren en constructieve contacten te onderhouden

Technische competenties

 • Je kan werken met Excel
 • Je kan wetgevende en reglementaire teksten begrijpen en toepassen

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Voordelen 

 • resultaatsgerichte arbeidscultuur (autonomie en verantwoordelijkheid)
 • flexibiliteit (telewerk, glijdende werkuren in een 38-uren week) 
 • uitgebreid opleidingsaanbod 
 • mogelijkheid om in te tekenen op een voordelige hospitalisatieverzekering
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • 26 verlofdagen per jaar en de mogelijkheid om 6 recupdagen op te bouwen
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+ kaart

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Na de cv-screening volgt een telefonische screening.

Na een positieve telefonische screening word je uitgenodigd voor een gesprek.

Stuur een mail met je CV en motivatiebrief naar HRM@rsvz-inasti.fgov.be

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Eva Vandenbussche
P: 02/546.43.97
E: eva.vandenbussche@rsvz-inasti.fgov.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures