De concrete werking leiden

 • ·           Geven van technisch advies betreffende de staat van de infrastructuren en uitrustingen van de openbare ruimte;
 • Opstellen en uitvoeren van een meerjaren programma voor de heraanleg van de openbare ruimte;
 • Evalueren van de haalbaarheid van herinrichtings-, heraanleg- en herstellingprojecten op technisch, economisch en menselijk vlak in functie van de strategische doelstellingen en de prioriteiten;
 • Het uitwerken en opvolgen van projecten, ontwerpen en plannen voor de heraanleg van de openbare ruimte in overeenstemming met de noden, geldende normen en regels en conform de politieke nota;
 • Het voorbereiden en opvolgen van de nodige stedenbouwkundige vergunningen en andere technisch-administratieve procedures m.b.t. deze projecten;
 • Samenstellen van de uitvoeringdossiers (plan, bestek, meetstaat …);
 • Laten spelen van de concurrentie onder de indieners, analyseren van de offertes en de toewijzing vanen van de opdracht voorstellen;
 • Plannen van de werken en zorgen voor de opvolging ervan;
 • Organiseren en superviseren van het werk van de interne en externe teams (techniekers en controleurs) ;
 • Organiseren en/of deelnemen aan de werkvergaderingen en de opleveringen (technisch, voorlopig en definitief);
 • Deelnemen aan de coördinatievergaderingen;
 • Opvolgen van grootschalige werven van de nutsmaatschappijen (water, telecommunicatie, elektriciteit en gasdistributie, onderhoud en ontwikkeling van het netwerk, klantaansluitingen en waken over de goede coördinatie tussen de verschillende intervenanten;
 • Opvolgen van de werven van andere gewestelijke of federale administraties evenals het verdedigen verdedigen van de belangen van de gemeente;
 • Rapporteren aan de directeur over de vooruitgang van de diverse dossier.

 

Administratie

 • De dossiers voorbereiden en opvolgen die aan het College, de Raad, het toezicht of aan de subsidiërende overheden worden voorgelegd of overgemaakt.
 • Dossiers voorbereiden, presenteren en verdedigen op interne overlegvergadering met de verschillende diensten.
 • Begrotingen beheren (opstellen van afrekeningen, supervisie van de vorderingsstaten en van de facturen …). 
 • Administratieve documenten opstellen (rapport, beraadslaging, pv van vergaderingen, briefwisseling, pv van werven, pv van opleveringen …). 
 • Documenten opstellen voor overheidsopdrachten betreffende het onderhoud en/of het conform maken van technische installaties en betreffende de bij wet opgelegde controles, met grote aandacht voor de juistheid van de juridische, technische en budgettaire aspecten.

Gemeente Elsene

Gemeente Elsene


Vacatures

 • Aantal (1) - 1050 Elsene - Elsene
 • Je bent houder van een Master in de architectuur, in de industriële wetenschappen bouwkunde of Ingenieurswetenschappen - bouw of architectuur (burgerlijk ingenieur) en je diploma is door NARIC Vlaanderen of door la Fédération Wallonie-Bruxelles erkend (een gelijkwaardigheidsattest bijvoegen bij uw kandidatuur indien van toepassing);
 • Een beroepservaring in complex projectbeheer alsook een beroepservaring en/of deskundigheid in wegenis en/of studiebureau zijn een belangrijke meerwaarde voor het uitoefenen van deze functie;
 • Een kennis van de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten voor werken en diensten is een pluspunt alsook een kennis van begrotingsbeheer ;
 • Je bent in staat problemen inzake interventies en onderhoud van openbare ruimten (groene ruimten, wegenis) te begrijpen;
 • Je bent autonoom, creatief en hebt anticipeervermogen om voorstellen te ontwerpen en te formuleren, je organiseert en beheert je tijd om de projecten binnen de gestelde termijnen te doen slagen;
 • Je bent bekwaam om beslissingen te nemen en je verantwoordelijkheden op te nemen;
 • Je bent klantgericht en communiceert doeltreffend en met de verschillende actoren;
 • Je bent resultaatgericht en bijgevolg in staat een projectteam te leiden, taken te delegeren en het werk van het projectteam te superviseren met naleving van een strikte planning en een vooropgesteld budget;
 • Je hebt ervaring met het geven van presentaties voor een publiek en je beschikt over goede redactionele kwaliteiten; 
 • Je kunt vlot werken met Word, Excel, Power Point, Access en Internet, alsook software CAO/DAO;
 • Je behaalde reeds het mondelinge en schriftelijke SELOR-taalbrevet in de tweede landstaal of je beschikt over voldoende kennis om dit op korte termijn te behalen.

 


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

 • Contract van onbepaalde duur
 • Voltijds
 • Aanvangswedde (A1.1 salaristrap 0) van € 3.443,06 (brutomaandloon), waar een geldelijke valorisatie bij kan komen als je al beroepservaring hebt;
 • Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie ( 262,05 bruto/maand);
 • Minstens 31 vakantiedagen per jaar;
 • Maaltijdcheques t.b.v. € 8 per gepresteerde dag;
 • Werkgeverstegemoetkoming in de vervoerskosten (gratis NMBS- en MIVB-abonnement, vergoeding voor voetgangers en fietsers: € 0,20/km);
 • Voorkeurstarieven in alle Iris Ziekenhuizen Zuid;
 • Voortgezette opleiding van minstens 5 dagen per jaar.

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Les candidats peuvent postuler en suivant le lien : jobs.ixelles.be

De gemeente Elsene selecteert de kandidaten op basis van hun vaardigheden en maakt geen onderscheid in leeftijd, geslacht, etnische origine, geloof, handicap of nationaliteit.

Frédéric OLVOET - RH
P: 02/515.61.65
E: frederic.olvoet@ixelles.brussels

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures