Je analyseert de risico’s :

 • Je identificeert de risico’s die de FOD Financiën neemt vanuit diverse invalshoeken. Eenmaal de risico’s geïdentificeerd zijn, onderzoek, rapporteer, becommentarieer je ze en formuleer je de te ondernemen acties.
 • Je bent verantwoordelijk voor de ondersteuning van alle interne controle opdrachten binnen de administratie of de stafdienst waarvoor je verantwoordelijk bent. Je analyseert de belangrijkste bedrijfsprocessen en evalueert de opvolging van procedures, richtlijnen en de goede werking.
 • Je evalueert kritisch de informatiedoorstroming, de efficiëntie van de processen en de naleving van reglementen/procedures, detecteert risico’s en formuleert verbeteringsvoorstellen met betrekking tot de optimalisering van interne controlesystemen.

Je geeft adviezen en aanbevelingen betreffende de processen en ontwikkelt instrumenten:

 • Je beoordeelt de processen, procedures en werkinstructies met als doel aanbevelingen te formuleren waardoor de risico’s van de organisatie worden vermeden of verkleind. Ook formuleer je aanbevelingen om de efficiëntie en effectiviteit van de bedrijfsprocessen te verbeteren.
 • Enerzijds is de informatie van de betrokkenen noodzakelijk om een juiste analyse te garanderen, anderzijds dien je de betrokkenen eventueel te overtuigen om een aantal risicobeperkende maatregelen te treffen.
 • Je ontwikkelt verder ook beheersinstrumenten en je adviseert het lijnmanagement in het gebruik ervan. Je ontwerpt opvolgingsmethodes en je bent voor de betrokken administratie of stafdienst de referentie en het aanspreekpunt.
 • Je helpt met de implementatie van het interne-controle-systeem in de administratie of stafdienst waarvoor je verantwoordelijk bent en ondersteunt de manager. Je test de controles in de processen, definieert het actieplan, volgt de resultaten op en implementeert eventuele wijzigingen. Je verfijnt de bestaande controles van de processen aan de hand van de input die je krijgt.

Je bewerkstelligt de opvolging en rapportering:

 • Je zorgt tevens voor een periodieke opvolging van uw aanbevelingen alsook van deze aangaande interne en externe audits inzake interne controle en garandeert de gepaste communicatie naar het management van de administratie of de stafdienst waarvoor je verantwoordelijk bent.

Andere taken:

 • Je neemt deel aan verschillende werkgroepen voor het opstellen van werkinstrumenten, van methodologie, ...om het systeem van interne controle te verbeteren;
 • Je neemt deel aan werkgroepen "integriteit" en stelt acties voor teneinde het master plan integriteit te respecteren
 • Je stelt KRI’s (Key Risk Indicators) op in samenspraak met beheerscontrole 
 • Je stelt een BCP (Business continuity plan) op

Ben je al ingeschreven voor onze jobdays? Top! Twijfel je nog? Niet doen! Kom gewoon langs om al je vragen te stellen op en je toekomstige collega's te leren kennen:

- 04/10 in Antwerpen

- 05/10 in Brussel

- 06/10 in Leuven

FOD Financiën

De Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie (AABBI) strijdt tegen de georganiseerde en grootschalige ernstige fiscale fraude. De AABBI houdt zich bezig met grote fraudezaken die gepaard gaan met georganiseerde economische en financiële criminaliteit.

De FOD Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij ons werk kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dat te realiseren waarvan iedereen in onze samenleving gebruik maakt: infrastructuur, sociale voorzieningen e.d. Werken bij de FOD Financiën levert dus een maatschappelijke meerwaarde op.

In de grote en diverse organisatie die de FOD Financiën is, zijn het onze medewerkers, gemotiveerde en competente mensen, die het verschil maken. Hun talenten zetten ze dagelijks in om bij te dragen tot de doelstellingen. Gedreven gaan ze ervoor om integerdienstbaar en correct hun opdrachten te vervullen.


Vacatures

 • Aantal (1) - Brussel

http://financien.belgium.be/

Gedragsgerichte competenties

 • Je creëert en bevordert groepsgeest door meningen en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega’s.
 • Je plant actief de eigen groei en beheert deze in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Zich op een duidelijke en begrijpelijke manier uitdrukken.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Wij bieden jou een eerste werkervaring bij de FOD Financiën en een eventueel toekomstig parcours binnen onze organisatie. Je wordt intern opgeleid.

Je wordt aangeworven onder startbaanovereenkomst als attaché met de bijhorende weddeschaal NA11.


Loon
Minimum aanvangswedde: 2.233,49 EUR (netto maandsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Benefits@work
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 jaarlijkse vakantiedagen die aangevuld worden met 12 tot 18 extra dagen, afhankelijk van jouw keuze rond de uurregeling
 • mogelijkheid tot telewerk

Alle informatie (loon, extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid kan je raadplegen via de website van FOD Bosa.

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Screening van je kandidatuur.

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt en voldoet aan de voorwaarden van een startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar).

Een eerste screening gebeurt op basis van je cv en je antwoorden op de motivatievragen in de sollicitatietool zoals je die hebt opgeladen via het online formulier op de uiterste inschrijvingsdatum. Bij een groot aantal kandidaturen voor een specifieke functie is het mogelijk dat er eerst nog een telefonische pre-screening voorzien wordt. Kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functie worden uitgenodigd voor een interview.


Interview (ongeveer 30 min):

Het interview evalueert of je competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Afhankelijk van de functie is het mogelijk dat je nadien wordt opgebeld om jouw affiniteit met de functie verder uit te diepen.


Je opgeladen cv wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je het vereiste niveau behaalt.

Meer info?
Meer info over de selectieprocedure?

Informeer via rosetta@minfin.fed.be

Je solliciteert via het online formulier

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail

https://eservices.minfin.fgov.be/webForm/public/rosetta/rosetta.jsf

Dorothy Cleynhens - Adviseur
P: 0257/639 34
E: dorothy.cleynhens@minfin.fed.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures