In je functie van projectleider plan en beheer je je projecten van de begin- tot de eindfase. Je zorgt ervoor dat je project binnen de gevraagde termijn en binnen het passende budget gerealiseerd wordt. Het is jouw taak om er op toe te zien dat de vereiste producten binnen de gespecificeerde toleranties worden opgeleverd. Je hebt aandacht voor risico’s, afhankelijkheden, rapportering naar de stakeholders, changemanagement en communicatiemanagement.

 • Je verzekert een vlot verloop van het project, je volgt de voortgang op en je brengt verslag uit over deze voortgang.
 • Je bent de contactpersoon van het project: je mailt documenten door, je stelt opvolgingsdocumenten en eventuele communicaties op, je geeft toelichting bij het project, je zorgt voor updates en beantwoord de vragen van de mensen op het terrein.
 • Je bent niet bang om de rol van adviseur op te nemen: je verleent technisch advies en je ontwikkelt oplossingen binnen een specifiek kennisdomein. Op die manier ondersteun je operationele of beleidsmatige beslissingen met een gefundeerd advies. Dit betekent ook dat je haalbaarheidsstudies uitvoert, functionele en technische analyses coördineert en oplossingen evalueert.

Ben je al ingeschreven voor onze jobdays? Top! Twijfel je nog? Niet doen! Kom gewoon langs om al je vragen te stellen op en je toekomstige collega's te leren kennen:

- 04/10 in Antwerpen

- 05/10 in Brussel

- 06/10 in Leuven

FOD Financiën

De dienst Operationele Coördinatie & Communicatie (OCC) van de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning (AABEO) neemt verschillende activiteiten op:

 • Ondersteunt de Administrateur-generaal en het Beheerscomité bij het bepalen van de organisatiestrategie, bij het opstellen van de bestuursovereenkomst en het bestuursplan, en verzekert de opvolging en de rapportering;
 • beheert, modelleert en documenteert de werkmethodes, en verzekert de opvolging;
 • ondersteunt de projectleiders en andere projectactoren bij het beheer van projecten;
 • bepaalt de communicatiestrategie en voert de interne en de externe communicatie uit (Intranet, Internet, Team Site);
 • vertegenwoordigt de Algemene Administratie BEO in verschillende transversale projecten van de FOD Financiën en verzekert de coördinatie en de implementering;
 • is het contactpunt voor het Contact Center en de Klachtendienst.

In dat kader neemt de Dienst OCC deel aan transversaal overleg (CSO, BPM, Forum BA, CPO en CCO) en verzekert de rol van SPOC SP, SPOC Graphism, Ambassadeur Leesbaarheid.

De AABEO biedt de politieke beleidsverantwoordelijken de nodige expertise en ondersteuning bij het tot stand komen en het uitwerken van hun beleid. Onze administratie beschikt over een belangrijke fiscaal-budgettair-economische studiedienst, die de implicaties van het beleid zowel vóór de beslissingen als nadien nauwkeurig in kaart kan brengen.  Daarnaast willen we een ondersteuning bieden aan buitenlandse investeerders en internationale intergouvernementele organisaties die hun zetel of een vertegenwoordiging hebben in België of zich erin wensen te vestigen. Tenslotte voorzien we als AABEO in een kenniscentrum en een goede omkadering voor de operationele expertisecellen, om zo mee een uniforme en professionele ondersteuning en een verhoging van de rechtszekerheid te kunnen bieden.

De AABEO bestaat uit 4 operationele diensten (Reglementering, Studiedienst, Dienst Internationale investeringen en Zetelakkoorden) en het Kenniscentrum (Fisconetplus, Infotheek)) en 2 ondersteunende diensten (Operationele Coördinatie en Communicatie, Dienst van de Administrateur-generaal).

De FOD Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij ons werk kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dat te realiseren waarvan iedereen in onze samenleving gebruik maakt: infrastructuur, sociale voorzieningen e.d. Werken bij de FOD Financiën levert dus een maatschappelijke meerwaarde op.


In de grote en diverse organisatie die de FOD Financiën is, zijn het onze medewerkers, gemotiveerde en competente mensen, die het verschil maken. Hun talenten zetten ze dagelijks in om bij te dragen tot de doelstellingen. Gedreven gaan ze ervoor om integerdienstbaar en correct hun opdrachten te vervullen.


Vacatures

 • Aantal (1) - Brussel

http://financien.belgium.be/

Generieke competenties:

 • Omgaan met taken en informatie
 • In team werken
 • Omgaan met het eigen functioneren

Troeven:

 • Kennis van projectbeheer
 • Interesse in thema's met betrekking tot digitalisering
 • Goede kennis Office (Excel, Word en Access)
 • Graag netwerken en persoonlijke contacten onderhouden

Aangezien je in een tweetalige omgeving terechtkomt, is kennis van de tweede landstaal een pluspunt.


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Wij bieden jou een eerste werkervaring bij de FOD Financiën en een eventueel toekomstig parcours binnen onze organisatie. Je wordt intern opgeleid.

Je wordt aangeworven onder startbaanovereenkomst als attaché met de bijhorende weddeschaal NA11.


Loon
Minimum aanvangswedde: 2.233,49 EUR (netto maandsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Benefits@work
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 jaarlijkse vakantiedagen die aangevuld worden met 12 tot 18 extra dagen, afhankelijk van jouw keuze rond de uurregeling
 • mogelijkheid tot telewerk

Alle informatie (loon, extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid kan je raadplegen via de website van FOD Bosa.

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Screening van je kandidatuur.

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt en voldoet aan de voorwaarden van een startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar).

Een eerste screening gebeurt op basis van je cv en je antwoorden op de motivatievragen in de sollicitatietool zoals je die hebt opgeladen via het online formulier op de uiterste inschrijvingsdatum. Bij een groot aantal kandidaturen voor een specifieke functie is het mogelijk dat er eerst nog een telefonische pre-screening voorzien wordt. Kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functie worden uitgenodigd voor een interview.


Interview (ongeveer 30 min):

Het interview evalueert of je competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Afhankelijk van de functie is het mogelijk dat je nadien wordt opgebeld om jouw affiniteit met de functie verder uit te diepen.


Je opgeladen cv wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je het vereiste niveau behaalt.

Meer info?
Meer info over de selectieprocedure?

Informeer via rosetta@minfin.fed.be

Je solliciteert via het online formulier

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail

https://eservices.minfin.fgov.be/webForm/public/rosetta/rosetta.jsf

Jan Bleus - Attaché
P: 0257/562 45
E: jan.bleus@minfin.fed.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures