Jouw taken

 • U behandelt alle type werkaanvragen (onderhoudswerken, herstelwerkzaamheden of nieuwe wegenbouwwerken);
 • U bent belast met de technische, administratieve en begrotingsopvolging van het opstarten tot de oplevering van de werken (bestek, kostenraming, opstelling van werven, vorderingsstaten, planning, werfvergaderingen, opvolging van de facturen, …);
 • U neemt deel aan de uitschrijving en verwezenlijking van verschillende technische overheidsopdrachtendossiers (schattingen, plannen, lastenboeken, …) en verzekert hun opvolging;
 • U coördineert en superviseert het werk van de verschillende externe (leveranciers, bouwondernemers, administratieve diensten, onderaannemers, verzoekers, …) en interne (gemeentelijke diensten, werfleiders, arbeidersploegen …);
 • U voorziet en u organiseert de arbeidskrachten en het materiaal voor een goede uitvoering van de werken rekening houdend met de beste kostprijs en termijn;
 • U ziet toe op de naleving van de wettelijke en reglementaire bepalingen m.b.t. de overheidsopdrachten en de veiligheid op het werk

Gemeente van Elsene

Als controleur van de werken controleer ik de goede uitvoering en het goede verloop van de werken, alsook de naleving van de bepalingen en vereisten van de geldende bestekken en reglementen door de werven te bezoeken. Ik stel documenten op die nuttig zijn voor het administratief en technisch beheer van de sites. Ik heb contact en werk samen met alle mensen die betrokken zijn bij de site om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt.

Bijdragen tot de veiligheid en het welzijn van de gebruikers van de openbare ruimte door de duurzaamheid ervan te garanderen via het permanente onderhoud van voetpaden, signalisatie en straatmeubilair.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1050 Elsene
 • U bent Bachelor in de bouwkunde/openbare werken met interesse voor wegeniswerken.
 • U beschikt over een grondige kennis van de verschillende beroepen die in de bouwsector werken;
 • U hebt een goede kennis van MS Office, Internet
 • U beheerst het Frans.
 • U bent in het bezit van een rijbewijs B.
 • U bent reactief, u voorkomt problemen dat zich zouden kunnen voordoen en u reageert vlug bij onvoorziene omstandigheden;
 • U beschikt over sterke communicatieve en organisatorische vaardigheden om een ploeg aan te sturen
 • Zelfstandig met zin voor organisatie, u werkt doeltreffend;

U beschikt over een basiskennis van de wettelijke en reglementaire bepalingen m.b.t. overheidsopdrachten en de veiligheid op het werk;


Niveau

 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)

 • Voltijds contract van onbepaalde duur (37:30 u./week – glijdend uurrooster);
 • Minimum aanvangswedde (zonder anciënniteit) van € 2433,41 (bruto maandloon) waaraan eventueel een geldelijke valorisatie kan worden toegevoegd indien u al beroepservaring hebt;
 • Mogelijkheid om een tweetaligheidspremie (€ 177,66 bruto/maand) te verkrijgen;
 • Maaltijdcheques (€ 8 per gewerkte dag);
 • Minimaal 31 vakantiedagen per jaar;
 • Een werkgeverstegemoetkoming in de vervoerskosten (gratis openbaar vervoer en vergoeding van € 0,25/km voor het traject te voet of per fiets);
 • Voorkeurstarieven in alle Iris Zuid ziekenhuizen;
 • Voortgezette opleiding van minstens 5 dagen per jaar.

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Solliciteer nu via onze website: jobs.elsene.be

Sluitingsdatum voor de sollicitaties: 12/12/ 2022.

https://jobs.elsene.be/nl/vacature/77182/un-e-contr%c3%b4leur-se-des-travaux-cdi--temps-plein/

De gemeente Elsene selecteert de kandidaten op basis van hun vaardigheden en maakt geen onderscheid in leeftijd, geslacht, etnische origine, geloof, handicap of nationaliteit.

StéphanieLEMOINE - Adinistratief assistente
P: 02/515 61 67
E: stephanie.lemoine@elsene.brussels

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures