De gemeente Sint-Agatha-Berchem werft een architect aan om de technische aspecten van de bouwprojecten en de renovatie van de openbare ruimte te controleren en te begeleiden en zo het team te versterken dat verantwoordelijk is voor het Duurzame wijkcontract.

 

Wat is een duurzaam wijkcontract?

https://berchem.brussels/nl/duurzaam-wijkcontract/

 

Als architect die belast is met het toezicht op bouw- en renovatieprojecten voor gebouwen en openbare ruimten, werkt u nauw samen met de projectleider en de dienst Strategie en Ontwikkeling. Je treedt op als projectleider namens de gemeente Sint-Agatha-Berchem. Uw hoofdtaak zal erin bestaan te zorgen voor de succesvolle ontwikkeling van verschillende bouwplaatsen (gebouwen en openbare ruimten) in het kader van het Duurzaam Wijkcontract "Cité Moderne". U coördineert de projecten in samenwerking met de aangewezen studiebureaus en zorgt voor het technisch toezicht op de studies en werven. U plant, coördineert en beheert de ontwerp-, uitvoerings- en opleveringsfasen van het werk.

 

Hoofdtaken:

-       Beheer van bouw-, ontwikkelings- en renovatieprojecten op technisch niveau:

 • De haalbaarheid van de programma's bestuderen vanuit technisch, economisch en menselijk oogpunt;
 • De verschillende fasen van de projecten plannen en aanpassen;
 • Zorgen voor de productie en verzending van AS BUILT-bestanden, ID's van werken en alle technische informatie die nodig is voor een goed beheer van de infrastructuur;

 

-       Zorg voor technische expertise:

 • De auteurs van projecten bijstaan met technische adviezen over de staat van gebouwen en infrastructuur;
 • Ontwerpbureaus bijstaan in:
  • Opstellen van ramingen en grafische documenten (schetsen, voorontwerpen, enz.);
  • Opstellen van aanvragen voor stedenbouwkundige en milieuvergunningen;
  • Uitvoeringsbestanden;
  • Aanbestedingsdossiers (plannen, bestekken, hoeveelheidsonderzoeken, enz.) en deelname aan de gunning van zowel opdrachten voor werken als studieopdrachten (projectontwerpers, landmeters, ingenieurs, EPB-consultants, bodemsanering, enz.);
  • Aanvaarding van het werk volgens de regels;
  • Opstellen of controleren, in beide talen, van de administratieve en technische bepalingen van het bestek voor een opdracht door ontwerpbureaus, of voor de uitvoering van een project met aannemers, aanbesteding, vergelijking en analyse van de offertes;
  • De conformiteit van het werk controleren vanuit een kwaliteitsperspectief als vertegenwoordiger van de klant;
  • Zorgen voor technische follow-up en ondersteuning van gebruikers/beheerders tot de definitieve aanvaarding;

 

-       Zorgen voor administratief beheer:

 • Voorbereiden en opvolgen van de dossiers die aan het College, de Raad, de toezichthoudende autoriteit en de subsidiërende autoriteiten worden voorgelegd;
 • Zorgen voor de reglementaire opvolging van de dossiers (toepassing van de wetgeving inzake architectuur, stedenbouw, het Duurzaam Wijkcontract, subsidies en Toezicht van het Brussels Hoofdelijk Gewest);
 • Samenwerken met de betrokken diensten om een goed bouwkundig en financieel beheer van de projecten te waarborgen;
 • Toezicht houden op de facturatie: controle van facturen en eindafrekeningen, waarbij wordt gezorgd voor de nodige feedback aan bedrijven en andere belanghebbenden.
 • Toezien op administratieve taken in verband met projecten: briefwisseling, telefonische contacten, opstellen van verslagen en rapporten, opstellen van besluiten van het college en beraadslagingen van de gemeenteraad, opstellen van overeenkomsten, sorteren, archiveren, enz.

Gemeentebestuur Sint-Agatha-Berchem

Departement Strategische Zaken - Duurzaam Wijkcontract (DWC) “100 jaar later blazen we nieuw leven in de Moderne Wijk”


Vacatures

 • Aantal (1) - 1082 Sint-Agatha-Berchem

https://berchem.brussels/nl/

 • Een universitair diploma of gelijkwaardig met voorkeur een masterdiploma architectuur, burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur architect, industrieel ingenieur (bouwkunde).
 • Ervaring met de bouw van woningen, openbare voorzieningen en de herinrichting van de openbare ruimte is een plus.

 

De functie van projectmanager vereist:

 • Een goede kennis van de wetgeving inzake overheidsopdrachten en het vermogen om dit soort procedures uit te voeren;
 • Beheersing van het toezicht op het terrein;
 • Autonomie in het werk, de bereidheid om te leren en het vermogen om informatie te zoeken;
 • Het vermogen om verschillende projecten te coördineren;
 • Het vermogen om te anticiperen en te plannen;
 • Het vermogen om in een team te werken en verschillende deelnemers aan een project te coördineren
 • Het vermogen om in een team te werken en verschillende belanghebbenden binnen een project te coördineren; kennis van de volgende computerprogramma's: Word, Excel, Teams, Power Point, Autocad, Urbis, ...
 • Schrijfvaardigheid: uitstekende schrijfvaardigheid op zowel technisch als administratief niveau;

 

Sterke punten

 • Ervaring in de geciteerde relevante domeinen;
 • Goede kennis (of de bereidheid die te verwerven) van de institutionele, sociologische en stedenbouwkundige context van Brussel;
 • Kennis van de mechanismen van de duurzame wijkcontracten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een pluspunt;
 • Goede kennis van de werking van gemeentelijke procedures (of de bereidheid deze te verwerven);
 • Belangstelling voor het milieu en duurzame ontwikkeling;

Taal

U beheerst de Franse en Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

 • Contract van onbepaalde duur met een ontbindende clausule gekoppeld aan een subsidie (subsidie 2023-2026)
 • Een aantrekkelijk salaris in overeenstemming met uw ervaring
 • Een echte autonomie en een functie met verantwoordelijkheden binnen een dynamische gemeente
 • Gemakkelijke toegang via openbaar vervoer
 • Maaltijdcheques 8€
 • 100% Terugbetaling van de kosten voor openbaar vervoer
 • Een breed scala aan opleidingsmogelijkheden
 • Efficiënte en geïndividualiseerde mobiele computeruitrusting
 • Aantrekkelijke verlofregeling
 • Ziektekostenverzekering

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Het aanwervingsproces zal in twee fasen verlopen:

 • Schriftelijke test (proef van bekwaamheid op het gebied van de functie)
 • Gesprek

Geinteresseerd?

Sollicitaties voor deze functie (CV, begeleidende brief, kopie van het vereiste diploma) moeten worden ingediend via TALENTFINDER op onze website https://berchem.brussels/nl/wij-gemeentebestuur/werkaanbiedingen/

Aanwerving zo spoedig mogelijk

https://jobs.1082berchem.brussels/nl/vacature/79312/

Het Gemeentebestuur van Sint-Agatha-Berchem hecht veel belang aan diversiteit en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot selecties voor al wie solliciteert. Met de mogelijkheid om te werken in een werkomgeving waar eenieder zich volop kan ontwikkelen en zijn of haar talenten en vaardigheden maximaal kan valoriseren.

De personeelsdienst zorg voor een objectieve selectieprocedure op basis van competenties, ongeacht leeftijd, geslacht, etnische origine, handicap, geloofsovertuiging, of culturele identiteit.

Mede in die context kan de praktische organisatie van het examen binnen redelijke grenzen worden aangepast voor de kandidaten die officieel erkend zijn als persoon met een beperking en het schriftelijk bewijs daarvan bij de inschrijving voor het examen voorleggen.

DEMARET Karin - Administratieve secretaresse HR
P: 02/464 04 27
E: kdemaret@berchem.brussels

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures