Wil je mee vorm geven aan het reglementaire kader om van de federale overheid de beste werkomgeving in het land te maken? Heb je zin om zo de basis te leggen voor een actueel selectiebeleid om de beste werknemers aan te werven, om het nieuwe werken binnen federale organisaties uit te werken, om het welzijn van meer dan 60.000 federale ambtenaren te helpen garanderen? Dan ben jij de geknipte persoon voor deze job. 

Je werkt mee aan het opstellen van wettelijke en reglementaire ontwerpteksten op vlak van arbeidsvoorwaarden voor federale ambtenaren.

 • Je ontwikkelt deze ontwerpteksten in uitvoering van het regeerakkoord en volgens de regels van de wetgevingstechniek.
 • Je beantwoordt interpretatievragen van klanten (o.a. personeelsleden, HR-diensten, parlementairen, vakbonden,…).
 • Je volgt het volledige proces van administratieve en begrotingscontrole van de reglementaire teksten die de FOD BOSA beheert, om daarna de goedgekeurde voorstellen te implementeren.
 • Je neemt deel aan werkgroepen als technisch expert of als vertegenwoordiger van de minister.
 • Je beheert de wetgevingsdossiers van A tot Z: aanvraag, opstellen van de tekst, voorlegging van het dossier aan de inspecteur van Financiën, Begroting, de Raad van State en de Koning. Indien nodig breng je wijzigingen aan in de dossiers.
 • Je treedt op als contactpersoon voor alle lopende dossiers.
 • Je formuleert verbetervoorstellen voor de bestaande reglementering en je verleent advies aan interne en externe klanten in concrete dossiers, om zo de reglementering aan te passen in functie van de noden binnen de overheid.
 • Je verdedigt de voorstellen tot aanpassing in werkgroepen, in de beleidscel en bij de betrokken actoren.
 • Je volgt permanent alle relevante informatie inzake arbeidsvoorwaarden en statuut, zodat je een duidelijk beeld krijgt van de behoeften binnen de federale overheid.
 • Je deelt de kennis die je in dit domein hebt
 • Je analyseert de evolutie van het arbeidsrecht in de Belgische privésector.

FOD BOSA

Er zijn 2 vacatures voor de functie van Jurist binnen de dienst HR Building Blocks van het Directoraat-Generaal Rekrutering & Ontwikkeling (DG R&O) bij de FOD BOSA (Simon Bolivarlaan 30, bus 1, WTC III, 1000 Brussel).

De dienst HR Building Blocks:

 • produceert nieuwe regelgevende teksten in overleg met de politiek en de deskundigen van R&O en waakt over de correcte toepassing van de regelgevende teksten, onder meer door daarover advies te geven aan de cliëntorganisaties en door als expert een rol op te nemen in het kader van opleidingen.
 • geeft een antwoord op vragen van HR-professionals over het toepassen van de regelgeving.
 • is het expertisecentrum over het vakbondsstatuut (advies en toepassing van de regelgeving) en is belast met het organiseren, beheren en opvolgen van comité B (comité voor onderhandelingen met de vakbonden).
 • is belast met de uitvoering van de administratieve controle.
 • is belast met het organiseren van de beroepskamers en -commissies, het bijhouden van de registers (griffie) en de opvolging daarvan.
 • Bouwt netwerken uit voor contact met deskundige juristen, zowel intern als extern (HR professionals van het openbaar ambt, academici, enz.) en voert met andere overheidsorganisaties benchmarks uit met betrekking tot het juridisch statuut van het personeel.
 • werkt samen met interne en externe HR-deskundigen en met projectleiders die over de terreinkennis beschikken voor het ontwikkelen van nieuwe regelgevende concepten.
 • werkt enerzijds samen met de politiek en anderzijds met de cliënten, met bijzondere aandacht voor de realiteit van hun specifieke werking.

De FOD BOSA kwam in 2017 tot stand door de fusie van de diensten van de FOD Personeel en Organisatie, de FOD Budget en Beheerscontrole, Fedict en Empreva. De FOD Beleid en Ondersteuning vervult de rol van federale partner op het vlak van IT, HR, organisatiebeheer, integriteitsbeleid en overheidsopdrachten. Op andere vlakken, zoals boekhouding en begroting heeft de FOD een ondersteunende rol.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel - Brussel - vlakbij het Noord station

https://bosa.belgium.be/nl

Gedragsgerichte competenties 

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door meningen en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt op basis van jouw expertise een vertrouwensrelatie met hen op.
 • Je plant en beheert actief je eigen groei door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en neemt verantwoordelijkheid voor de correctheid van ondernomen acties

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Je motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore (X2).


Pluspunten

 • Aangezien je in een tweetalige omgeving tewerkgesteld wordt, is de kennis van het frans een troef.

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Je wordt aangeworven via een startbaanovereenkomst als Jurist (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 42.057,74 EUR (niveau A1) (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Voordelen 

 • glijdende werkuren in een 40-uren week
 • mogelijkheid tot telewerk
 • telewerk- en kantoorvergoeding van €50/maand
 • 26 dagen verlof per jaar en 12 recuperatiedagen
 • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomt in de gsm-kosten
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+ kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

1. Screening van deelnemingsvoorwaarden.
Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt en gezien de aard van het contract (startbaanovereenkomst - rosetta) mag je niet ouder zijn dan 26 jaar. 

2. Functiespecifieke screening: interview (ongeveer 50 minuten)
Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 
Je motivatiebrief en cv worden gebruikt als bijkomende informatie voor het interview. 

Het interview zal doorgaan begin januari (onder voorbehoud). 

Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij kim.huygh@bosa.fgov.be 

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

Solliciteren kan tot en met 18/12/2022.

Bezorg onderstaande documenten aan mevr. Kim Huygh, HR Business Partner, via kim.huygh@bosa.fgov.be : 

• Je CV 
• Je motivatiebrief 
• Een kopie van je diploma 
• Een kopie van je identiteitskaart

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte of wil je meer info over ons diversiteitsbeleid?

Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Kim Huygh - HR Business Partner
E: kim.huygh@bosa.fgov.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures