Het departement Socioprofessionele inschakeling van het OCMW van Schaarbeek zoekt een verantwoordelijke voor het beheer van zijn nieuwe kinderdagverblijf. De verantwoordelijke zal de volgende opdrachten hebben:

 • Aanspreekpersoon zijn voor alle vragen i.v.m. gezondheid en de veiligheid in de crèche voor alle kinderen en hun families, de gemeenschap en de teams.
 • De crèche optimaal beheren zowel op financieel en administratief als op organisatorisch vlak en dit in overeenstemming met de hiërarchische lijn.
 • Ervoor zorgen dat er een wederzijdse vertrouwensrelatie tussen de professionals en de ouders tot stand komt en blijft bestaan door ervoor te zorgen dat iedereen die aan de voorwaarden voldoet zonder discriminatie toegang krijgt tot de crèche en door het ouderschap te ondersteunen.
 • De daadwerkelijke uitvoering van het opvangproject coördineren, toezien op de evaluatie en evolutie van dit project met inbegrip van de sociale en gezondheidsdimensies.
 • Het opvangproject van de crèche uitvoeren in overeenstemming met de strategie van het bestuur.
 • De werking van de crèche (personeel en infrastructuur) analyseren en optimaliseren, aanbevelingen formuleren om voor te leggen aan de hiërarchische lijn.
 • Ervoor zorgen dat de gedragslijnen, procedures, dagelijkse activiteiten en projecten voor zijn eenheid worden uitgevoerd door zich te vergewissen van het welzijn van de kinderen en van de ontwikkeling van hun autonomie
 • Systemen en processen implementeren met het oog op het goede verloop van de activiteiten
 • Als tussenpersoon fungeren ten aanzien van de families, partners, lokale actoren, acties ontwikkelen om te zorgen voor openheid naar de lokale gemeenschap.
 • De activiteiten van de teamleden leiden, organiseren en superviseren naar gelang de prioriteiten en vaardigheden. De evaluatiecyclus van de personeelsleden van de crèche uitvoeren.

OCMW SCHAARBEEK

HET OCMW VAN SCHAARBEEK IN HET KORT:

 • Het 2e grootste OCMW van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Een nieuwe managementcultuur die berust op de principes van welwillendheid, respect, rechtvaardigheid en vernieuwing.
 • Een aangename werkplek die bereikbaar is met het openbaar vervoer.
 • Meer dan 1000 werknemers waarvan 350 socioprofessionele inschakelingsmedewerkers.
 • Het OCMW van Schaarbeek voert een beleid van diversiteit, non-discriminatie en gelijke rechten. Wij garanderen voor alle kandidaten een gelijke behandeling en toegang tot de selecties. De bekwaamheden zijn doorslaggevend, en dit ongeacht de leeftijd, de afkomst, de handicap, het geslacht of de seksuele geaardheid.

 

CRECHE ‘Courte Echelle’

In deze tijden waarin er continu opvangplaatsen te kort zijn, is de bouw van een crèche het resultaat van een denkoefening van het OCMW van Schaarbeek dat moest vaststellen dat het niet vinden van een opvangplaats echt een obstakel is voor het socioprofessioneel inschakelingstraject van de begunstigde burgers.

Crèche ‘Courte Echelle’ zal 60 plaatsen tellen en opent binnenkort zijn deuren in hartje Schaarbeek. De crèche zal in de eerste plaats inzetten op de opvang van de kinderen van de begunstigde burgers die een socioprofessioneel inschakelingstraject volgen.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1030 Schaarbeek - SCHAARBEEK

Verblijfsvergunning met onbeperkte arbeidsvergunning of vrijgesteld zijn van een arbeidsvergunning voor personen van buiten de EU

 

Toegangsvoorwaarden:

 • Bachelor in een van de volgende richtingen:
 • maatschappelijk assistent
 • verpleegkunde (met inbegrip van sociaal verpleegkundige of verpleegkundige met specialisatie in gemeenschapsgezondheid)
 • verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg
  • OF master in één van de volgende richtingen:
  • psychologie en/of educatiewetenschappen
  • sociaal werk en sociaal beleid [ingénierie et action sociale]
  • volksgezondheidswetenschappen
   • Kennis van de andere landstaal hebben (in het bezit zijn van het Selorbrevet artikel 9 &2 alinea 1 of bereid zijn om het te behalen).
   • Minstens 21 jaar oud zijn
   • Aan de voorwaarden voldoen die vereist zijn ten gevolge van het besluit van de Regering van de Franse gemeenschap van 02.05.2019
    • ART. 16 – Uittreksel uit het strafregister  - Model 596-2, dat minder dan 6 maanden oud is: model dat bedoeld is om toegang te krijgen tot een “activiteit die onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt” (artikel 596, tweede lid, Wetboek van strafvordering).
    • ART. 17 – over een medisch attest beschikken dat minder dan drie maanden oud is, waarin wordt verklaard dat er op het ogenblik van het onderzoek geen enkele lichamelijke of geestelijke aandoening is die een gevaar zou kunnen vormen voor de opgevangen kinderen.
    • ART. 18 –elke vrouw tussen de 15 en 50 jaar die geacht wordt regelmatig contact met de opgevangen kinderen, beschikt over een bewijs van de immuniteit tegen rodehond.

 

Ervaring:

 • Minimaal 3jaar ervaring
 • Ervaring in teammanagement en projectbeheer
 • Door ONE erkende aanvullende opleiding voor de uitoefening van de functie van directeur is een pluspunt of bereid zijn om binnen de 2 jaar na de indiensttreding voor deze opleiding te slagen.

 

 Technische kennis (knowhow):

 • Institutionele kennis van het OCMW, de ONE-wetgeving en de deontologische regels die gelden in de kinderopvangsector
 • Kennis van de psychopedagogische aspecten van de ontwikkeling van het kind en psychosociale noties
 • Kennis van kantoorsoftware (Excel)
 • Managementvaardigheden

 

Soft skills & kwaliteiten:

 • Toetreding tot de bedrijfscultuur gericht op een participatieve aanpak
 • Integer en professioneel handelen
 • Assertief, proactief en constructief, u bent een uitstekende communicator en oplossingsgericht
 • Leadership en management
 • Stiptheid en zin voor organisatie
 • Observatie- en reactievermogen

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)

 • Voltijds COD voor 37u.30/week
 • Dagwerk / Flexibele uurregelingen van maandag tot vrijdag
 • Gemiddeld 37 vakantiedagen per jaar voor een voltijdse functie
 • Telewerk mogelijk – voorwaarden Art.4 van het reglement telewerken
 • Telewerkpremie mogelijk
 • Weddeschaal overeenkomstig de barema’s van de lokale Brusselse besturen:

NIVEAU A2 in geval van masterdiploma

Maandelijks brutoloon aan de huidige index (erkenning van de beroepservaring onder voorbehoud van afgifte van relevante attesten in toepassing van het geldelijk statuut):

 • 1 jaar anciënniteit = € 4.374,71
 • 10 jaar anciënniteit = € 4.860,79 
 • 20 jaar anciënniteit = € 5.468,40 

NIVEAU BH5 in geval van bachelordiploma

Maandelijks brutoloon aan de huidige index (erkenning van de beroepservaring onder voorbehoud van afgifte van relevante attesten in toepassing van het geldelijk statuut):

 • 3 jaar anciënniteit = € 3.584,83 
 • 10 jaar anciënniteit = € 3.912,94 
 • 20 jaar anciënniteit = € 4.459,79  
 • Volledige overname van de anciënniteit die nuttig is voor de functie
 • Eindejaarspremie
 • Maandelijkse taalpremie indien in het bezit van het SELORBREVET
 • Maaltijdcheques met een nominale waarde van 8 euro
 • Terbeschikkingstelling van een telefoon voor beroeps- en privégebruik met abonnement
 • Hospitalisatieverzekering (na 6 maanden anciënniteit)
 • Pensioenverzekering
 • Transport: gratis abonnement op het Brusselse MIVB-net
 • Maandelijkse tussenkomst ten belope van 78 % in de kosten van het vervoer met de NMBS/De Lijn/TEC buiten het Brusselse net
 • Fietsvergoeding mogelijk
 • Opleidingsprogramma

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

De schriftelijke proef vindt plaats op 19/01/2023 en de mondelinge proef op 02/02/2023. Gelieve die data nu al in uw agenda te noteren.

OVERTUIGD?

Stuur ons uw kandidatuur in het Frans of in het Nederlands tegen uiterlijk:

08/01/2023

Per e-mail naar:
grh-hrm@cpas-schaerbeek.brussels

Of per post naar:
OCMW van Schaarbeek
Human resources
Reyerslaan 70
1030 Schaarbeek

De kandidatuurdossiers moeten verplicht het volgende bevatten:
- de functiereferentie in het onderwerp van uw kandidatuur
- een up-to-date cv (pdf)
- een motivatiebrief (pdf)
- een kopie van het vereiste diploma of gelijkwaardigheids-attest (pdf)
- een uittreksel uit het strafregister, model 596-2 (pdf)
Onvolledige dossiers worden niet behandeld.
De schriftelijke proef vindt plaats op 19/01/2023 en de mondelinge proef op 02/02/2023. Gelieve die data nu al in uw agenda te noteren.

Het OCMW van Schaarbeek voert een beleid van diversiteit, non-discriminatie en gelijke rechten. Wij garanderen voor alle kandidaten een gelijke behandeling en toegang tot de selecties. De bekwaamheden zijn doorslaggevend, en dit ongeacht de leeftijd, de afkomst, de handicap, het geslacht of de seksuele geaardheid.

SANCHEZ Matias - Chargé de recrutement
P: 024355638
E: grh-hrm@cpas-schaerbeek.brussels

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures