Je plant en coördineert de werkzaamheden van uw dienst(en) aan de hand van het beleidsplan van het opvangcentrum en van de instructies van uw directeur en het hoofdbestuur.

Je staat in voor de goede dagelijkse aansturing van uw dienst(en): je zorgt voor de verdeling en opvolging van taken, je werkt verbeteringen, procedures, richtlijnen en vademecums uit.

Je ziet toe op de naleving van de bestaande arbeidsreglementering, de goede arbeidsomstandigheden, procedures, richtlijnen en gedragscodes.

 

Je organiseert overlegmomenten. Je motiveert, coacht en evalueert jouw medewerkers. Je stimuleert de ontwikkeling van de competenties van jouw medewerkers aan de hand van vormingsinitiatieven.

 

Je bent beschikbaar voor jouw medewerkers bij vragen en problemen. Je beheert complexe probleemdossiers. Je bent buiten de bureau-uren bereikbaar per telefoon in noodgevallen.

Je neemt deel aan multidisciplinair overleg en directievergaderingen. Je deelt jouw expertise. rapporteert, maakt analyses en geeft adviezen aan de directie over uw beleidsdomein(en).

Je vervangt jouw collega’s adjunct-directeurs en de centrumverantwoordelijke bij afwezigheid.

Fedasil

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

 

Fedasil zoekt een

Adjunct-directeur 

opvangcentrum Koksijde

 

Functie

Doel

 

Je stuurt enkele diensten aan binnen het opvangcentrum om de operationele doelstellingen van deze diensten te bereiken en te zorgen voor een efficiënte, kwalitatieve en humane opvang van asielzoekers.

 

Context

 

Het opvangcentrum voor asielzoekers in Koksijde is een federaal opvangcentrum beheerd door Fedasil met een capaciteit van 300 plaatsen voor families, alleenstaande mannen en vrouwen en 35 niet-begeleide minderjarigen.

 

De personeelsleden verzekeren de omkadering van de bewoners en hebben verschillende taken en profielen. Samen vormen ze de verschillende diensten van het centrum: het onthaal, de sociale dienst, de medische dienst, de logistieke-technische dienst, de administratie, de dienst schoolbegeleiding en animatie, de opvoeders,…

Als adjunct-directeur werk je binnen de centrumdirectie als ondersteuning van de centrumverantwoordelijke. Als adjunct centrumverantwoordelijke stuur je volgende diensten aan: logistiek-technische dienst, HR dienst en financiële dienst. Je zal als back up werken voor animatie en de buurtwerking.


Vacatures

  • Aantal (1) - 8670 Koksijde - Koksijde
  • Aantal (1) - 8670 Oostduinkerke - Koksijde
  • Aantal (1) - 8670 Wulpen - Koksijde

http://www.fedasil.be

U heeft een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be.

 

Diploma en ervaring

 

Je bent houder van een master/licentiaat diploma.

Je hebt een eerste relevante professionele ervaring in een leidinggevende functie.

 

Technische vaardigheden

Vereisten

Je hebt kennis van leidinggeven en van het evalueren van medewerkers.

Je hebt een goede basiskennis van MS Office: Word, Excel, PowerPoint,…

Je hebt voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare multiculturele doelgroep.

 

Troeven

Je bent vertrouwd met het werken in een multidisciplinair team en/of in een residentiële setting.

Je hebt ervaring met projectbeheer en procesverbetering.

Je hebt kennis van het Engels en/of andere vreemde talen.

 

Algemene vaardigheden

 

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen: Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen: Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

Ondersteunen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.


Niveau

  • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Type overeenkomst

Een voltijds contract (38u/week) van bepaalde duur voor 6 maanden met mogelijkheid tot verlenging.

Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten voor de duur van minstens 2 jaar.

De aangelegde werfreserve kan ook door andere opvangcentra gebruikt worden.

 

Loon

 

Je wordt aangeworven op het niveau NA11 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum bruto maandsalaris bedraagt €3. 575, 01 en €4. 797, 18 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van je nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be

 

Voordelen

 

Glijdend uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering. 

Mogelijkheid tot telewerk. 

 

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie zal bestaan uit een schriftelijke test en een selectiegesprek. De selectiegesprekken zullen doorgaan in januari 2023. Van alle kandidaten die geschikt worden bevonden, wordt de kandidatuur in een werfreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij mateus.bontor@fedasil.be (selectieverantwoordelijke) 

 

Solliciteer tegen ten laatste 28/12/2022 door het kandidatenformulier in te vullen via de link "solliciteren" onderaan de vacature. Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

  • een motivatiebrief
  • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
  • een kopie van het vereiste diploma.

 

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen.

 

http://www.fedasil.be

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures