Opgelet: Gezien de aard van het contract (startbaanovereenkomst) mag je niet ouder zijn dan 26 jaar om te kunnen deelnemen aan deze procedure.

Word jij dé go-to persoon voor alles wat te maken heeft met de identiteitsdocumenten van de burgers?

Wij zoeken junior administratief assistenten voor de Belpic-Helpdesk van het Rijksregister (Koloniënstraat 11, 1000 Brussel).

 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor gemeenten en burgers bij vragen over identiteits- of verblijfskaarten.
 • Je registreert en behandelt aangiftes, in verband met het verlies, de diefstal of de vernietiging van identiteitsdocumenten (e-ID, verblijfstitels), die per fax of telefonisch gedaan worden.
 • Je staat politiediensten, burgers, gemeentes en diplomatische posten te woord inzake hun aangifte.
 • Je levert elektronische identiteitskaarten en paspoorten af.
 • Je bent tussenpersoon aangaande het contact tussen de gemeenten, de kaartproducenten en het Rijksregister.
 • Je deelt procedurewijzigingen en pannes mee aan klanten en gemeenten.
 • Je staat in voor de monitoring, registratie, en opvolging van problemen die opduiken tijdens de aanmaak van een elektronische identiteitskaart.
 • Je staat in voor het onderzoek dat gekoppeld is aan kaarten die productiefouten vertonen.
 • Je test programma’s en toepassingen (“Mijn dossier”, de website) die door de helpdesk en het Rijksregister gebruikt worden.
 • Start je bij de eerstelijnsdienst? Dan werk je in een vol continusysteem om de 24/7 beschikbaarheid van de dienst te garanderen. Je ontvangt hiervoor een toelage van 20%.
 • Werk je aan het loket? Dan zorg je voor het afgeven van kaarten die in spoedprocedure worden aangevraagd. Je registreert ook de aanvraag en afgifte van kaarten in dringende gevallen.

Meer info over de jobinhoud?

Nicole Semal - Administratief deskundige Call center/Helpdesk ADIB
Algemene Directie Identiteit & Burgerzaken
Tel. : 02 518 22 82
E-mail : nicole.semal@rrn.fgov.be

FOD Binnenlandse Zaken

Er zijn 3 vacante plaatsen bij de Algemene Directie Identiteit en Burgerzaken (Koloniënstraat 11 - 1000 Brussel), van de FOD Binnenlandse Zaken.
 

ALGEMENE DIRECTIE IDENTITEIT EN BURGERZAKEN

De Algemene Directie Identiteit en Burgerzaken (ADIB) waakt over jouw democratische rechten en identiteit als Belgisch burger. Zo organiseren wij verkiezingen, beheren wij het Rijksregister én verdelen en produceren wij identiteitskaarten.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te beschermen. Bij geboorte krijg je als Belg een uniek rijksregisternummer. Jouw bevolkingsgegevens (domicilie, burgerlijke stand, nationaliteit,…) komen dan terecht in het Rijksregister. Wij beslissen wie deze informatie kan raadplegen en wie toegang heeft tot bepaalde bestuursdocumenten.

Dat rijksregisternummer koppelen wij aan de identiteitskaart. Wie een nieuwe eID aanvraagt, zal merken dat die er lichtjes anders uitziet. Niet alleen de buitenkant ziet er anders uit, ook de kaart zelf is vernieuwd. De geperforeerde foto in combinatie met vingerafdrukken maken het nu nog moeilijker om de kaart te vervalsen. Zo beschermen wij jou beter tegen identiteitsfraude.

Tot slot zien wij toe op de correcte naleving van de taalwetgeving in bestuurszaken en behoort ook het protocol tot ons takenpakket. Wij organiseren grote nationale events zoals staatsbegrafenissen en de 21 juli-vieringen.

HELPDESK BELPIC

De helpdesk Belpic is een dienst die burgers, gemeenten en andere overheidsdiensten probeert te helpen als ze problemen hebben met een identiteitsbewijs. Het gaat hier dan vooral om de elektronische identiteitskaart, de Kids-kaart en de verblijftitels voor vreemdelingen. Er is ook een samenwerking met Buitenlandse Zaken voor het internationale paspoort.

De Helpdesk Belpic voert veel taken uit. Deze kunnen in 4 categorieën worden onderverdeeld:

 • DOCSTOP: het blokkeren van de verloren of gestolen identiteitskaarten. Zoals voor bankkaarten, kunnen de burgers ons 24u/24 7d/7 bellen om een verloren of gestolen identiteitsdocument te laten blokkeren. De politie faxt ons eveneens de verklaringen door die in hun bureaus werden afgelegd door burgers.
 • De gemeenten bijstaan tijdens het hele aanvraag-, productie- en afgifteproces van de identiteitskaart. Indien een gemeentebeambte te maken krijgt met een technisch probleem of zich een vraag stelt over een procedure, neemt hij contact op met onze Helpdesk.
 • Vragen die burgers zich stellen over de eID worden door deze dienst beantwoord, bijvoorbeeld: ‘ Waarvoor dient mijn kaart?’  ‘Wat moet ik doen als ik mijn pincode ben vergeten?’ of  ‘Hoeveel kost een Kids-ID?’.
 • Tot slot verzekeren wij ook een doorlopende dienst 24 uur op 24 en 7 dagen op 7, wat maakt dat wij de eerste zijn die defecten van de toepassingen of servers van het Rijksregister opsporen, en dat wij snel kunnen reageren.


FOD BINNENLANDSE ZAKEN


Veiligheid, crisisbeheer, brand- en inbraakpreventie, beheer van het Rijksregister, organiseren van verkiezingen, uitreiken van identiteitskaarten, beheren van migratiestromen … FOD Binnenlandse Zaken doet het allemaal en nog veel meer.

Uw veiligheid, ons beroep. Als FOD Binnenlandse zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of mee te beslissen, maar zeker ook om mee te doen.

Onze FOD telt meer dan vijfduizend medewerkers verdeeld over de zes algemene directies (Civiele Veiligheid, Nationaal Crisiscentrum, Dienst Vreemdelingenzaken, Veiligheid & Preventie en Identiteit & Burgerzaken en Digitale Innovatie & Ontwikkelingen), de overkoepelende stafdirecties, coördinatie- & ondersteuningsdiensten en de vier onafhankelijke diensten (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en de Federale diensten van de Gouverneurs).


Vacatures

 • Aantal (3) - 1000 Brussel - Koloniënstraat

https://www.ibz.be/nl

Deelnemingsvoorwaarden


1. Je beschikt over een diploma hoger secundair onderwijs. 

2. Er is geen ervaring vereist. 

3. Gezien de aard van het contract (startbaanovereenkomst - Rosetta) mag je niet ouder zijn dan 26 jaar.

4. Competenties

 • Je bent klantgericht.
 • Je bent betrouwbaar.
 • Je kan resultaten bereiken.
 • Je kan goed mondeling communiceren.

En je bent gemotiveerd!


 


Niveau

 • Hoger secundair

Je wordt aangeworven als administratief assistent (niveau C) met de bijhorende weddeschaal C1.

Je krijgt een contract van bepaalde duur. Opgelet! De startbaanovereenkomst duurt zolang de tewerkstelling van de jongere bij de werkgever duurt, tot - ten laatste - het einde van het kwartaal waarin de jongere 26 jaar wordt. 

Loon

Minimum aanvangswedde: € 27.987,03 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Bovenop het basisloon, worden onderstaande toelagen toegekend:

 • Je ontvangt een toelage van 1/1976e van je brutojaarwedde per uur : 20% voor de eerstelijnsdienst en 15% voor het loket.

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid tot telewerk (afhankelijk van de functie)
  • 26 dagen verlof + 12 compensatiedagen (bij voltijdse tewerkstelling via niet-priksysteem)
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop van het werk 
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Interview

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie en beeld van de functie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Het interview zal plaatsvinden bij de Algemene Directie Identiteit en Burgerzaken (Koloniënstraat 11, 1000 Brussel)

Je cv en motivatiebrief die je via mail stuurt worden gebruikt voor een voorafgaandelijke screening en als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Solliciteren kan tot en met 19 december 2021.

Stuur je cv, motivatie en kopie van je diploma naar jobs.NL@ibz.be 

Na de CV-screening ontvang je de nodige informatie over hoe je je interviewmoment kunt vastleggen.

https://selor.be/nl/

Wij voeren een actief diversiteitsbeleid en waken over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Gilke Stouthuyzen - Attaché P&O
P: 02/488.15.83
E: gilke.stouthuyzen@ibz.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures