Ben je op zoek naar een afwisselende functie? Heb je "goesting" om te werken en om bij te leren? Dan ben jij misschien de persoon die wij zoeken!


1. Als beheerder van de stock, sta je in voor de verdeling van kantoorbenodigdheden en het beheer van het magazijn:

 • De vragen om materiaal/kantoorbenodigheden verzamelen, evalueren en ter beschikking stellen van het personeel
 • Opvolgen van de voorraden en zo nodig de bestellingen voorbereiden
 • Bestelbons opstellen en aanvragen doorgeven aan de bevoegde instanties om ze te ondertekenen
 • Formulieren en bijkomende documenten invullen wanneer nodig
 • Contact opnemen met leveranciers en prijsoffertes aanvragen
 • Nagaan of de leveringen correct zijn en de facturen controleren


2. Als administratief bediende, help je administratieve taken uitvoeren en sta je in voor het klasseren en coderen van dossiers.

 • Instaan voor het klasseren van dossiers en voor het coderen van gegevens in het systeem zodat iedereen op korte tijd de nodige informatie kan vinden
 • Ervoor zorgen dat de procedures gerespecteerd worden en dat de nodige documenten correct ingevuld worden
 • Antwoorden op de vragen van medewerkers en leveranciers i.v.m. de te volgen procedures


3. Als logistieke ondersteuner zie je erop toe dat de technische installaties en gebouwen goed onderhouden worden.

 • Verzamelen van meldingen van defecten van materieel, technische installaties,... en/of klachten over schoonmaak en deze doorgeven aan de bevoegde personen (intern – externe onderhoudsfirma’s) en de opvolging ervan verzekeren
 • Opvolging van het jaarlijks, tweejaarlijks of vijfjaarlijks onderhoud van technische installaties (verwarming, koelgroepen, liften, electrische installaties …)


4. Als ondersteunder duurzame ontwikkeling, sensibiliseer je het personeel help je mee de ecologische voetafruk van de instelling te verminderen.

 • Opvolging van reglementering inzake duurzame ontwikkeling en mobiliteit
 • Acties voorstellen en uitwerken naar personeel toe met betrekking tot deze problematiek
 • Opmaak bedrijfsvervoersplan
 • Deelname aan werkgroepen inzak duurzame ontwikkeling en mobiliteit


5. Als beheerder van de inventaris, zorg je dat de instelling beschikt over een geactualiseerde inventaris van zijn patrimonium (onroerend en roerende investeringsgoederen).

 • Inschrijven van investeringsgoederen in het inventarisboek (papier – elektronisch)
 • Opvolgen van de uitgaande transfers (verwijderd meubilair, kasten, ….)
 • Uitvoeren van jaarlijkse controle

Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Er is 1 plaats vacant als logistiek deskundige (niveau B) bij de logistieke dienst van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Troonstraat 30A, 1000 Brussel).

De logistieke dienst ondersteunt de praktische werking van de HZIV. Ze organiseert het onthaal en het algemeen secretariaat op het Centraal Bestuur en staat in voor alle bestellingen, prijsvergelijkingen en betalingen van de werken, diensten en goederen die aan de HZIV geleverd worden.

De HZIV heeft hiervoor een budget voor werking- en investeringskosten. In samenwerking met de dienst boekhouding wordt dit budget zo efficiënt mogelijk beheerd, rekening houdend met de strategische toekomstplannen van de HZIV en met de wet op overheidsopdrachten.

Concreet betekent dit dat de Logistieke dienst zich bezig houdt met:

 • De postbedeling en -verzending op het Centraal Bestuur
 • Het onthaal op het Centraal Bestuur
 • Het beheer van de gebouwen van de HZIV en hun uitrusting
 • Voorzien in de nodige werkingsmiddelen
 • Opstellen van prijsaanvragen en bestelbonnen voor diverse bestellingen (kantoormateriaal, meubilair, onderhoudscontracten, werken in de gebouwen, enz.)
 • Het onderhouden van de contacten met de verschillende leveranciers, dienstverleners en aannemers
 • Het opvolgen en betalen van facturen
 • De distributie van diverse kantoorbenodigdheden en materiaal naar en van de verschillende regionale kantoren door de chauffeur

De HZIV is een Openbare Instelling van Sociale Zekerheid. Haar opdracht bestaat er in aan elke persoon de garantie te bieden dat hij zijn rechten inzake de ziekte- en invaliditeitsverzekering kan laten gelden, los van elke financiële belemmering en los van alle ideologische, sociaal-economische of medische factoren.

Eigen aan de HZIV is dat zij enkel actief is in de verplichte ziekteverzekering en niemand uitsluit (m.a.w. de HZIV verzekert iedereen die er om vraagt).

De HZIV wenst een dynamische en klantgerichte instelling te zijn, met bekwaam en gemotiveerd personeel, die zich inzet voor een kwalitatieve dienstverlening en oog heeft voor voortdurende verbetering met een bijzondere aandacht voor de sociaal zwakkere.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel - Troonstraat 30A, 1000 Brussel

http://hziv.be

Gedragsgerichte competenties
 

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk. Opgelet! Jouw motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

 • Basiskennis Frans

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 

 • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • Diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
 • Getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • Diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur

2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien. 


Niveau

 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)

Wij bieden jou een eerste werkervaring en een eventueel toekomstig parcours binnen onze organisatie. Je wordt intern opgeleid. 

Je wordt aangeworven als logistiek deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1 via een startbaanovereenkomst, het contract is geldig tot de leeftijd van 26 jaar, mits een positieve evaluatie.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 32.300,65 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 


Voordelen 

 • maaltijdcheques (6 euro/dag)
 • mogelijkheid tot telewerk (maximum 50% van je arbeidstijd)
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een laptop
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week.
 • minimum 26 dagen verlof per jaar + gesloten tussen Kerst en Nieuwjaar

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

De kandidaten die voldoen aan de in de functiebeschrijving vermelde voorwaarden (startbaan voor jongeren onder de 26 jaar en diplomavoorwaarden) zullen zo snel mogelijk opgeroepen worden voor een (online) interview. Indien het aantal inschrijvingen te groot is zal een eerste screening op basis van CV en motivatiebrief gebeuren.

Mondelinge proef

Het interview evalueert of uw competenties (zie rubriek 'competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over uw motivatie, uw interesse en uw voeling met het werkterrein.

Gelieve jouw CV samen met een motivatiebrief te mailen naar: Dienst HR (met vermelding van de functie) via werecruit@hziv.be.

Zorg er ook voor dat jouw geboortedatum of rijksregisternummer duidelijk vermeld wordt

De HZIV streeft naar een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor alle sollicitanten. Binnen het personeelsbeleid van HZIV primeren competenties op leeftijd, geslacht, achtergrond, handicap, ….

Marc Van Schelvergem - Directeur logistieke dienst
P: 02/229 34 25
E: mvanschelvergem@hziv.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures