U geeft leiding en budgettaire raad aan de financiële dienst en bent verantwoordelijk voor de planning, organisatie, opvolging en coördinatie van de financiële activiteiten van de diensten van het OCMW.

De voornaamste taken van de financieel directeur worden bepaald door de organieke wet.

OCMW GANSHOREN

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn


Vacatures

  • Aantal (1) - 1083 Ganshoren

https://cpasganshoren.be/nl/

Houder zijn van minstens de diploma's of getuigschriften die in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A in de diensten van het Rijk, de Gemeenschappen en de Gewesten (zoals is voorzien in het ’B.V.C.G.C van 4/12/2008 tot vaststelling van de algemene bepalingen inzake het administratief en geldelijk statuut van de algemeen secretarissen en de financieel directeurs van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn)

Deze diploma’s en getuigschriften moeten zijn uitgereikt door een Belgische universiteit, met inbegrip van de scholen die aan een universiteit verbonden zijn, of door een instelling die ermee gelijkgesteld is door de wet of het decreet of een examencommissie ingesteld door het Rijk of door een van de Gemeenschappen.

Ook de diploma’s en getuigschriften verkregen op basis van een buitenlandse regeling die krachtens internationale verdragen of overeenkomsten of in toepassing van de procedure tot toekenning van de gelijkstelling van buitenlandse diploma’s en getuigschriften, gelijkgesteld zijn aan één van de voormelde diploma’s of getuigschriften, worden aanvaard.


Niveau

  • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Wij bieden u :

  • Voltijdse statutaire betrekking
  • Verloning : wettelijk geïndexeerd barema (5.443,89 € - 8.020,82 €)
  • Eindejaarspremie
  • Gratis openbaar vervoer
  • Hospitalisatieverzekering : (tussenkomst van het OCMW : 50%)
  • Vormingen
  • Aantrekkijk verlofregime

Contract: Statutair

Werkregime: Voltijds

U kan de wervingsvoorwaarden, een gedetailleerde functiebeschrijving en de selectieprocedure aanvragen via g.jacques@cpas.woluwe1200.be.

Solliciteren kan tot en met 26 oktober 2020, per aangetekend schrijven ter attentie van de Voorzitster, Mevrouw Chantal De Saeger, Hervormingslaan 63 te 1083 Ganshoren (datum van poststempel telt).

Vereiste bijlagen : motivatiebrief, CV, kopie ID, kopie van je diploma(‘s) en uittreksel strafregister en eventuele taalbrevetten (SELOR).

VAN LIER Veerle - Verantwoordelijke Human Resources
P: 02/422.57.57

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures