Als expert in multimodale mobiliteit kom je terecht bij de dienst 'planificatie' van Brussel Mobiliteit. Je ontwikkelt een nauwe samenwerking met meerdere gemeenten zodat de mobiliteitsdoelstellingen op gewestelijk en gemeentelijk vlak op een samenhangende wijze worden uitgevoerd (o.a. het Gewestelijke mobiliteitsplan, Good Move,...).

 • Je zet in op minder autoverkeer in de woonwijken via de Good Move verkeersluwe zones;
 • Je begeleidt inrichtingswerken waarvan de projectdragers derden zijn (verkeersplan, wegaanleg, trajectafbakening van nieuwe openbaarvervoerlijnen, enzovoort);
 • Je bepaalt de mobiliteitsuitdagingen in het kader van diverse gewestelijke programma’s mee;
 • Je neemt deel aan begeleidingscomités inzake mobiliteitsstudies;
 • Je stelt strategische beleidsnota's op rond de uitdagingen die in overweging moeten worden genomen voor alle verplaatsingswijzen;
 • Je werkt rond nieuwe thema’s waarover nog geen methode ontwikkeld is. In samenwerking met partners ga je deze uitdaging aan;
 • Je behartigt de gewestelijke doelstellingen bij de voor hun concretisering nodige partners (MIVB, Leefmilieu Brussel, perspective.brussels, urban.brussels, parking.brussels, Beliris, studiebureaus, ...);
 • Je vertegenwoordigt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ten aanzien van de mobiliteitsactoren op debatten, en bent een ambassadeur voor multimodaliteit.

Brussel Mobiliteit - GOB

Binnen Brussel Mobiliteit bevind de dienst 'Planificatie' zich onder de directie Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

De dienst Planificatie is belast met de begeleiding en ondersteuning van tal van partners, met het oog op de concretisering van duurzame gewestelijke mobiliteitsdoelstellingen inzake verkeersveiligheid, zowel wat een mentaliteitswijziging (keuze verplaatsingswijzen, veilige praktijken) als een betere leefomgeving in de openbare ruimte betreft (verkeersluwe wijken door het sturen van de verkeersstromen en snelheidsbeperkingen; kwaliteit en veiligheid van de inrichting), rekening houdend met alle gebruikers en hun verschillende behoeften.

Brussel Mobiliteit valt onder de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) Deze instelling is het belangrijkste instrument van de Brusselse Regering voor de uitvoering van haar beleid en zorg voor een coherente, efficiënte en transparante voorbereiding en uitvoering van de gewestelijke beleidslijnen.

Meer info? Hieronder kan je de websites van de GOB en Brussel Mobiliteit vinden!

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Brussel Mobiliteit


Vacatures

 • Aantal (1) - 1035

Er zijn twee mogelijkheden om in aanmerking te komen voor deze vacature:

 • Je bent in het bezit van een algemeen masterdiploma, zonder werkervaring ;
 • Je wordt ook tot de selectieprocedure toegelaten als je student bent in het laatste jaar van het academiejaar 2022-2023 om het vereiste diploma te behalen. Als je slaagt voor de selectieprocedure, kun je pas in dienst treden nadat je het vereiste diploma hebt behaald.

De soorten redeneervermogens, gedragsgerichte en technische competenties die nodig zijn voor deze job, alsook de zaken die mooi meegenomen zijn vind je in het selectie-regelement. Neem dus het selectie-regelement zeker grondig door voor je solliciteert om de specifieke vereisten te kennen.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk. Opgelet! De motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore (X2).


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Wat bieden we?

Er is 1 vacante plaats bij Brussel Mobiliteit.

Je wordt aangeworven als Attaché met de bijhorende weddeschaal A101.

De minimum aanvangswedde bedraagt 43805,02 euro (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

We bieden een aangename werkomgeving gericht op jouw welzijn:

 • respect voor diversiteit en gelijke kansen
 • een optimaal evenwicht tussen werk en privéleven, met een variabel uurrooster, 35 verlofdagen en ook automatisch vrijaf tussen kerstmis en nieuwjaar, de mogelijkheid tot telewerken[1]
 • hospitalisatieverzekering
 • kantines die zelfgemaakte gezonde maaltijden alsook voedingsadvies aanbieden
 • evenementen allerhande
 • sportzaal, stoelmassages...
 • een eigen crèche

En omdat het financiële plaatje ook zijn belang heeft, bieden we bovenop je loon het volgende:

 • het trein- en/of busabonnement (TEC - DE LIJN) 100% terugbetaald
 • gratis MIVB-abonnement
 • fietsvergoeding als je met de fiets komt van 0,25€/km
 • maaltijdcheques met een waarde van 8 euro
 • Een taalpremie na het slagen voor een examen (tussen 600 en 3.200 euro bruto per jaar, nog niet geïndexeerd - huidige index x 1,8845)
 • een tegemoetkoming van 20 euro per maand voor structurele telewerkers
 • een eindejaarspremie en vakantiegeld

Bovendien krijg je verscheidene vormingsmogelijkheden - met o.a. een opleidingspackage voor nieuwe medewerkers, competentiebalansen, opleidingen op maat, loopbaancoaching, enz.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum aan volgende voorwaarden voldoen: 

 • Belg zijn als de uit te oefenen betrekking een rechtstreekse of onrechtstreekse deelname aan het openbaar gezag inhoudt of werkzaamheden omvatten ter bescherming van de algemene belangen van de Staat of andere openbare instanties;
 • gedrag vertonen in overeenstemming met de eisen van de beoogde betrekking;
 • de burgerlijke en politieke rechten hebben;
 • houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat overeenkomt met het niveau van de te verlenen graad.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

 

Contactpersonen:

Voor vragen met betrekking tot de procedure: Lies Vogeler - lvogeler@talent.brussels

Selectiereglement

klik hier

Contract: Statutair

Werkregime: Voltijds

Meer informatie over onze selectieregels vindt u op onze website

Meer informatie over onze selectieregels vindt u op onze website

Voor meer informatie : klik hier 

Lies Vogeler - Selectieassistent
E: lvogeler@talent.brussels

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures