Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.


De dienst Gegevensbescherming en fundamentele rechten EU is op zoek naar een enthousiaste medewerker die wil meewerken aan de voorbereiding en de uitvoering van het federale beleid inzake gegevensbescherming.

Wilt u meewerken aan de uitwerking van dit beleid? Solliciteer dan nu!

Jobinhoud

 • U volgt de ontwikkelingen van het beleid inzake gegevensbescherming, voornamelijk op Belgisch niveau maar ook op Europees en internationaal niveau.
 • U staat de staatssecretaris bij in het kader van de evaluatie van de gegevensbeschermingswet en de noodzakelijke wetgevende hervormingen naar aanleiding van die evaluatie.
 • U adviseert de directie over complexe juridische kwesties in het betrokken rechtsgebied.
 • U werkt en evolueert in netwerken, de Europese en internationale partners en de vertegenwoordigers van andere administraties en kabinetten van de federale regering en van de gemeenschappen en gewesten.
 • U coördineert de verwezenlijking van de projecten teneinde een coherente tenuitvoerlegging van de vastgestelde doelstellingen en prioriteiten mogelijk te maken.
 • U bent klantgericht van nature. U geeft raad, communiceert en antwoordt op de vragen van de interne of externe partners.
 • U zorgt voor dit alles in samenwerking met uw collega’s.

FOD Justitie

Er is 1 vacature in de cel Gegevensbescherming en fundamentele rechten EU bij de FOD Justitie.

Deze dienst maakt deel uit van het directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden.

De belangrijkste opdrachten van de dienst zijn:

 • follow-up en ontwikkeling van de nationale, Europese en internationale regels met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van persoonsgegevens;
 • toetreding van de EU tot de internationale overeenkomsten inzake de rechten van de mens;
 • Handvest van de grondrechten van de Europese Unie;
 • Europees Grondrechtenbureau (FRA).

De FOD Justitie biedt zijn 23 000 medewerkers een aangename werkomgeving en een bedrijfscultuur die gericht is op de burger maar ook op de eigen medewerkers. Samen zetten we ons elke dag in voor een rechtvaardige samenleving.

De verscheidenheid aan jobs, de uitdagingen en de talrijke loopbaanperspectieven dragen bij tot het welzijn van onze medewerkers. Onze organisatie legt de nadruk op kennis uitwisselen, talenten ontwikkelen en ideeën verzilveren, om samen onze doelstellingen te bereiken.

Maatschappelijk engagement is voor ons belangrijk. De FOD Justitie wil een open en moderne organisatie zijn die meegaat met zijn tijd en inspeelt op veranderingen in de maatschappij.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel - Waterloolaan 115

https://justice.belgium.be/fr

Gedragsgerichte competenties

 • U hebt zin voor initiatief en geeft blijk van engagement, flexibiliteit, stiptheid en discretie.
 • U kunt zowel zelfstandig als in groep werken.
 • U kunt binnen welbepaalde en soms zeer korte termijnen werken.
 • U bent stressbestendig en gaat op constructieve wijze met kritiek om.

Troeven 

 • U hebt interesse in het thema gegevensbescherming en volgt de nieuwe politieke en operationele initiatieven; een professionele ervaring in dit domein is een troef.
 • U kent de werking van de federale regering en het Belgische wetgevingsproces.
 • U zal in een meertalige omgeving werken; een goede kennis van het Frans is noodzakelijk, een goede kennis van het Engels is een pluspunt.

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Duur van het opdracht : max 12 maanden

Voordelen

 • Gratis woon- werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • Mogelijkheid tot telewerk
 • Tussenkomst in de professionele gsm-kosten en telewerk

Contract: Talent Exchange

Werkregime: Voltijds

1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie

Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken

2. Online gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken. 

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 25/11/2021 naar het volgende e-mailadres: talentexchange@just.fgov.be - met de referentie "Attaché gegevensbescherming/fundamentele rechten Europese Unie".

https://www.talentexchange.be/nl

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Seppe Brantegem - DG Wetgeving
E: seppe.brantegem@just.fgov.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures