Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Heb je een uitgebreide kennis over hormoonverstorende stoffen? Ben je in staat om snel informatie te analyseren en integreren? Kan je wetenschappelijke verbanden leggen om het effect van hormoonverstorende stoffen op het leefmilieu en/of de gezondheid van de mens aan te tonen? Dan ben jij misschien wel de persoon naar wie wij op zoek zijn!

‘’Wij’’ is het team Stofevaluatie van het DG Leefmilieu van de FOD VVVL. Dit team evalueert de gevaren van chemische stoffen en bereidt op Europees niveau voorstellen voor om de risico’s met betrekking tot deze stoffen te beperken.

Om onze opdrachten te realiseren, zoeken we een tijdelijke versterking. Wat zijn jouw voornaamste opdrachten?

• Je helpt mee om de beschikbare informatie te analyseren met betrekking tot twee hormoonverstorende stoffen, met name Bisphenol S en propylparabeen.

• Je werkt mee aan het uitschrijven van Europese dossiers om deze stoffen officieel te identificeren als hormoonverstorende stoffen.

• Je ondersteunt het team in de uitwerking en de communicatie met betrekking tot deze specifieke dossiers.

• Je neemt actief deel aan discussies met betrekking tot hormoonverstorende stoffen.

FOD Volksgezondheid, VVL - VIA TALENT EXCHANGE

De beschreven functie is vacant bij de cel Chemicals van de dienst Productbeleid en Chemische Stoffen (DPPC) van het Directoraat–Generaal Leefmilieu.

De dienst Productbeleid en Chemische Stoffen bestaat uit drie cellen (Productbeleid, Chemische Stoffen en Biociden) en definieert op basis van de wet “Productnormen” de voorwaarden om producten en substanties te commercialiseren. De drie cellen dragen bij aan de verwezenlijking van hun opdracht door:

•          Actief deel te nemen aan internationale, Europese en nationale onderhandelingen betreffende productbeleid en implementatie van deze regelgeving;

•          Actief betrokken te zijn bij het bepalen van economische stimulansen (vb. taksen, premies, belastingvermindering,…);

•          De risico’s en gevaren die verbonden zijn aan de producten en stoffen te identificeren en te evalueren;

•          De gebruikers bewust te maken zodat zij producten en oplossingen kiezen die voordeliger zijn voor zowel de volksgezondheid als het milieu.

Voor meer informatie over de producten die onder de verantwoordelijkheid vallen van de dienst Productbeleid en Chemische Stoffen verwijzen wij jou graag door naar onze website.

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wil de Belgische promotor zijn van het principe "One World, One Health", door de gezondheid in al haar componenten centraal te stellen in zijn bekommernissen en missies, waarbij het zowel gaat over de menselijke gezondheid als over de gezondheid van de planeet, de gezondheid van dieren en planten en van de voeding. De FOD is een referentiepunt op het vlak van de gezondheid, een transversaal, strategisch en ondersteunend departement “Health and Environment in all policies” en een netwerkorganisatie die zorgt voor een operationele excellentie in de uitvoering van taken met toegevoerde waarde, met de ambitie om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren.

Om daartoe te komen is de FOD een verantwoordelijke, coherente, lerende en creatieve organisatie die steunt op competente en autonome medewerkers die zin hebben voor verantwoordelijkheid en die hun expertise en hun talenten ontwikkelen. De waarden die wij willen waarmaken, elke dag opnieuw zijn: klantgerichtheid, innovatie, integriteit, duurzaamheid, ruimte voor talent en samen in respect.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1210 Sint-Joost-ten-Node - Galileelaan, 5/2 | 1210 Brussel

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Competenties

 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren;
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.

Technische competenties

 • Je beschikt over een uitgebreide kennis over hormoonverstorende stoffen.

Troeven

 • Je hebt een actieve kennis van het Engels en een passieve kennis van het Frans.

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
 • Hoger secundair
 • Lager secundair of geen diploma

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Voltijdse tewerkstelling gedurende 12 maanden

Contract: Talent Exchange

Werkregime: Voltijds

1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie 

Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken.

2. Gesprek (max. 1 uur) : bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht. Gezien de situatie is het mogelijk dat het interview via skype plaatsvindt.

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken. 

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 5 december 2021 naar het volgende e-mailadres: talentexchange@health.fgov.be met het referentienummer TE/2021/DGEM/DPPC/Horm-versto

http://www.health.fgov.be

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Kelly Vandersteen - Expert senior Chemicals
P: 02/524.96.49
E: kelly.vandersteen@health.fgov.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures