Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

We zoeken een Expert Communicatie om de cel CITES van de dienst Multilaterale en Strategische Zaken (AMSZ) van het DG Leefmilieu te ondersteunen bij het uitwerken van de website en andere communicatietools.

De wereldwijde handel in wilde planten- en diersoorten brengt miljarden euro per jaar op. Zonder controle of reglementering kan die een bedreiging vormen voor het voortbestaan van deze soorten in de natuur. Daarom hebben de Verenigde Naties in 1975 het CITES-verdrag ingevoerd (Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora).

Als expert communicatie krijg je onderstaand divers takenpakket dat je zelfstandig zal aanpakken, onder begeleiding van de inhoudelijke experten binnen het bestaand team:

Je coördineert en bereidt de herwerking van de CITES-website voor:

 • De grote lijnen van de nieuwe structuur verder verfijnen én vooral omzetten in het effectief herwerken van de website;

 • De vorm van de website herbekijken en de bestaande teksten nakijken op leesbaarheid en verstaanbaarheid, rekening houdend met de communicatierichtlijnen van de FOD;

 • Verder uitwerken van lijst met FAQ’s, , de antwoorden uitschrijven in samenwerking met andere CITES collega’s.

 Je werkt mee aan de verbetering van de beschikbare informatie in het online aanvraagsysteem (CITES Database):

 • Er zijn heel wat pop-ups die mensen begeleiden bij het correct invullen van hun aanvragen. Dit staat echter nog helemaal niet op punt: pop-ups moeten worden aangepast, aangevuld of nog uitgeschreven;

 • De handleiding van de database voor de Back-office (dus het CITES-team zelf)heeft een update nodig. Dat doe je samen met de collega’s van CITES en van de dienst ICT.  Ook een FAQ van en voor onze collega’s zou de werklast verlichten;

 • Verbeteren en uitwerken van richtlijnen voor de externe gebruikers van de CITES Database: de bestaande stap-voor-stap handleidingen opfrissen, verbeteren en hier en daar vervolledigen.

 Je werkt mee aan de algemene communicatie:

 • Algemene instructies voor onze diverse klantengroep harmoniseren en verbeteren op leesbaarheid en verstaanbaarheid;

 • Mee nadenken bij verzending van nieuwe informatieve mails, richtlijnen, instructies, …;

 • Meewerken aan communicatie rond de CITES Conferentie der Partijen (die zal doorgaan in november 2022): resultaten communiceren en de gevolgen voor onze klanten in een instructie gieten;

 • Schrijven van nieuwsberichten, artikels, posts en tweets over CITES die verspreid zullen worden via de diverse communicatiekanalen van de FOD, DGEM en BeBiodiversity;

 • Meewerken aan de organisatie van events gelinkt aan CITES;

 • Up to date houden van de website van de FOD gelinkt aan de controles op bedreigde soorten en hout.

 Je helpt de inspectie met de inventaris van de inbeslaggenomen specimen.

Je bereidt het didactisch CITES materiaal voor.

Je ondersteunt de transversale cel Communicatie van het DG Leefmilieu.

Je werkt samen met collega’s binnen het team maar ook met andere diensten (bijv. de communicatiedienst van het DG Leefmilieu, ICT, …).

FOD Volksgezondheid, VVL - VIA TALENT EXCHANGE

De beschreven functie is vacant bij de cel CITES van de dienst Multilaterale en Strategische Zaken (AMSZ) van het directoraat–generaal leefmilieu.

De dienst AMSZ promoot het leefmilieu in verschillende beleidsdomeinen, door het uitoefenen van een permanente invloed op federaal, Europees en internationaal niveau. De focus ligt vooral op het behouden van onze biodiversiteit.

De cel CITES bestaat uit een tiental personen. Het CITES-verdrag beschermt meer dan 35.000 dieren – en plantensoorten en afgeleide producten (vb. huiden, bont, veren, schubben, eieren, ivoor…). De soorten die onder het verdrag vallen zijn opgenomen in drie verschillende bijlagen, afhankelijk van het beschermingsniveau dat ze nodig hebben. De cel CITES analyseert de aanvragen en levert de noodzakelijke vergunningen en certificaten af die deze handel toelaten. Daarnaast neemt de cel CITES deel aan de Europese en internationale onderhandelingen over deze conventie, en coördineert het ook de controle op het handelsverkeer, samen met onze diverse partners op het terrein. 

Meer info over de cel Communicatie van DG Leefmilieu:

Het DGEM ontwikkelt een communicatiebeleid gericht op zowel het grote publiek als op specifieke doelgroepen zoals bedrijven, ngo’s, vakbonden, regionale en lokale overheden… Hiervoor zet het DG een ruime waaier aan communicatiekanalen in: persberichten, websites, FOD-portaal, berichten op Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. De communicatiediesnt organiseert ook event op vraag van de verschillende diensten binnen DGEM.

Huidige communicatiekanalen en -acties van de cel CITES

Website : www.citesinbelgie.be

Facebook : #BeBiodiversity en @volksgezondheid

Twitter : #BeBiodiversity en @be_gezondheid


Vacatures

 • Aantal (1) - 1210 Sint-Joost-ten-Node - Galileelaan, 5/2 | 1210 Brussel

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Generieke competenties

 •  Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties;
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren;

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.

 

Technische competenties

 •  Je beschikt over goede redactionele vaardigheden voor het schrijven van webpagina’s, teksten voor folders en brochures;
 • Je schrijft helder, eenvoudig en efficiënt, rekening houdend met de diversiteit van de doelgroep (die bestaat uit particuliere burgers maar ook bedrijven en winkeliers);

 • Je kan ook vlot overweg met sociale media zoals Facebook, Twitter, …

 

Troeven

 • Je hebt zin om de technische skills om de CITES-website en het online aanvraagsysteem aan te pakken en onder de knie te krijgen (zonder hiervoor te moeten kunnen programmeren).
 • Je hebt interesse in thema's rond milieu en biodiversiteit;

 • Je hebt een actieve kennis van het Frans en een passieve kennis van het Engels

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
 • Hoger secundair
 • Lager secundair of geen diploma

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Voltijdse tewerkstelling gedurende 12 maanden

Contract: Talent Exchange

Werkregime: Voltijds

1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie 

Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken.

2. Gesprek (max. 1 uur) : bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht. Gezien de situatie is het mogelijk dat het interview via skype plaatsvindt.

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken. 

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 5 december 2021 naar het volgende e-mailadres: talentexchange@health.fgov.be met het referentienummer TE/2021/DGEM/CITES/com

http://www.health.fgov.be

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Miet Van Looy - Celhoofd CITES
P: 02/524.74.21 – 0473/87.37.05
E: miet.vanlooy@health.fgov.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures