Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Heb je een passie voor talen en wil je mee helpen tools voor taaltests te ontwikkelen en wil je ervoor zorgen dat de testmethodologie evolueert? Dan is dit de geknipte job voor jou!

 • Je bent voorzitter van een jury van experts tijdens de mondelinge taaltesten en neemt actief deel aan het evaluatieproces. Je past hierbij de door de organisatie vastgestelde methodologische principes toe.
 • Je superviseert en begeleidt de jury tijdens de gesprekken en zorgt ervoor dat de methodologische principes naar behoren worden toegepast.
 • Je overlegt met de jury om een eindscore toe te kennen aan de beoordeelde kandidaten, ziet erop toe dat de motivatie met de score strookt en geeft feedback aan de deelnemers.
 • Je waarborgt een kwalitatief methodologisch kader door de gegevens over de taalevaluaties te analyseren en formuleert verbetersuggesties wanneer dat nodig blijkt.
 • Je helpt mee de tests en de taalevaluaties te actualiseren.
 • Je analyseert de aanvragen van de klanten om er passende oplossingen voor te vinden naargelang van je expertise en de beschikbare middelen.
 • Je ontwikkelt de cases, vragenlijsten en taalitems die gebruikt worden in het kader van taalevaluaties.
 • Je zet opleidingen en communicatiecampagnes op touw om de methodologie bij te brengen aan de betrokkenen.
 • Je volgt opleidingen, neemt deel aan conferenties met het oog op je persoonlijke ontwikkeling en om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in je expertisedomein.
 • Je beantwoordt de vragen van de klanten door deze te binnen hun context te situeren om hen objectief en aangepast advies te geven en de resultaten en methodologische keuzes te verklaren.
 • Je staat in voor het contact met de taalassessoren om hen informatie te bezorgen die relevant is voor het uitvoeren van hun opdrachten.
 • Je implementeert en beheert het communicatieplatform samen met de assessoren zodat ze steeds hun kennis blijven bijspijkeren.

FOD BOSA VIA TALENT EXCHANGE

Het team taalcertificering is verantwoordelijk voor het organiseren van de evaluatietests gericht op het afleveren van certificaten aan burgers die deelnemen aan de taaltesten aangeboden door de FOD BOSA, in toepassing van de geldende taalwetgeving. Het organiseert ook evaluaties van taalvaardigheden in het kader van selecties.

De taal- en certificatiedienst maakt deel uit van het Directoraat-Generaal Rekrutering en Ontwikkeling (DG R&O), het dienstcentrum dat actief is op vlak van onder meer rekrutering, selectie en certificatie, personeelsplanning , coaching en begeleiding, ontwikkeling van managementvaardigheden, en veiligheid en gezondheid op het werk.

De FOD BOSA kwam in 2017 tot stand door de fusie van de diensten van de FOD Personeel en Organisatie, de FOD Budget en Beheerscontrole, Fedict en Empreva. De FOD Beleid en Ondersteuning vervult de rol van federale partner op het vlak van IT, HR, organisatiebeheer, integriteitsbeleid en overheidsopdrachten. Op andere vlakken, zoals boekhouding en begroting heeft de FOD een ondersteunende rol.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel - WTCIII (vlakbij Brussel Noord)

https://bosa.belgium.be/nl

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Generieke competenties

 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid 
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties 

Troeven

 • Aangezien je in een tweetalige omgeving zal werken, is een goede kennis van het Frans een pluspunt.
 • Een goede kennis van het Europees referentiekader op vlak van taalniveaus is een pluspunt, maar geen vereiste.

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
 • Hoger secundair
 • Lager secundair of geen diploma
 • Andere

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Duur van het opdracht : max 12 maanden

Huidige salaris package (zie organisatie van oorsprong)

Het werkregime is bespreekbaar (flexibiliteit): min 80%

Telewerk mogelijk

Contract: Talent Exchange

Werkregime: Voltijds

 1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie

Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken

 1. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken. 

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 8 december 2021 naar het volgende e-mailadres: talentexchange@bosa.fgov.be

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Loes Marynissen - Verantwoordelijke taaldienst
P: 02/740.80.17
E: loes.marynissen@bosa.fgov.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures