Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Wij zijn op zoek naar een talent om administratieve ondersteuning te bieden aan de dossierbeheerders van de afdeling diergeneesmiddelen voor de volgende taken:

 • Afsluiten van aanvragen voor het wijzigen van vergunningen voor diergeneesmiddelen: opstellen officiële vergunningsdocumenten en product informatie in de interne databanken bijwerken.
 • Opvragen van de afsluitdocumenten aan de firma's, het controleren van deze documenten, het opstellen van de VHB en de variatietabel en de administratieve opvolging (databank, actualisering dossiers, ... ).
 • Validatie van aanvragen voor het wijzigen van vergunningen voor diergeneesmiddelen zich baserend op de variaties classificatie guideline.  
 • Het opladen van de veterinaire dossiers in de Mesea databank. Dit vereist een correct gebruik van de datasystemen.
 • scans maken van de afsluitingsdocumenten om de databank te vervolledigen en de dossiers af ​​te sluiten.

 

VIA TALENT EXCHANGE

De afdeling diergeneesmiddelen is verantwoordelijk voor het verlenen van nieuwe vergunningen voor het in de handel brengen, variaties en hernieuwingen voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik. Het team bestaat uit 16 personen die nauw samenwerken. Zowel nationale procedures als Europese procedures worden door dit team behandeld. Kenmerkend voor het werk binnen dit team zijn de variatie in het takenpakket. Ten gevolge een nieuw Europees regelgevend kader dienen het komende jaar nieuwe procedures ontwikkeld te worden en de bestaande processen herzien te worden.

Het FAGG is de bevoegde instantie voor de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten. Het FAGG werkt samen met gezondheidszorgbeoefenaars en de andere bevoegde instanties op nationaal en internationaal niveau om ervoor te zorgen dat de burgers maximaal profijt zouden kunnen halen uit de geneesmiddelen en gezondheidsproducten die ze nodig hebben.

 

De activiteiten van het FAGG zijn verdeeld over 3 directoraten-generaal: 

Het DG PRE vergunning beheert alle activiteiten vóór de eerste vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel of gezondheidsproduct.

Het DG POST vergunning bewaakt de bijwerkingen verbonden aan het gebruik van geneesmiddelen en gezondheidsproducten door informatie te verzamelen. Dit DG verzamelt informatie, evalueert deze en neemt maatregelen indien nodig.

Het DG INSPECTIE beheert alle activiteiten inzake inspectie en controle.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1210 Sint-Joost-ten-Node - Brussel

https://www.fagg.be/nl

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Competenties

 • Je beschikt over vaardigheden om informatie te analyseren
 • Je kunt problemen oplossen
 • Je kan goed om met veranderingen
 • Je bent in staat om je kennis te delen
 • Je handelt integer
 • Je kan taken zelfstandig en zorgvuldig uitvoeren
 • Je bent een teamplayer
 • Je kunt handelen om de gestelde doelen te bereiken

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
 • Hoger secundair
 • Lager secundair of geen diploma
 • Andere

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Duur van het opdracht : max 12 maanden

 

Huidige salaris package (zie organisatie van oorsprong)

Telewerk mogelijk  mogelijk

Contract: Talent Exchange

Werkregime: Voltijds

 1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie

Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken

 1. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken. 

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 21/12/2021 naar het volgende e-mailadres: talentexchange@fagg-afmps.be - met de referentie " Administratief Assistent Dierengeneesmiddelen"

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Dries Minne - Hoofd afdeling diergeneesmiddelen
P: 02 528 41 27
E: dries.minne@fagg.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures