Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Heb je een analytische geest? Wil je mee bepalen welke containers gecontroleerd worden door de correcte programmatie van de selectielijnen?

Dan ben jij degene die we zoeken!

We zijn immers op zoek naar een talent die na een interne opleiding in staat is zelfstandig selectielijnen te programmeren (SQL).

 

Taken:

 •         Programmeren van de selectielijnen in de automatische selectiemotor SEDA / BE-Gate;

•          Begeleiden van de risicoanalisten bij het opmaken van hun selectielijnen;

•          Opvolgen van het aantal selecties;

•          Verantwoordelijkheid opnemen voor de selectielijnen van bepaalde types aangifte;

•          Samenwerken met de andere teams binnen het departement.

VIA TALENT EXCHANGE

De FOD Financiën beheert de middelen die het mogelijk maken aan de collectieve behoeften van onze samenleving te voldoen. Dit betekent dat dankzij ons werk de burgers er zeker kunnen van zijn dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en juiste manier worden geïnd. Bovendien zorgen wij ervoor dat de middelen efficiënt worden verdeeld om de zaken die we allemaal gebruiken te kunnen realiseren: infrastructuur, sociale zekerheid, …

                                  

Het departement Risicomanagement van de Algemene Administratie Douane & Accijnzen beheert de ontwikkeling en de methodologie van het risicobeheer voor zowel de fiscale als de niet-fiscale domeinen.  Het merendeel van de controles die de Administratie uitvoert, dienen immers gestuurd te worden op basis van risicoanalyse. 

Team SEDA is verantwoordelijk voor de goede werking van de geautomatiseerde selectiemotor en de correcte programmatie van de selectielijnen die door de risicoanalisten worden opgesteld. Hierbij levert team SEDA tevens de nodige ondersteuning aan de risicoanalisten.

 


Vacatures

 • Aantal (1) - 1030 Schaarbeek - North Galaxy (NoGa)

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Competenties:

Voornaamste:

 • Beschikken over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de correctheid van ondernomen acties;
 • Groepsgeest creëren en bevorderen door zijn/haar mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega’s;
 • Zich op een duidelijke en begrijpelijke manier uitdrukken.

andere:

 • Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie;
 • Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van de oplossing;
 • Tonen, overbrengen en delen van kennis, inzichten en werkwijzen;
 • Zichzelf ontwikkelen (K): de eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken;
 • Betrouwbaarheid tonen (K): integer handelen in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, vertrouwelijkheid respecteren, verbintenissen nakomen en elke vorm van partijdigheid vermijden.

Technische competenties:

 • Basiskennis hebben van SQL (Structered Query Language)

! U moet in het bezit zijn van een veiligheidsmachtiging of de procedure hiervoor doorlopen.

Troeven:

 • Vlot gebruik van PC (Excel, Access) en bereid hierin bij te leren;
 • Gebruikerskennis van de 2de landstaal;
 • Beschikken over een sterk analytische vermogen;
 • Ervaring met SAS-producten.


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
 • Hoger secundair
 • Lager secundair of geen diploma
 • Andere

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Duur van het opdracht : 12 maanden

Het werkregime: Voltijds

Telewerk mogelijk 

Contract: Talent Exchange

Werkregime: Voltijds

 1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie

Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken

 1. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken. 

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 30/01/2022 naar het volgende e-mailadres: talentexchange@minfin.fed.be - met het referentienummer XNT21181

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Preben Bruylandt - Attaché, Teamchef Team SEDA
P: 025760674
E: preben.bruylandt@minfin.fed.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures