Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Hou je ervan cijfers grondig te analyseren? Ben je in staat complexe materie helder te communiceren en adviseer je graag (interne) klanten?

Je taken binnen de dienst begroting zullen de volgende zijn:

 • Je zorgt voor de nodige rapportage van het budget teneinde het management bij te staan bij het nemen van beslissingen.
 • Je fungeert als contactpersoon, zowel voor de medewerkers als voor externen, voor alles wat verband houdt met het budget.
 • Je wijst en beheert de toegekende budgetten toe teneinde deze taken efficiënt en kwaliteitsvol te vervullen.
 • Je evalueert de budgettaire impact van wijzigingen aan projecten en vereffeningskalenders.
 • Je geeft advies over de budgettaire evolutie op basis van de evoluerende cijfers.
 • Je helpt bij de opmaak van de begroting.
 • Je bent beschikbaar voor de gebruikers van de dienst om te antwoorden op eventuele vragen.
 • Je behandelt informatie om de budgetaanvragen te beargumenteren, om budgetvoorstellen op te maken en te ondersteunen.
 • Je analyseert de budgettaire impact van strategische beslissingen.

Voor vragen over de betrekking:

Jan Camerlinck, Diensthoofd a.i financiële dienst: Jan.Camerlinck@buildingsagency.be

VIA TALENT EXCHANGE

De Financiële dienst zorgt voor het opstellen en de opvolging van de uitvoering van de begroting, het voeren en het afsluiten van de algemene boekhouding en het opmaken van de jaarrekeningen. Zij staat ook in voor de opvolging van huurcontracten, financiële analyse en thesauriebeheer. Ze gaat voluit voor modernisering: ze nam niet alleen een nieuw boekhoudprogramma in gebruik maar zet ook maximaal in op de constante verbetering en digitalisering van haar processen.

De Regie der Gebouwen zorgt ervoor dat de federale ambtenaren in kwalitatieve kantoren kunnen werken en houdt ook het federaal architecturaal patrimonium in stand. Haar opdracht bestaat zowel uit het beheer en onderhoud van bestaand federaal vastgoed als uit bouw-, renovatie- en restauratiewerken. De Regie der Gebouwen bestaat uit een hoofdzetel in Brussel en meerdere operationele diensten in het hele land.

De Regie der Gebouwen heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op modernisering en is ook vandaag nog volop in verandering. Zo werkt ze onder meer aan een aangename, kwalitatieve en inspirerende werkomgeving voor haar medewerkers. Dat doet ze door in te zetten op resultaatgericht werk, aantrekkelijke kantoren, nieuwe technologieën en een verdere digitalisering van haar werking. Ten slotte hecht ze ook veel belang aan teamwerk en aan een goed evenwicht tussen werk en privé.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1060 Sint-Gillis (bij-Brussel) - Gulden Vlieslaan

https://www.regiedergebouwen.be/nl

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Competenties

 • Je bent analytisch ingesteld, en haalt er plezier uit om procedures en documenten tot in de puntjes uit te pluizen.
 • Je kan goed communiceren, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Je werkt nauwkeurig en correct.
 • Je kan je werk goed structureren en organiseren.
 • Je kan goed samenwerken.

Pluspunten

 • Je hebt voldoende kennis van het Frans om goed in een tweetalige omgeving te kunnen functioneren.

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Duur van het opdracht : max 12 maanden

 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • verlof tussen kerstmis en nieuwjaar
 • 26 dagen verlof per jaar.

Contract: Talent Exchange

Werkregime: Voltijds

1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie

Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken

2. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 17 januari 2022 naar het volgende e-mailadres: talentexchange@buildingsagency.be.

https://www.regiedergebouwen.be/nl

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Dienst P&O Talent
E: talentexchange@buildingsagency.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures