OPGELET! Dit is een vacature van het Talent Exchange netwerk. De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

De FOD Binnenlandse Zaken is op zoek naar een change manager (m/v/x) om de veranderingen als gevolg van de invoering van verschillende projecten (met prioritair de overgang van een deel van het personeel naar Persopoint) te beheren.

verantwoordelijkheden: 

 • Ontwikkelen van een strategisch plan voor change management in nauwe samenwerking met de projectbeheerder;
 • Instaan voor de uitvoering van dit strategisch veranderplan (begeleiding, opleiding, communicatie, ...) en het  voortdurend aanpassen;
 • Begeleiden en motiveren van de betrokken stakeholders teneinde de uitvoering en de integratie van de verandering te ondersteunen;
 • Opzetten van acties om de verschillende betrokken actoren zo goed mogelijk te laten evolueren in het veranderproces;
 • Instaan voor de communicatie en het beheer van de informatie om het goede verloop van het project permanent te ondersteunen;
 • Regelmatig verslag uitbrengen over de uitvoering van het plan voor change management.  

FOD Binnenlandse Zaken

Veiligheid, crisisbeheer, brand- en inbraakpreventie, beheer van het Rijksregister, organiseren van verkiezingen, uitreiken van identiteitskaarten, beheren van migratiestromen … FOD Binnenlandse Zaken doet het allemaal en nog veel meer.

Uw veiligheid, ons beroep. Als FOD Binnenlandse zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Dit filmpje illustreert dat perfect. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of mee te beslissen, maar zeker ook om mee te doen.

Onze FOD telt meer dan vijfduizend medewerkers verdeeld over de vijf algemene directies (Civiele Veiligheid, Nationaal Crisiscentrum, Dienst Vreemdelingenzaken, Veiligheid & Preventie en Instellingen & Bevolking), de overkoepelende stafdirecties, coördinatie- & ondersteuningsdiensten en de vier onafhankelijke diensten (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en de Federale diensten van de Gouverneurs).

De Stafdirectie Personeel en Organisatie - Facility omvat twee afdelingen: de afdeling "Human Resources Management" en de afdeling "Gebouwen- en Facilitair Beheer".  De eerste afdeling coördineert het algemene personeelsbeheer. Zij ontwikkelt en voert een P&O-beleid ter ondersteuning van de strategische doelstellingen van de FOD en in lijn met het federale P&O-beleid. De tweede afdeling staat in voor het beheer en de coördinatie van de diverse ondersteunende activiteiten (gebouwenbeheer, beveiliging, catering, cleaning, …) ten behoeve van al het personeel en alle diensten om de doelstellingen van de FOD te kunnen realiseren.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel - Leuvenseweg 1 - 1000 BRUSSEL

https://box.ibz.be

BELANGRIJK

 • Je ontwikkelt innovatieve en creatieve ideeën;
 • Je geeft advies aan gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op op basis van je expertise;
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de ondernomen acties;
 • Je creëert en bevordert de teamgeest door je mening en ideeën te delen.
 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.

PLUSPUNTEN

 • Je hebt ervaring met projectbeheer en de uitwerking en uitvoering van strategische veranderingsplannen;
 • Je hebt ervaring met projectmatig werken;
 • Je hebt uitstekende capaciteiten om problemen te analyseren en op te lossen;
 • Je hebt sterke organisatorische vaardigheden;
 • Je hebt minstens een passieve kennis van het Nederlands

 LEERMOGELIJKHEDEN

Deze opdracht is tijdelijk en is enkel bestemd voor statutaire personeelsleden of voor personeelsleden met een contract van onbepaalde duur tewerkgesteld bij één van de organisaties die deelnemen aan het Talent Exchange netwerk.  Deze opdracht biedt de mogelijkheid om bij te dragen aan de uitvoering van innoverende projecten binnen een groeiende organisatie.  


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Duur van de opdracht : max 12 maanden

 • Divers takenpakket, boeiende werkomgeving met ruimte voor autonomie en initiatief
 • Leuke werksfeer en open communicatie
 • De opportuniteit om nieuwe contacten te leggen en je netwerk binnen de federale overheid uit te breiden

Contract: Talent Exchange

Werkregime: Voltijds

-        Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie

Bedankt om jouw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en ons een recent CV en een overtuigende motivatiebrief aan te leveren.

-        Gesprek (ca 1 uur)

Bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht.

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken.

Opgelet ! De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 16 januari 2022 naar het volgende e-mailadres: select@ibz.fgov.be - met de vermelding van de jobtitel. Gelieve ook zeker aan te geven in welke organisatie u momenteel werkt en met welk statuut.

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Mevr. Ariane Schoofs - P&O-correspondent
E: ariane.schoofs@ibz.fgov.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures