Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Wenst u zich persoonlijk in te zetten in de strijd tegen het coronavirus ? Ben je contactvaardig en kan je zelfstandig werken? Dan is deze functie zeker iets voor jou!

Als Controleur Volksgezondheid voor de regio OOst-Vlaanderen, of West-Vlaanderen, zijn dit je belangrijkste taken:

-        Je controleert horeca zaken met betrekken tot het naleven van de corona maatregelen

-        Je bent verplicht om overdag controles uit te voeren, maar ook één à twee keer per maand 's avonds, 's nachts of in het weekend, samen met een collega-inspecteur of met de politie.

-        Je voert controles uit op het terrein

-        Je plant zelf je eigen controles en voert ze alleen, met collega's of met andere bevoegde controlediensten uit om naleving of overtredingen van de verschillende wetten vast te stellen.

-        Je stelt maatregelen op bij een overtreding in de vorm van een waarschuwing of een PV.

-        Je neemt maandelijks deel aan vergaderingen met je collega's uit dezelfde regio, maar ook met collega's die gespecialiseerd zijn in hetzelfde vakgebied als de jouwe.

-        Je werkt nauw samen met collega's die in dezelfde regio werken en een ander expertisegebied hebben.

-        Je beheert je eigen dossiers voor een eventuele opvolging en levert deze aan bij externe en interne klanten van de SPF.

-        Je onderhoudt nauw contact met de lokale autoriteiten en de politie. Zo blijf je op de hoogte en kan je rekenen op hun hulp.

-        Je past je dialoog en je houding aan aan het publiek dat je aanspreekt

FOD Volksgezondheid, VVL - VIA TALENT EXCHANGE

De vacature is vacant bij de Dienst Inspectie Consumptieproducten van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu .

De Dienst Inspectie Consumptieproducten maakt deel uit van het Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. De Dienst houdt zich bezig met de gezondheid van de consumenten op het vlak van consumptieproducten waarvoor er specifieke wetgeving bestaat. Voorbeelden hiervan zijn tabak, elektronische sigaretten, cosmeticaproducten, etc.

Daarnaast voert de Dienst ook controles uit op de verkoop van tabak en alcohol aan minderjarigen, en op het rookverbod.

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wil de Belgische promotor zijn van het principe "One World, One Health", door de gezondheid in al haar componenten centraal te stellen in zijn bekommernissen en missies, waarbij het zowel gaat over de menselijke gezondheid als over de gezondheid van de planeet, de gezondheid van dieren en planten en van de voeding. De FOD is een referentiepunt op het vlak van de Gezondheid, een transversaal, strategisch en ondersteunend departement “Health and Environment in all policies” en een netwerkorganisatie die zorgt voor een operationele excellentie in de uitvoering van taken met toegevoegde waarde, met de ambitie om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren.

Om daartoe te komen is de FOD een verantwoordelijke, coherente, lerende en creatieve organisatie die steunt op competente en autonome medewerkers die zin hebben voor verantwoordelijkheid en die hun expertise en hun talenten ontwikkelen.

Ontdek onze FOD op onze website of op YouTube.


Vacatures

  • Aantal (2) - 1210 Sint-Joost-ten-Node - Galileelaan, 5/2 | 1210 Brussel

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Gedragsgerichte competenties

-        Je denkt vernieuwend door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen.

-        Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en je neemt verantwoordelijkheid voor de correctheid van de ondernomen acties.

-        Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.

-        Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.

-        Je kan zelfstandig omgaan met problemen en deze oplossen. Je zoekt alternatieven en voert oplossingen uit.

-        Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.

Pluspunten

-        Je bent (passief) tweetalig.

-        Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.

-        Je bent in staat om je redenering goed te structureren door het opstellen van procedures, rapporten en model-documenten die correct zijn op het vlak van grammatica en spelling.

-        Je kan wetteksten correct interpreteren en toepassen.

-        Je beschikt over een wagen en een rijbewijs

-        Je hebt ervaring als inspecteur, jurist of expert binnen een inspectiedienst.


Niveau

  • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
  • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
  • Hoger secundair
  • Lager secundair of geen diploma

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Voltijdse tewerkstelling gedurende 12 maanden

Contract: Talent Exchange

Werkregime: Voltijds

1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie 

Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken.

2. Gesprek (max. 1 uur) : bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht. Gezien de situatie is het mogelijk dat het interview via skype plaatsvindt.

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken. 

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 16 januari 2022 naar het volgende e-mailadres: talentexchange@health.fgov.be met het referentienummer TE/2022/DGAPF/controleurs.

http://www.health.fgov.be

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Evelien Van de Perre - Regio verantwoordelijke Oost-Vlaanderen
P: 02/524.74.34
E: evelien.vandeperre@health.fgov.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures