Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

De FOD Sociale Zekerheid heeft naast de Directoraten-Generaal ‘Personen met een handicap’ (DG Han) en ‘Beleidsondersteuning en – coördinatie’ (DG Besoc) een aantal centrale ondersteunende diensten die als basismissie hebben een optimaal kader te scheppen waarbinnen de business (DG Han en DG Besoc) zich kan concentreren op haar kerntaken met als einddoel ervoor te zorgen dat onze FOD een duurzame sociale zekerheid kan blijven vrijwaren.

 

Eén van die centrale diensten is Facility. Deze bestaat uit een aantal verschillende cellen, waaronder de cel Mobility. Voor deze cel zijn we op zoek naar een Coördinator.

 

Als Coördinator van de cel Mobility rapporteer je aan de verantwoordelijke van de dienst Facility. Je geeft leiding aan 1 individuele medewerker. Je hoofdopdracht bestaat eruit de cel vorm te geven en het team aan te sturen. Dit betekent dat je instaat voor een goede organisatie van de cel waarbij het duidelijk is wie wat doet en beslist. Daarnaast zorg je voor het uitwerken van een strategie, visie en beleid die gealigneerd zijn met de organisatiestrategie en -visie op vlak van Mobility.

 

Jouw primaire objectieven:

-          Als coördinator binnen de dienst Facility werk je constructief samen met de verantwoordelijke van de dienst, de andere coördinatoren en betrokkenen buiten de dienst om tot een coherente visie en aanpak te komen en tot een effectieve en klantgerichte ondersteuning te komen.

-          Als verantwoordelijke van de cel stuur je de cel aan en zet je de middelen optimaal in en wend je ze optimaal aan om tot een optimale werking te komen en de doelstellingen te realiseren.

-          Als coach motiveer en begeleid je de medewerkers en het team om tot een optimale werking van het team te komen en om het welzijn van de teamleden te garanderen.

-          Als adviseur en expert formuleer je een visie, doe je beleidsvoorstellen en adviezen voor het vakdomein om bij te dragen tot de strategie van de dienst en een duidelijke en coherente richting te bepalen voor de cel.

-          Als kennisbeheerder, ontwikkel je jouw kennis en stimuleert je de informatie- en kennisuitwisseling binnen het team en over de teams heen om de expertise en geloofwaardigheid van de cel te versterken en de laatste ontwikkelingen te integreren in de werking ervan.

 

FOD Sociale Zekerheid VIA TALENT EXCHANGE

Je wordt Coördinator bij de cel Mobility van de dienst Facility, als onderdeel van de centrale diensten van de FOD Sociale Zekerheid.

De cel Mobility staat onder andere in voor:

-          Het voorzien van aangepaste en efficiënte mobiliteitsoplossingen voor de medewerkers met respect voor het milieu en op basis van het STOP-beleid (stappen, trappen, openbaar vervoer, privé-vervoer).

-          Het beheren van het wagenpark en het beschikbaar stellen en onderhouden van de vervoersmiddelen.

-          Het verlenen van advies en het verrichten van de administratieve verplichtingen omtrent reizen naar buitenland of een reispakket naar het binnenland met overnachting.

-          Het uitvoeren van de administratieve verplichtingen (aankoop tickets, huren bus, reserveren taxi, …) voor het organiseren van binnenlandse dienstverplaatsingen met de trein, bus, tram, taxi...

-          Het aanspreekpunt mobiliteitsplan Brussel.


De dienst Facility garandeert een nette, aangename en gezonde werkruimte, zowel in Brussel als in de provincies, die voldoet aan de veiligheidseisen en de moderne kwaliteitsverwachtingen zodat de medewerkers op een correcte manier hun functie kunnen uitoefenen.

 

Facility voorziet efficiënte, effectieve en duurzame oplossingen op korte en lange termijn met het oog op:

-          het verzorgen van een professionele uitstraling van de gebouwen, de omgeving en de FOD in het algemeen;

-          het 'ontlasten’ van de directoraten-generaal en andere centrale diensten op het vlak van vertalingen, mobiliteit en documentbeheer

om bij te dragen tot de realisatie van een performante organisatie die:

-          duidelijk gestructureerd en wendbaar is,

-          waardengedreven en – bewust is,

-          zichzelf voortdurend verbetert en streeft naar innovatie, optimalisatie en excellentie,

-          de stakeholder centraal stelt,

-          een aantrekkelijke werkgever is voor gedreven en talentvolle medewerkers.


De FOD Sociale Zekerheid staat, samen met de Openbare Instellingen voor de Sociale Zekerheid, in voor de uitwerking van het beleid van de sociale zekerheid, voor de interpretatie van de reglementering ervan en voor de toekenning van tegemoetkomingen aan personen met een handicap.

Vanuit zijn opdrachten en acties naar de publieke actoren en de sociale partners toe, draagt hij bij tot de leefbaarheid en doeltreffendheid van de sociale zekerheidsstelsels en tot het waarborgen van de sociale rechten.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel - Kruidtuinlaan 50 (Finance Tower)

https://socialsecurity.belgium.be/nl

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Generieke competenties

-            Je kan verbanden leggen tussen verschillende gegevens en alternatieven genereren. Je kan ook sluitende conclusies trekken.

-            Je kan beslissingen nemen op basis van (on)volledige informatie. Je onderneemt ook doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.

-            Je geeft advies aan gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie op met hen op basis van jouw expertise.

-            Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier. Je levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.

-            Je geeft gericht feedback aan medewerkers over hun functioneren. Je begeleidt hun ook in hun groei.

-            Je wil je competenties graag ontwikkelen in een omgeving die veel belang hecht aan autonomie en verantwoordelijkheid.

-            Je communiceert graag, zowel mondeling als schriftelijk.

-            Je bent gemotiveerd en klaar om meteen actief te zijn.

Troeven

-            Je oefent een leidinggevende functie uit in een tweetalige omgeving dus een zeer goede kennis van het Frans is pluspunt.

 


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Duur van het opdracht : max 12 maanden

 

 • mogelijkheid tot telewerk
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • gratis woon- werkverkeer met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • tussenkomst in de professionele gsm-kosten en internetabonnement
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • werken in een aangename omgeving

Contract: Talent Exchange

Werkregime: Voltijds

 1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie

Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken

 1. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken. 

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 30/01/2022 naar het volgende e-mailadres: talentexchange@minsoc.fed.be - met het referentienummer TE_2021-077

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Ronny Frederickx
P: +3225098360
E: Ronny.Frederickx@minsoc.fed.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures