Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Je bent de contactpersoon voor je interne en externe klanten, in een meertalige omgeving (Nederlands, Frans, Engels). Je maakt deel uit van een dynamisch team van 8 projectleiders waarin je functionele analyses uitvoert.  Je bent gespecialiseerd in aankoopprocessen en vertrouwd met de IT-toepassingen die deze processen ondersteunen:

 • Je analyseert en beschrijft de verschillende aankoopprocessen in de vorm van specificaties en functionele documenten in het Engels. Op basis daarvan analyseer je samen met de klanten hun behoeften en formuleer je passende oplossingen of functionaliteiten.
 • Je configureert en documenteert de e-procurement applicatie of past de specificaties aan voor het ontwikkelingsteam. Je voert de verschillende testfasen uit, coördineert ze en documenteert ze.
 • Je behandelt tweedelijns verzoeken en incidenten van key users die aan de e-Procurement helpdesk worden gemeld. Je identificeert en analyseert de oorzaak van deze incidenten, stelt tijdelijke of permanente oplossingen voor en neemt proactief de nodige maatregelen om de negatieve gevolgen van incidenten en problemen in de toekomst te beperken.
 • Je zorgt voor mondelinge en schriftelijke kennisoverdracht aan je collega's, met name tijdens de dagelijkse uitwisselingen die in het team worden georganiseerd.
 • Je zorgt voor goed kennisbeheer door het uitschrijven van instructies, gebruikershandleidingen en opleidingsmateriaal, door het documenteren van processen ...

Je werkt samen met leden van je eigen dienst en andere diensten van je directoraat-generaal of van de FOD BOSA, met medewerkers van andere overheidsinstellingen (federale, gewestelijke of lokale) en met externe consultants en, occasioneel, met de wereld van de privébedrijven (er zijn meer dan 5.500 aanbestedende overheden in België en meer dan 110.000 bedrijfsrekeningen).

Je werkt in een drietalige omgeving (Nederlands, Frans, Engels) en hebt naast je moedertaal een voldoende beheersing van de andere twee talen om vlot te kunnen samenwerken met collega's en klanten die één van deze talen spreken. Functionele specificaties worden altijd in het Engels geschreven.

Meer info over de functie ?

Roel Arys - Teamlead E-Procurement

Mail : roel.arys@bosa.fgov.be

Tel : 02/740.76.37

FOD Beleid & Ondersteuning VIA TALENT EXCHANGE

Er is 1 vacature voor een functioneel analist bij de dienst “Applicatiebeheer & Ondersteuning” (e‑Procurement) binnen het Directoraat Generaal Federale Accountant en Procurement.

De Federale Overheidsdienst (FOD) Beleid en Ondersteuning, opgericht op 1 maart 2017, staat de regering bij en ondersteunt de federale organisaties in verschillende domeinen: IT, HR, organisatiebeheersing en integriteitsbeleid, begroting, boekhouding en overheidsopdrachten.

Het directoraat-generaal Federale Accountant en Procurement adviseert en ondersteunt de klantenorganisaties op het vlak van boekhouding en overheidsopdrachten. De dienst begeleidt de volledige boekhoudcyclus en legt de geconsolideerde jaarrekeningen neer van de federale overheid. Dit directoraat-generaal zorgt voor het beheer, de evolutie en het onderhoud van het boekhoud/financieel ERP-systeem en van het platform voor het digitaliseren van overheidsopdrachten. Het directoraat biedt eveneens groepscontracten aan via zijn opdrachtencentrale.

De afdeling Procurement ondersteunt het volledige aankoopproces van de overheid: ze biedt daarnaast ook groepscontracten aan via zijn opdrachtencentrale, biedt juridische ondersteuning in het kader van overheidsopdrachten en is verantwoordelijk voor het beheer van het Federaal gecoördineerd aankoopmodel.

De afdeling Procurement bestaat uit vier diensten, waaronder de dienst “Applicatiebeheer & Ondersteuning” (e-Procurement) die instaat voor de implementatie van nieuwe en het onderhoud van bestaande toepassingen ter ondersteuning van het aankoopproces. Meer concreet onderhoudt deze dienst van E-procurement toepassingen. Tegelijkertijd ontwikkelt de dienst een gloednieuwe applicatie die de huidige versie zal vervangen.

De dienst e-Procurement is een hecht team bestaande uit een 8-tal projectleiders, een technisch team en een helpdeskteam. Meer info vind je op www.fedweb.be en http://www.publicprocurement.be.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel - WTC III - Simon Bolivaarlaan 30 bus 1 1000 Brussel

https://bosa.belgium.be/nl

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Generieke competenties

 • In team werken
 • Zichzelf ontwikkelen
 • Objectieven behalen

Technische competenties

 • Je hebt een basiskennis van functionele analyse op IT-gebied.

Troeven

 • Je hebt een basiskennis van openbare opdrachten.
 • Je hebt kennis van de ontwikkeling van webapplicaties.
 • Je hebt ervaring met Atlassian tools
 • Gezien de drietalige werkomgeving en het schrijven van functionele specificaties in het Engels, is kennis van het Frans en het Engels een belangrijke troef.

Je motivatie voor de functie en je visie worden ook geëvalueerd.


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Duur van het opdracht : max 12 maanden.

Contract: Talent Exchange

Werkregime: Voltijds

1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie

Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken.

2. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken. 

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 31 januari 2022 naar het volgende e-mailadres: caroline.vanderelst@bosa.fgov.be - met vermelding van de functietitel.

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Vanderelst Caroline - HR Business Partner
P: 02/740.76.08
E: caroline.vanderelst@bosa.fgov.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures