Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Het Internationaal Perscentrum in op zoek naar een Gebouw en logistiek expert!

Als expert Gebouw en Logistiek:

Verzeker je de planning, de realisatie van en het toezicht op de renovatiewerken in het kader van het Masterplan van het Internationaal Perscentrum. 

 • waarborg je de uitvoering van het Masterplan
 • organiseer je de opvolging en de controle van de renovatiewerken in het kader van het Masterplan

 

Verzeker je de planning, de realisatie van en het toezicht op de onderhouds- en herstellingswerken, de dienstprestaties en de middelen in het Internationaal Perscentrum. 

 • volg je de onderhouds- en beheersovereenkomsten van de gebouwen op
 • volg je het beheer van de gemeenschappelijke delen van het gebouw op: onderhoud, controle, toezicht
 • volg je het energiebeleid van het gebouw en het rationele gebruik van de installaties op en doe je voorstellen om de ecologische voetafdruk van het gebouw te verminderen

 

Zie je toe op de naleving en de goede uitvoering van de werkzaamheden om een hoog niveau te bereiken op het vlak van bruikbaarheid en gebruiksgemak voor de mensen die er verblijven. 

 • centraliseer je de aanvragen in verband met materiaalaankoop en werkzaamheden;
 • maak je de bestelbonnen op en maak je de aanvragen ter ondertekening over aan de bevoegde instanties;
 • maak je een offerteaanvraag op voor de nodige tegemoetkomingen op het niveau van de gebouwen of van de technische installaties;
 • bereid je het dossier voor en maak je dit over aan de hiërarchische verantwoordelijke in geval van de openstelling van een overheidsopdracht;
 • verzeker je de administratieve en technische behandeling van bestekken, in geval van de openstelling van een overheidsopdracht, en pas je de administratieve en wettelijke verplichtingen toe op de gebouwen en de uitrusting;

 

Zie je toe op de naleving en de goede uitvoering van de administratieve procedures om een hoog niveau te bereiken op het vlak van bruikbaarheid en gebruiksgemak voor de mensen die er verblijven.

 • vul je indien nodig bijkomende formulieren of documenten in;
 • neem je contact op met de leveranciers en vraag je prijsoffertes aan;
 • volg je de uitvoering van het werk op en controleer je de facturen;
 • zie je toe op de naleving van de vastgelegde procedures en zorg je ervoor dat de nodige documenten correct worden ingevuld;
 • antwoord je op de vragen van de medewerkers en van de leveranciers inzake de te volgen procedure;

 

Organiseer je de controles, het onderhoud en de herstellings- of uitbreidingswerken van de infrastructuur en de technische installaties in het gebouw/de gebouwen om er de technische werking van te perfectioneren, met naleving van de veiligheidsnormen. 

 • controleer je de technische aanbestedings- en uitvoeringsdocumenten;
 • controleer je de conformiteit ten opzichte van de specificaties van de kostenraming en van de wettelijke normen;
 • controleer je de uitvoeringsplannen en de betaalstatussen van de uitvoerende organisaties;
 • superviseer en controleer je de uitvoering van de werkzaamheden;
 • vermeld je de technische en architecturale gebreken van het gebouw/de gebouwen. 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met:

Isabelle Hoberg: 02 235 21 11 – mail: isabelle.hoberg@residencepalace.be

 

VIA TALENT EXCHANGE

De FOD Kanselarij van de Eerste Minister moedigt al zijn medewerkers aan om hun potentieel te ontplooien en zichzelf elke dag te overtreffen in de opdrachten die hun werden toegekend.

Via de activiteiten van zijn management, wil de FOD een organisatie worden waar iedereen zich ten volle kan ontplooien en zin krijgt om zowel zijn technische als zijn menselijke talenten en ervaring ten dienste te stellen van de opdrachten en van de doelstellingen van de FOD. Dit veronderstelt dat iedereen zijn huidige vaardigheden verbetert en er nieuwe ontwikkelt door middel van transversale initiatieven die op grote schaal worden aangemoedigd. Deze initiatieven worden afgestemd op de doelstellingen van de organisatie en worden ondersteund door een onmiskenbaar en zichtbaar vertrouwensklimaat.

De functie situeert zich meer specifiek in het Internationaal Perscentrum, een van de diensten van de Kanselarij. Het Internationaal Perscentrum, gelegen in het Residence Palace, een prachtig gebouw in het hart van de Europese wijk, biedt de overheden en de Belgische en buitenlandse pers tal van infrastructuren en diensten aan, zoals volledig uitgeruste conferentie- en vergaderzalen, audiovisuele diensten en professionele catering, kantoren voor de buitenlandse persagentschappen etc.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1040 Etterbeek - Wetstraat 155 bloc C

https://residencepalace.be/nl

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Generieke competenties

 • Je kan in team werken
 • Je werkt dienstgericht in het vervullen van je taken
 • Je geeft blijk van betrouwbaarheid

Technische competenties

 • Je hebt kennis van de regels en procedures op het vlak van overheidsopdrachten 
 • Je beschikt over een basiskennis in de bouw

Troeven

 • Je beschikt over een basiskennis van de kwaliteitsnormen, architecturale normen, veiligheids- en hygiënenormen.
 • Je hebt een beroepservaring in logistiek en opvolging onderhoud en renovatie van het gebouw. 

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
 • Hoger secundair
 • Lager secundair of geen diploma
 • Andere

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Duur van de opdracht : max 12 maanden

Huidige salaris package (zie organisatie van oorsprong)

Het werkregime is bespreekbaar (flexibiliteit). Min 50%

Telewerk 

Contract: Talent Exchange

Werkregime: Voltijds

 1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie

Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken

 1. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken. 

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 31 januari 2022 naar het volgende e-mailadres: talentexchange@premier.fed.be - met het referentienummer.

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Isabelle Hoberg - Manager Internationaal Perscentrum
P: 02 235 21 11
E: isabelle.hoberg@residencepalace.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures